เอก – เอกชัย ฉัตรเงิน

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Senior Section Manager
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมเหล็ก)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ผมเริ่มศึกษาเรื่องการเงินอย่างจริงจัง เนื่องจากความผิดพลาดในการลงทุนของตัวเอง โดยศึกษาจาก The Money Coach และ A-Academy ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และได้เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เช่น Money Literacy และ DIY Portfolio เป็นต้น หลังจากนั้นก็ได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตัวเอง

จนกระทั่งเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของ The Money Coach (โค้ชหนุ่ม - จักรพงษ์ เมษพันธ์) ในโครงการที่ชื่อว่า อภินิหารความรู้ทางการเงิน ซึ่งโครงการนี้จะเข้าไปให้ความรู้และแก้ปัญหาทางการเงินให้กับบุคคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มจากโรงพยาบาลก่อน ซึ่งผมรู้สึกดีใจที่ ตัวผมสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

จากนั้นไม่นาน ได้ทราบว่า ทาง Avenger Planner ประกาศรับสมัครทีมงาน ผมจึงตัดสินใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกทันที เนื่องจากทราบว่า มี A-Academy (อ.เอ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์) เป็นหนึ่งใน Founder ผู้ร่วมก่อตั้ง

หลังจากได้รับการคัดเลือกผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากแนวทางของ Avenger Planner นั้น คำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก ให้คำปรึกษาแบบตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นวิถีทางที่เราตามหา

ก่อนหน้าที่จะได้เข้ามาศึกษาเรื่องการเงิน ตัวผมเองเคยผิดพลาดไปกับความไม่รู้ในหลายสิ่ง จึงไม่อยากจะให้ใครต้องมาพบเจอสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเอง ผมอยากเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่จะได้ช่วยผู้ที่สนใจในเรื่องการเงินการลงทุน ให้สามารถมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งผมจะทำอย่างเต็มความสามารถ

Avenger Planner จะเป็นเข็มทิศนำทางให้ทุกคน มุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ มุ่งมั่น ตั้งใจ แล้วก้าวไปด้วยกันครับ