กี้ - พงศภัค ซองทอง

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (ม.เกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เริ่มต้นจากช่วงเรียนมหาลัย ปี 3 ได้มีโอกาสฝึกงานในแผนกการเงินที่บริษัทไทยน้ำทิพย์ และได้มีโอกาส เข้าฟังสัมมนา Financial Foundation (FF) ที่บริษัทไทยน้ำทิพย์เชิญคุณเอ ผู้ก่อตั้ง A-Academy มาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆ อย่างในชีวิตของผม ให้พัฒนาตัวเอง ทั้งในส่วนของความรู้เกี่ยวกับการเงิน วิธีการทำงาน การรู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่น และที่สำคัญการส่งต่อความรู้ การส่งต่อสิ่งดีๆ ที่เราได้รับต่อให้ผู้อื่น

การสัมมนาครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน พื้นฐาน ความรู้เรื่องการลงทุน ในสินทรัพย์ชนิดต่างๆ หุ้น กองทุน เพิ่มเติมในเว็บไซต์ A-Academy และพยายามนำความรู้ที่ได้บอกเล่าให้คนรอบข้างเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงินตลอดมา

หลังจากที่คุณเอ เปิดรับสมัครผู้ร่วมอุดมการณ์ Avenger Planner จึงลองเข้าฟังรายละเอียด หลังจากที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น มันตรงกับความตั้งใจของผม ที่อยากจะให้มีอาชีพนักวางแผนทางการเงินเกิดขึ้นในประเทศนี้จริงๆ เพราะการแนะนำคนให้วางแผนทางการเงิน รู้จักเก็บออม รู้จักการวางแผนตั้งเป้าหมาย รู้จักการลงทุนเพื่อให้งอกเงย สิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่เราวางแผนให้ได้แน่นอน ซึ่งนับว่าเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งที่ได้ ส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ดีๆ ให้กับคนในสังคม : ))
การเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน ไม่ใช่สิ่งที่ จำเป็นต้องมีเงินก้อนใหญ่ ต้องมีเงินเยอะ ถึงจะเริ่มวางแผนทางการเงินได้ บางทีอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆ เช่น การทำรายรับ-รายจ่าย การตั้งงบประมาณการใช้จ่ายของตัวเราเอง เพียงแค่นี้ก็เรียกว่ารู้จักวางแผนทางการเงินแล้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่างในชีวิตได้เลย