พิชญ์ - พิชญ์ ภาคพิชเจริญ

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักบิน
สายการบินพาณิชย์

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ตั้งแต่เริ่มแรก ผมยังอ่อนความรู้และทักษะว่าจะจัดการเงินอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการเก็บออม/ลงทุน ที่ใช้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนัก ตอบโจทย์ตนเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ ส่วนใหญ่เป็นการโฟกัสเป็นจุดๆ ทำให้เกิดผลเสีย เพราะเราไม่ได้มองภาพใหญ่ โดยไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว การตัดสินใจแต่ละส่วน ล้วนเกี่ยวโยงกัน การได้บางอย่างอาจต้องเสียบางอย่าง จึงจำเป็นต้องมองให้รอบด้าน

จนเมื่อได้เริ่มศึกษาอย่างจริงจัง ผมจึงได้เห็นว่า "การวางแผนการเงินแบบองค์รวม" เป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก เพราะจะได้มีการคำนึงถึงทุกๆ เป้าหมาย มีการจัดลำดับความสำคัญเรื่องต่างๆ ไว้ และมีการวางแผนหนทางหรือวิธีการไปสู่แต่ละเป้าหมายอย่างชัดเจน ไม่ขัดแย้งกัน

จนเมื่อได้มาพบกับทีม Avenger Planner ซึ่งเป็นทีมนักวางแผนการเงินอิสระ ที่ได้นำหลักการวางแผนการเงินแบบองค์รวม มาให้บริการกับลูกค้าในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวคิดของทีม ก็ตรงใจผมเหลือเกิน ที่ต้องการจะให้คำแนะนำโดยยึดผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เสมือนหนึ่งว่าเป็นเงินของตัวเราเอง

ผมจึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทีม เพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดที่จะพึงทำได้ และก็เพื่อได้ร่วมงานกับ Planner รุ่นพี่ในทีมที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งตัวลูกค้าผู้รับคำปรึกษา และตัวผมเองด้วยเช่นกัน
เมื่อมีแผนการที่ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการเริ่มทำทันที ถึงจะทำให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้ วางแผนให้เหมาะสม ลงทุนอย่างมีความสุขครับ