รู้จักพวกเรา : ณิชมน เรืองฤทธิ์ราวี

ตุ๊ก - ณิชมน เรืองฤทธิ์ราวี CFP®

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี บัญชี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่ม Avenger Planner
โดยส่วนตัวแล้วเป็นผู้ที่ยึดถือ แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จึงทำให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ตลอดมา และ "การวางแผนการเงิน” ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สนใจ เพราะมีหลากหลายมิติให้เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีโอกาสเผยแผ่ความรู้ด้านนี้ให้กว้างขวาง

เมื่อได้รู้จักกับ Avenger Planner ก็ชื่นชมแนวทางการทำงาน ที่นำความรู้ออกสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งมั่นนำพาผู้คนสู่อิสรภาพทางการเงิน ซึ่งไม่ได้มีความร่ำรวยเป็นปลายทาง แต่เป็นการสร้างความสมดุลให้แก่ชีวิต เพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายอย่างมีภูมิคุ้มกัน และมีความสุขในตลอดเส้นทาง ทำให้ไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมทีมเมื่อมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม
การ ”เติมเต็ม” ให้ผู้อื่นได้ เป็นการแบ่งปันที่มีคุณค่าและสร้างพลังใจของผู้ให้ไปพร้อมกัน