รู้จักพวกเรา : นรพนธ์ วงศ์กมลวิสุทธิ์

เคน - นรพนธ์ วงศ์กมลวิสุทธิ์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่ม Avenger Planner
ตึกสูงระฟ้าถูกสร้างขึ้นและยืนหยัดอยู่ในใจกลางเมืองใหญ่ทั่วโลกเป็นเวลายาวนาน ล้วนมีรากฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมจะรับน้ำหนัก รับการสั่นสะเทือน และการเคลื่อนไหวของโครงสร้างตึกเอง เพื่อให้คงอยู่ได้อย่างสง่างามและยั่งยืน

รากฐานหรือเหตุผล 3 ข้อที่ทำให้ผมเลือกทำงานเป็นนักวางแผนการเงิน และเลือกร่วมทีม Avenger Planner มีดังนี้

1. งานสร้างคุณค่า
เรื่องเงินเกี่ยวข้องอย่างมากกับจิตใจและความรู้สึกของชีวิตทุกคน มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องส่วนตัว ในงานนี้หากผมสามารถทำให้คนๆ หนึ่งสบายใจเรื่องการเงิน รู้ว่าเขาสามารถจัดการเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ได้อยู่หมัด ผมเชื่อมั่นว่าการส่งมอบแผนการเงินนี้จะช่วยปลดล็อก ช่วยให้คน ๆ หนึ่งมีสมาธิโฟกัสไปกับการทำสิ่งที่เขารัก หลงไหล ได้ออกไปสร้างสรรค์คุณค่าให้ครอบครัว ให้คนรอบข้าง ให้ตัวเอง ให้สังคมส่วนรวม และนี่แหละคืองานที่สร้างคุณค่าสำหรับผม

2. อุดมการณ์ของทีม
ความมุ่งมั่นและความจริงใจของพี่ ๆ Founder และ Planner ทุกคน ทำให้ผมรับรู้ได้ว่า ทีม Avenger Planner มีจุดประสงค์เพื่อสร้างนักวางแผนการเงินตัวจริง ที่มีความสามารถและความจริงใจ เพื่อส่งมอบคำแนะนำและแผนการเงินให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม เดินเคียงข้างลูกค้า ยืนอยู่ฝั่งที่ลูกค้าได้ประโยชน์จริง ๆ ไม่ใช่แค่คำพูดที่พูดให้ดูดี แต่ลงมือทำจริง แม้อาจต้องแลกด้วยการเสียสละเวลา รายได้ ความสะดวกสบายบางอย่างของนักวางแผนการเงินคนนั้น แต่ทุกคนในทีมก็ยืนหยัดเพื่อคุณค่าและอุดมคติที่ตั้งไว้ ทั้งหมดก็เพื่อ “ส่งมอบประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ลูกค้า”

3. ความรู้และพลังใจร่วมกันของทีม
การรวมคนหลากหลายความถนัดเข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พัฒนาความสามารถ ความรอบด้านของการคิดและการวางแผน และสิ่งที่สำคัญอย่างมากอีกมุมหนึ่งของการทำงานให้ประสบความสำเร็จระยะยาว นั่นคือ “พลังใจในการทำงาน” การอยู่รวมกันเป็นทีมส่งเสริมให้ Planner ให้กำลังใจกันและกัน และส่งเสริมกันในทางบวก เมื่อทำงานอย่างตั้งใจได้ต่อเนื่อง Planner ก็จะสามารถเดินทางไกลไปพร้อมลูกค้า ข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปพร้อมกัน ให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยความมั่นใจ

ในเส้นทางสายนักวางแผนการเงินนี้ ผมเชื่อว่ารากฐาน 3 ข้อ งานสร้างคุณค่า อุดมการณ์ของทีม ความรู้และพลังใจร่วมกันของทีม จะส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จทั้งภายใน (Planner หาเลี้ยงชีพและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้) และความสำเร็จภายนอก (ลูกค้าไปถึงเป้าหมาย ส่งผลกระทบเชิงบวกได้กับคนรอบข้างของลูกค้า) ได้อย่างยั่งยืนครับ

ชีวิตอยู่ในกำมือเราแล้ว มีเพียงเราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ เริ่มต้นที่ “เลือกที่จะตัดสินใจ เลือกที่จะลงมือทำ ในเวลานี้และตลอดไป”