ขอบคุณครับ

Avenger Planner ได้รับข้อมูลการลงทะเบียน
เป็น Waiting List ของท่านแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
ได้จากอีเมล์อัตโนมัติที่เราได้จัดส่งให้กับท่าน
(กรณีไม่พบ โปรดตรวจสอบในกล่อง Spam/Junk/Updates)

ก่อนถึงคิวรับบริการประมาณ 1 สัปดาห์
ท่านจะได้รับอีเมล์และ SMS แจ้งเตือน
เพื่อให้ท่านทำการยืนยันการใช้บริการ

จากนั้นท่านจะได้รับการแจ้งชื่อ Planner
และ Planner จะติดต่อนัดหมายกับท่านเป็นลำดับต่อไป

ในระหว่างรอรับบริการนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ ได้จากวิดีโอต่อไปนี้

ขอบคุณครับ

Avenger Planner
ได้รับข้อมูลการลงทะเบียน
เป็น Waiting List ของท่านแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการลงทะเบียน
ได้จากอีเมล์อัตโนมัติ
ที่เราได้จัดส่งให้กับท่าน
(กรณีไม่พบ โปรดตรวจสอบ
ในกล่อง Spam/Junk/Updates)

ก่อนถึงคิวรับบริการประมาณ 1 สัปดาห์
ท่านจะได้รับอีเมล์และ SMS แจ้งเตือน
เพื่อให้ท่านทำการยืนยันการใช้บริการ

จากนั้นท่านจะได้รับการแจ้งชื่อ Planner
และ Planner จะติดต่อนัดหมายกับท่าน
เป็นลำดับต่อไป

ในระหว่างรอรับบริการนี้
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ
ได้จากวิดีโอต่อไปนี้