รู้จักพวกเรา

ความเป็นมา

กลุ่ม Avenger Planner เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 59 จากการที่ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ (เอ) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของเว็บไซต์ A-Academy ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ของวิชาชีพนักวางแผนการเงินในประเทศไทย กับ วิกรานต์ ชาติธนานนท์ (อ้น) และ อภิญญา ตากสกุล (ใหม่) คู่สามีภรรยาที่ประกอบอาชีพนักวางแผนการเงินอิสระในนาม MAI Financial Life Planner มาเป็นเวลากว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ในการวางแผนการเงินและดูแลลูกค้ากว่า 500 ท่านมาอย่างต่อเนื่อง

ทีมผู้ก่อตั้ง (Founder)

การพูดคุยในวันนั้น ได้ข้อสรุปว่า วิชาชีพนี้ในประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง สิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่เรื่องของการเติบโตเพราะ ณ ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาประกอบวิชาชีพนี้จำนวนมาก ทั้งจากคนรุ่นใหม่และจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเดิม อาทิ ตัวแทนประกันชีวิต ผู้แนะนำการลงทุน ฯลฯ สิ่งที่น่าห่วงที่แท้จริงคือคุณภาพของบริการ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่ลูกค้าจะสามารถประเมินได้ว่านักวางแผนการเงินของตนนั้น มีคุณภาพในการให้บริการเป็นอย่างไร ให้คำแนะนำอย่างมีเหตุผล เป็นอิสระ และดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าจริง หรือเป็นเพียงการใช้คำว่า “วางแผนการเงิน” มากล่าวอ้าง เพื่อมุ่งเน้นไปที่การขายผลิตภัณฑ์ให้ได้เท่านั้น

นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทั้ง 3 คน ตัดสินใจตรงกันว่า จะต้องทำอะไรสักอย่างที่มากกว่าแค่วิจารณ์ แต่เมื่อย้อนมองสิ่งที่ทีมผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ดำเนินการอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ทางการเงินผ่าน A-Academy และการให้บริการวางแผนการเงินของ MAI Financial Life Planner ต่างก็ดำเนินมาใกล้ถึงจุดอิ่มตัว ซึ่งทั้ง 3 เริ่มประสบปัญหาในการขยายขอบเขตการทำงานของตน ไปสู่ผู้คนในวงกว้างกว่านี้ได้ยาก

ทั้ง 3 จึงได้ตัดสินใจนำทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ของตน มาเป็นทรัพยากรเริ่มต้น ในปฏิบัติการ "สร้างนักวางแผนการเงินในอุดมคติ" ที่จะเป็นผู้สืบสานปณิธานของทีมผู้ก่อตั้ง ด้วยการออกไปส่งมอบความรู้และให้บริการวางแผนการเงินกับผู้คนในวงกว้างมากขึ้น โดยมุ่งไปที่ประโยชน์ของลูกค้าก่อนเป็นลำดับแรก ส่วนผลประโยชน์ของตนเป็นรอง ภายใต้ชื่อกลุ่ม The Avenger Planner ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะ สร้างมาตรฐานที่ดี ให้เกิดขึ้นกับวิชาชีพนักวางแผนการเงินอิสระ ผ่านกระบวนการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะเป็นผลดีต่อลูกค้าซึ่งก็คือประชาชนชาวไทยที่จะสามารถเข้าถึงบริการวางแผนการเงินที่ดีและมีคุณภาพในท้ายที่สุด

ที่มาของชื่อ Avenger Planner

คำว่า "Avenger" เป็นคำแรก ที่ทีมผู้ก่อตั้งใช้เอ่ยถึง "นักวางแผนการเงินในอุดมคติ" ที่เราตั้งใจสร้างขึ้น โดยในเบื้องต้นชื่อนี้เป็นเพียงชื่อเรียกชั่วคราวหรือ ชื่อรหัส (Code Name) ของโปรเจ็ค แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทีมผู้ก่อตั้งและทีมนักวางแผนการเงินก็ได้คุ้นชินและรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคำว่า Avenger นี้ จึงตัดสินใจที่จะนำมารวมกับคำว่า "Planner" ซึ่งเป็นสรรพนามสั้นๆ ที่แปลว่านักวางแผนการเงิน รวมกันเป็นคำว่า "Avenger Planner" เพื่อใช้เป็น "ชื่อแบรนด์" ของกลุ่มอย่างเป็นทางการ

การเลือกใช้ชื่อนี้ ยังมีเหตุผลเชิงเปรียบเทียบที่สอดคล้องกับความเป็นไปของกลุ่มของเราหลายประการ ดังนี้

  • เป็นชื่อที่นำมาจากภาพยนต์ The Avengers (โดย Marvel Studios) ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรวมตัวกันของเหล่าฮีโร่เพื่อทำภารกิจร่วมกัน ซึ่งพวกเราเองก็เช่นกัน แม้จะไม่ได้รวมตัวกันเพื่อไปต่อสู้กับเหล่าร้าย แต่ก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับความไม่รู้ทางการเงิน
  • ในเวลาปกติเหล่าฮีโร่ในทีม The Avengers ก็มีชีวิตอีกด้านในฐานะของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องดำเนิน พวกเราเองก็เช่นกัน นักวางแผนการเงินกลุ่ม Avenger Planner ส่วนใหญ่ ยังมีอาชีพหลักที่ต้องทำเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต แต่พวกเราเลือกที่จะจัดสรรเวลาเพื่อมาทำงานวางแผนการเงินเพิ่มขึ้นอีกงานหนึ่ง เพราะมันเป็นงานที่เรารัก และจะเป็นงานหลักในอนาคตของเรา
  • ฮีโร่แต่ละคนในทีม The Avengers มีความสามารถที่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกันกับพวกเรา ที่แต่ละคนก็มีความรู้ มีความถนัด มีประสบการณ์ มีเวลาว่างที่แตกต่างกัน แต่ความแตกต่างเหล่านั้น เมื่อนำมารวมกันเป็นทีม ก็ย่อมสามารถทวีพลังในการให้บริการและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้มากกว่าการไปแบบฉายเดี่ยว

ทีมนักวางแผนการเงิน (Financial Planner)

ทีมนักวางแผนการเงินของเรามีความหลากหลาย ตั้งแต่อายุ เพศ การศึกษา อาชีพหลักที่ทำอยู่ ไปจนถึงภูมิลำเนา (สามารถคลิกที่ชื่อนักวางแผนการเงินแต่ละท่านเพื่ออ่านประวัติโดยสังเขป) โดยเราแบ่งนักวางแผนการเงินของเราออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Senior Planner ที่มีประสบการณ์ในการวางแผนการเงินสูง ซึ่งจะรับผิดชอบเคสลูกค้าที่มีความซับซ้อน และยังทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับเพื่อนร่วมทีม 2) Planner ซึ่งยังมีประสบการณ์น้อยกว่า ส่วน 3) Assistant Planner นั้นจะอยู่ในฐานะผู้ช่วยของ Senior Planner และ Planner เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ในการก้าวไปสู่การเป็น Planner ในอนาคต

Senior Planner

Planner