รู้จักพวกเรา

ความเป็นมา

แนวคิดการสร้างทีมนักวางแผนการเงินอิสระ Avenger Planner เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 59 ในรูปแบบของทีมซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ก่อตั้ง 3 ท่าน ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเป็น บริษัท อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด ณ วันที่ 11 ม.ค. 61 โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ (เอ) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของเว็บไซต์ A-Academy ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ของวิชาชีพนักวางแผนการเงินในประเทศไทย กับ วิกรานต์ ชาติธนานนท์ (อ้น) และ อภิญญา ตากสกุล (ใหม่) คู่สามีภรรยาที่ประกอบอาชีพนักวางแผนการเงินอิสระในนาม MAI Financial Life Planner มาเป็นเวลากว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ในการวางแผนการเงินและดูแลลูกค้ากว่า 500 ท่านมาอย่างต่อเนื่อง

ทีมผู้ก่อตั้ง (Founder)
การพูดคุยในวันนั้น ได้ข้อสรุปว่า วิชาชีพนี้ในประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง สิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่เรื่องของการเติบโตเพราะ ณ ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาประกอบวิชาชีพนี้จำนวนมาก ทั้งจากคนรุ่นใหม่และจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเดิม อาทิ ตัวแทนประกันชีวิต ผู้แนะนำการลงทุน ฯลฯ สิ่งที่น่าห่วงที่แท้จริงคือคุณภาพของบริการ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่ลูกค้าจะสามารถประเมินได้ว่านักวางแผนการเงินของตนนั้น มีคุณภาพในการให้บริการเป็นอย่างไร ให้คำแนะนำอย่างมีเหตุผล เป็นอิสระ และดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าจริง หรือเป็นเพียงการใช้คำว่า “วางแผนการเงิน” มากล่าวอ้าง เพื่อมุ่งเน้นไปที่การขายผลิตภัณฑ์ให้ได้เท่านั้น

นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทั้ง 3 คน ตัดสินใจตรงกันว่า จะต้องทำอะไรสักอย่างที่มากกว่าแค่วิจารณ์ แต่เมื่อย้อนมองสิ่งที่ทีมผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ดำเนินการอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ทางการเงินผ่าน A-Academy และการให้บริการวางแผนการเงินของ MAI Financial Life Planner ต่างก็ดำเนินมาใกล้ถึงจุดอิ่มตัว เนื่องจากภาระงานที่ล้นมือ

ทั้ง 3 จึงได้ตัดสินใจนำทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ของตน มาเป็นทรัพยากรเริ่มต้น ในปฏิบัติการ "สร้างทีมนักวางแผนการเงินในอุดมคติ" ที่จะเป็นผู้สืบสานปณิธานของทีมผู้ก่อตั้ง ด้วยการออกไปส่งมอบความรู้และให้บริการวางแผนการเงินกับผู้คนในวงกว้างมากขึ้น โดยมุ่งไปที่ประโยชน์ของลูกค้าก่อนเป็นลำดับแรก ส่วนผลประโยชน์ของตนเป็นรอง ภายใต้ชื่อ Avenger Planner ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะ สร้างมาตรฐานที่ดี ให้เกิดขึ้นกับวิชาชีพนักวางแผนการเงินอิสระ ผ่านกระบวนการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะเป็นผลดีต่อลูกค้าซึ่งก็คือประชาชนชาวไทยที่จะสามารถเข้าถึงบริการวางแผนการเงินที่ดีและมีคุณภาพในท้ายที่สุด
แก่นความเชื่อของเรา

From Ideal Principle to Real Practice

"หลักการอันเป็นอุดมคติ สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจ"

พวกเราเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ ให้กับความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน อันเป็นยุคสมัยซึ่งการตลาดที่ฉาบฉวย กลับมีอิทธิพลเหนือไปกว่า "คุณค่าแท้" ของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ

ยิ่งนับวันผู้ให้บริการที่แต่เดิมมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีงาม กลับต้องพ่ายให้กับอิทธิพลแห่งผลประโยชน์อันหอมหวาน ทำให้องค์กรธุรกิจหลายๆ แห่ง ถูกขับเคลื่อนไปแบบผิดทิศผิดทาง จนเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยน "ผลประโยชน์อันสมดุลและเป็นธรรม" ระหว่างลูกค้าและองค์กร ไปสู่การตักตวงหาประโยชน์ให้มากขึ้นแม้จะต้องละเลยหลักการที่ถูกต้องไปทีละเล็ก ทีละน้อย

ในทุกๆ วันเราจึงทุ่มเทกำลังและความตั้งใจ ไปกับการฝึกฝน พัฒนาความสามารถ ที่จะทำให้เราสามารถ "สร้างคุณค่า" ในงานของเราได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยให้ความสำคัญเพียงเล็กน้อย กับเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพราะเราเชื่อว่า "การพัฒนาตนเองและการส่งมอบบริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง" คือการทำการตลาดที่ดีที่สุด สำหรับทุกยุคทุกสมัย

รูปภาพและเรื่องราวด้านล่างนี้ เป็นส่วนหนึ่ง ที่เราอยากให้ท่านได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเรา...
Avenger Planner ในยุคแรกเริ่ม
Avenger Planner ณ ปัจจุบัน
ทีมนักวางแผนการเงิน (Financial Planner)

ทีมนักวางแผนการเงินของเรามีความหลากหลาย ตั้งแต่อายุ เพศ การศึกษา อาชีพหลักที่ทำอยู่ ไปจนถึงภูมิลำเนา

โดย Avenger Planner มีนักวางแผนการเงินทั้งสิ้น 3 ระดับ ได้แก่ 1) Senior Planner ที่มีประสบการณ์ในการวางแผนการเงินสูง ซึ่งจะรับผิดชอบเคสลูกค้าที่มีความซับซ้อน และยังทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับเพื่อนร่วมทีม 2) Planner ซึ่งยังมีประสบการณ์น้อยกว่า ส่วน 3) Assistant Planner นั้นจะอยู่ในฐานะผู้ช่วยของ Senior Planner และ Planner เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ในการก้าวไปสู่การเป็น Planner ในอนาคต

ท่านผู้สนใจสามารถคลิกที่ชื่อนักวางแผนการเงินแต่ละท่านเพื่ออ่านประวัติโดยสังเขป
Senior Planner
Planner