รู้จักพวกเรา : ไกลกังวล นีละไพจิตร

อิ๊บ – ไกลกังวล นีละไพจิตร AFPTᵀᴹ

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร
(มหาวิทยาลัยรามคำแพง)
ป.โท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม
(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม
(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่ม Avenger Planner
เมื่อประมาณ 16 ปีที่แล้วผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่ง ที่รับเงินเดือนมาก็หาเรื่องกิน หาเรื่องใช้ หาเรื่องผ่อน สุดท้ายสิ้นเดือนแทบเอาตัวไม่รอด บางเดือนมีเงินในวันสุดท้ายก่อนเงินเดือนออกเพียงไม่ถึงสามร้อยบาท ทั้งที่รับมาหลายหมื่น

จนมาวันหนึ่งผมต้องออกจากงานกะทันหัน วันนั้นผมมีภาระหนี้ รวมทั้งภาระการดูแลครอบครัวที่ต้องจ่ายมากเกินกว่าจะจ่ายได้ แต่ผมก็อาศัยความอดทน และเทคนิคการแก้ไขปัญหาตามแบบคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องการเงินมาก่อน ปรับเปลี่ยนชีวิตหลายอย่างจนผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนั้นมาได้

ซึ่งต่อมาเมื่อผมได้ศึกษามากขึ้น ผมจึงได้พบว่าเทคนิคการแก้ไขที่ผมได้ใช้นั้น เป็นแนวทางวางแผนการเงินรูปแบบหนึ่ง ที่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาทุกคนสามารถทำได้ ถ้าได้ศึกษาอย่างเข้าใจ

เหตุการณ์นั้นทำให้ผมเกิดความคิดว่า หากผมไม่มีความรู้อะไรเลย และต้องการใครสักคนเพื่อมาแนะนำแนวทางการบริหารเงินที่ถูกต้อง และเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้ ผมจะหาคนเหล่านี้ได้จากไหน ซึ่งในช่วงเวลานั้นไม่มีใครเลยที่ผมพอจะมั่นใจว่าจะให้คำปรึกษาด้านการเงินอย่างจริงจัง โดยไม่มีเรื่องอื่นแฝง ส่วนมากที่พบคือบอกว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน แต่ก็มุ่งขายแต่ประกันเป็นหลัก

ผมจึงเริ่มแสวงหาสถาบันที่มีการเรียนการสอน เพื่อเป็นนักวางแผนการเงินอย่างจริงจัง ซึ่งพบว่ามีเปิดการสอนโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยใช้สถานที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่สมัยนั้นการสมัครเข้าเรียนทำได้ยาก ประกอบกับผมต้องทำงานที่ต้องเดินทางมาก จึงไม่มีโอกาสที่จะเรียนตามที่ตั้งใจไว้

แต่โอกาสก็เปิดอีกครั้งในช่วงปี 2555 ซึ่งผมได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนักวางแผนการเงิน กับสถาบัน ThaiPFA อย่างมุ่งมั่นอีกครั้ง เพื่อให้ได้ความรู้ตามเกณฑ์ของสมาคมนักวางแผนเงินไทย ในการที่จะสอบให้ได้คุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP®

ในขณะเดียวกัน ผมก็พยายามศึกษาหาความรู้โดยการเข้าคอร์สสัมมนาต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งคอร์สที่มีค่าใช้จ่ายและคอร์สฟรี รวมถึงการฝึกฝนการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ซึ่งทำให้ผมมีความรู้ในแต่ละส่วนเพิ่มมากขึ้น

จนท้ายที่สุดในปี 2560 ผมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านการเงินการธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งในการเรียนการสอนนั้น มีคลาสที่โค้ชหนุ่ม (The Money Coach) เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และได้กล่าวถึง Avenger Planner ที่มีคุณ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ (A-Academy) เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง

ผมไม่รอช้าที่จะรีบส่งข้อความเข้าไปทางเพจ เพื่อสอบถามว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างไร แต่ได้รับคำตอบว่าจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Open-House ซึ่งถือเป็นด่านแรกในการคัดเลือกก่อน แต่กิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านไปแล้วเกือบ 2 สัปดาห์และต้องรออีกร่วมปีจึงจะมีการเปิดรับสมัครอีกครั้ง ผมจึงเฝ้ารอที่จะสมัครรับการคัดเลือกในปีถัดไปด้วยใจจดจ่อ

จนมาถึงวันที่เปิดรับสมัคร ผมก็เร่งดำเนินการทุกๆ อย่างเท่าที่เราจะทำได้ เพื่อให้ได้รับโอกาสที่จะถูกคัดเลือกเข้ามาสู่ทีมรวมทั้งพยายามดำเนินการเรื่องใบอนุญาต และคุณวุฒิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่สุด เมื่อวันที่ที่ทีมต้องการ

วันนี้ผมภูมิใจอย่างมาก ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักวางแผนการเงินที่ดีที่สุดทีมหนึ่ง ซึ่งก่อตั้งจากความตั้งใจของ Founder ทั้งสามคนที่มีปณิธานที่ชัดเจนแน่วแน่ ที่จะส่งมอบคำแนะนำ รวมถึงบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้รับคำปรึกษาทุกคน

ผมจะใช้ศักยภาพของผมที่มี ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมา ร่วมกับการสนับสนุนของทีม ปฎิบัติงานในฐานะนักวางแผนการเงินที่ดี ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ เฉกเช่นเดียวกับการให้แนะนำญาติมิตร และคนที่ผมรักครับ
มีวันที่ดีที่สุด 2 วัน สำหรับการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงากับเรา วันหนึ่ง "นั่นคือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว" และอีกวันหนึ่งคือ "วันนี้" เรื่องการวางแผนการเงินก็เป็นเช่นเดียวกัน ถ้ายังไม่เคยได้เริ่ม วันที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นคือวันนี้ "วันที่ได้เจอ Avenger Planner"