รู้จักพวกเรา : พัทธนันท์ พลอยพีระ

เล้ง - พัทธนันท์ พลอยพีระ

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
(วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่ม Avenger Planner
เพราะเชื่อว่าการวางแผนการเงิน เป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องของคนทุกคน ไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากหรือเงินน้อย การวางแผนการเงิน ไม่ใช่การเก็บเงิน ไม่ใช่การซื้อประกัน ไม่ใช่การซื้อหุ้น ไม่ใช่การลงทุนในกองทุนรวม หรือการใช้เงินให้น้อยกว่าที่หาได้ อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่คือการออกแบบการใช้ชีวิต โดยมีเงินเป็นตัวกลาง ทำให้เราได้พบกับความสงบทางใจ

ความสงบทางใจคือ การที่เราเลือกได้ว่าเราอยากจะทำอะไรโดยที่เราไม่ต้องกังวล เพราะเงินไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไป เราจะทำงานได้อย่างมีความสุข ชีวิตเราจะมีทางเลือก เราจะใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมาย เราสามารถแบ่งปันได้มากเท่าที่เราต้องการ เราเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราสะสมเพิ่มพูนความมั่งคั่งอย่างมีสติ เราสามารถจากไปอย่างสงบ ไม่ต้องมีหนี้ ไม่ต้องห่วงว่าใครจะทวงหรือไล่ตาม เราสามารถส่งต่อความมั่งคั่งของเราให้กับโลกนี้ ให้กับคนที่เรารัก

และ Avenger คือที่ที่ทำให้เล้งได้พบกับกลุ่มคนที่มีความเชื่อและคุณค่าในแบบเดียวกัน เป็นพื้นที่ที่เรานำความรู้มาแบ่งปันกัน ให้เราทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนในทางที่ดี

รู้อะไร ไม่สำคัญเท่าลงมือทำ เพราะเรื่องการเงิน 80% คือพฤติกรรม อีก 20% คือความรู้ รู้แล้วไม่ทำมีค่าเท่ากับไม่รู้