ปูม – ณัฐพล ประชาเดชะ

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักบิน
สายการบินพาณิชย์

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จุดเริ่มต้นเกี่ยวกับความสนใจทางด้านการเงินของผมมีมาตั้งแต่สมัยเริ่มทำงานใหม่ๆ เมื่อเริ่มมีรายได้เข้ามา สิ่งที่เราคิดเสมอคือการเก็บเงินให้ได้เยอะๆ และนำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงๆ ซึ่งส่งผลให้เราเสียสมดุลในชีวิตไป ไม่กล้าใช้เงินเพราะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความจำเป็นในอนาคต

จนกระทั่งได้มารู้จักกับทีม Avenger Planner ในฐานะลูกค้าของทีม ทำให้ผมได้เข้าใจคำว่า “การวางแผนการเงินแบบองค์รวม” ซึ่งไม่ใช่แค่การเก็บเงินให้ได้เยอะๆ และนำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงๆ เหมือนที่ผมเข้าใจในตอนแรก แต่หมายถึงการจัดเก็บเงินให้พอเหมาะสำหรับแต่ละเป้าหมายในอนาคต โดยใช้เครื่องมือทางการเงินซึ่งเน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก และไม่นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็น

หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางการวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผมมีความอุ่นใจในการใช้เงิน ไม่กังวลเหมือนที่ผ่านมา

สถานการณ์ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบกับหน้าที่การงานของคนจำนวนมาก ยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำให้เห็นชัดว่าการวางแผนการเงินนั้นมีความสำคัญขนาดไหน

ในฐานะคนทำงานในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก ตัวผมเองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบตัว จึงมีความคิดอยากส่งต่อแนวคิดการวางแผนการเงินแบบองค์รวม โดยเริ่มศึกษาแนวทางดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้มากขึ้น

ในขณะเดียวกันทีม Avenger Planner ก็ได้ประกาศรับนักวางแผนการเงินของทีมรุ่นที่ 5 พอดี ผมจึงไม่ลังเลที่จะสมัคร เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์เป็นอย่างดีในฐานะลูกค้า และพร้อมที่จะส่งต่อแนวคิดนี้ให้ผู้อื่นในฐานะนักวางแผนการเงินของทีมด้วย
เรื่องการเงินควรเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้ บริหารจัดการด้วยตัวเองได้ ไม่ซับซ้อน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ผมคิดว่าแนวทางของทีม Avenger Planner สามารถตอบโจทย์นั้นๆ ได้ครับ