รู้จักพวกเรา : กษิวุฒิ ทีปประกาศิต

โอ – กษิวุฒิ ทีปประกาศิต

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท การตลาดภาคภาษาอังกฤษ MIM Program (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่ม Avenger Planner
เหตุผลหลัก ๆ เลยที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner สำหรับผมเอง มันเกี่ยวกับแนวคิด 2 อย่าง แนวคิดแรกคือ ในวันสุดท้ายของชีวิต เวลาเรามองย้อนกลับมา เรามีอะไรที่เราทำไปแล้วภูมิใจและอิ่มใจกับมันได้บ้าง นอกเหนือจากการทำงานเพื่อแลกกับเงินอย่างเดียวตามโจทย์ของบริษัทที่เราไปทำงานด้วย และแนวคิดหลังคือ งานประเภทไหนกันที่เราจะสามารถทำไปเรื่อย ๆ จนเราอายุมาก โดยไม่ได้ขึ้นกับแรงกายที่อาจเสื่อมถอยไปตามวัย คำตอบก็คือ งานให้คำปรึกษาที่ใช้ประสบการณ์

ซึ่งการเป็นนักวางแผนการเงินทีม Avenger Planner เป็นโอกาสที่ผมจะได้ทำตามความคิดข้างต้น แม้รายได้ทางตรงที่เกิดขึ้นอาจไม่มาก และยังต้องใช้เวลา แต่โครงสร้างของทีมก็เปิดโอกาสให้ผมสามารถทำงานนี้ ควบคู่ไปกับงานหลักที่ยังจำเป็นต้องทำเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ มันทำให้อย่างน้อยเราก็ได้รู้สึกว่า ได้ทำอะไรที่ดี ที่เป็นประโยชน์ และรู้สึกดีกับมันได้ โดยไม่ต้องรอให้เนิ่นนานไปกว่านี้

ผมมีคุณอาเป็นหมอ ซึ่งทั้งชีวิตของท่าน เวลาทำงาน คือ เวลาที่ช่วยคนไข้ให้หายเจ็บป่วย ผมเคยอยากเป็นหมอเพราะอยากเป็นแบบคุณอา แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจ คิดว่าทนบรรยากาศหดหู่ของโรงพยาบาลไม่ได้ สุดท้ายจึงไม่ได้เลือกทางที่จะเป็นหมอ

การเป็นนักวางแผนการเงินทีม Avenger Planner มันจึงเป็นโอกาส ที่ให้ผมได้มาเป็น Financial Doctor ซึ่งงานของเราก็คือ การรักษาสุขภาพทางการเงินของคนไข้ (ซึ่งก็คือลูกค้า) ด้วยการให้คำแนะนำว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร จึงจะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น เวลาที่เราใช้ในการให้คำแนะนำแต่ละครั้งอาจจะไม่กี่ชั่วโมง แต่ถ้ามันเปลี่ยนชีวิตคนคนนั้นได้ นั่นคือ คุณงามความดี ที่เราสร้างได้จากงานที่เราทำ มันคุ้มค่า มันตอบโจทย์ความรู้สึกของใจ

ผมเป็นพุทธศาสนิกที่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม และเชื่อว่าการที่เราได้ไปให้คำแนะนำด้านการเงินแก่ใครด้วยความจริงใจ และคำแนะนำนั้นมันส่งผลที่ดีกับเขาจริง วิบากที่ดีนั้น ก็จะส่งผลให้การเงินส่วนตัวของเราดีขึ้นด้วย ผมเชื่อแบบนั้นจริง ๆ และผมดีใจที่สังคมวันนี้ ยังมีคนที่เชื่อและทำตามอุดมคติว่า การให้คำแนะนำด้านการเงิน ทำแบบถูกต้องก็ได้ ไม่ตีหัวเข้าบ้าน ไม่หลอกขาย

ผมรู้ว่าคุณเอ (ซึ่งเป็นหนึ่งในทีม Founder) นั้นเป็นของจริง ผมเรียน YouTube ของคุณเอ ก็รู้ได้เลยว่า คนนี้เป็นคนที่ให้จริง พอมีคอร์สเสียเงิน ซึ่งก็คือคอร์ส DIY Portfolio ผมก็ยินดีจ่าย และเมื่อ Avenger Planner เปิดรับสมัคร ผมก็มาสมัคร เพราะคิดว่า คนแบบนี้ผมอยากทำงานด้วยและได้เรียนรู้กับคนที่เป็นตัวจริง เพราะเราก็จะเก่งขึ้น ในแนวทางที่เชื่อเหมือนกัน และวันนี้โอกาสก็ได้เปิดให้กับผมแล้ว
การวางแผนการเงินที่ประสบผลสำเร็จเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันระหว่างนักวางแผนการเงินและลูกค้า โดยลูกค้าต้องเข้าใจแนวทางในการวางแผนและการทำงานร่วมกัน เพื่อตั้งระดับความคาดหวังที่ถูกต้องก่อนรับบริการครับ