รู้จักพวกเรา : วรุตม์ สุนทรนิเทศน์

เกรียง - วรุตม์ สุนทรนิเทศน์

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจ-การเงิน (นิด้า)
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Relationship Manager - Corporate Banking
ธนาคารพาณิชย์

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่ม Avenger Planner
ผมเริ่มสนใจเรื่องการเงินตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีที่คณะวิศวะฯ จุฬาฯ จำได้ว่าตอนนั้นมีข่าวเรื่อง วิกฤต Subprime จึงเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโลกการเงิน และตอนปัจฉิมนิเทศ ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ได้มาบรรยายเกี่ยวกับโลกของการทำงานและการลงทุน ถือว่าเป็นการเปิดประตูสู่โลกการลงทุนบานแรกสำหรับผมเลยทีเดียว

หลังจากนั้นผมจึงหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาจารย์ไพบูลย์ จนได้รู้จักกับรายการ Money Talk ซึ่งอาจารย์เป็นผู้จัด และยังคงติดตามเสมอมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน ที่นิด้า ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ อ.ไพบูลย์ สอนอยู่เช่นกัน

ประตูการสู่การลงทุนบานที่สอง คือ A-Academy ผมศึกษาจากวิดีโอใน YouTube และเข้าอบรมในสัมมนา Financial Foundation รุ่นที่ 6 และ DIY Portfolio รุ่นที่ 2 ซึ่งตอนนั้นก็เป็นตอนที่คุณเอ เริ่มสร้างทีม Avenger Planner พอดี ทำให้ได้รู้จักทีม Avenger Planner ตั้งแต่นั้นมา

จากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่ผ่านมา พบว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับตัวเองที่สุด จึงตัดสินใจทยอยแบ่งพอร์ทมาลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งตอนนั้นก็ใช้หลักการจัดพอร์ทกระจายหลายสินทรัพย์ (Asset Allocation) ตามที่ได้ศึกษามา แต่เน้นความสะดวก จึงลงทุนในกองทุนรวมแค่ของ บลจ. เดียว เลยคิดว่าน่าจะมีแนวทางที่ดีกว่านี้

เมื่อได้ศึกษาแนวทางของทีม Avenger Planner จึงตัดสินใจมาเป็นลูกค้าของทางทีม และเมื่อได้เห็นการทำงานจริงจากการเป็นลูกค้า และได้รับฟังเจตนารมณ์ของทีมในงาน Open-house จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทดสอบ และได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม Avenger Planner ในที่สุด

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา สิ่งที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากที่สุด คือ การวางแผนทางการเงิน รวมทั้งวินัยในการออมเงินแต่ละเดือน ซึ่งทำให้ชีวิตมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน

นอกจากนี้ยังได้ค้นพบอีกว่า สมการที่เรียบง่ายและทรงพลังที่สุดตั้งแต่ที่ได้เจอมา คือ รายได้ - เงินออม = รายจ่าย ซึ่งถ้าสามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้อย่างดีแล้ว จะทำให้มีเวลาและพลังไปทำสิ่งต่างๆ ได้อีกมากมาย
สมการที่เรียบง่ายและทรงพลังที่สุดตั้งแต่ที่ได้เจอมา คือ รายได้ - เงินออม = รายจ่าย