จัดพอร์ตลงทุนเพื่อเป้าหมาย อย่างมั่นใจไปกับพวกเรา

ที่ Avenger Planner ทุกคนสามารถมี นักวางแผนการเงิน ประจำตัว
เป็นผู้ช่วยจัดทำและดูแล แผนการเงิน ให้ต่อเนื่อง

จัดพอร์ตลงทุนเพื่อเป้าหมาย
อย่างมั่นใจไปกับพวกเรา

ที่ Avenger Planner
ทุกคนสามารถมี
นักวางแผนการเงิน ประจำตัว
เป็นผู้ช่วยจัดทำและดูแล
แผนการเงิน ให้ต่อเนื่อง

เราช่วยคุณได้อย่างไร ?

เราร่วมพูดคุย และช่วยคุณรวบรวมข้อมูลการเงินต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์
และจัดทำเป็น “แผนการลงทุน” เพื่อคุณโดยเฉพาะ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “แผนการเงินแบบองค์รวม”

 • ได้รับแผนเป็นรูปเล่ม พร้อมวิธีนำไปปฏิบัติ
 • มีนักวางแผนการเงินประจำตัวคอยดูแลต่อเนื่อง
 • พาคุณลงมือทำจริง และคอยสนับสนุนคุณตลอดเส้นทาง
 • ทบทวนและปรับปรุงแผนทุก 1 ปี

เราช่วยคุณได้อย่างไร ?

เราร่วมพูดคุย และช่วยคุณ
รวบรวมข้อมูลการเงินต่างๆ
เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำ
เป็น “แผนการลงทุน”
เพื่อคุณโดยเฉพาะ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
“แผนการเงินแบบองค์รวม”

 • ได้รับแผนเป็นรูปเล่ม พร้อมวิธีนำไปปฏิบัติ
 • มีนักวางแผนการเงินประจำตัวคอยดูแลต่อเนื่อง
 • พาคุณลงมือทำจริง และคอยสนับสนุนคุณตลอดเส้นทาง
 • ทบทวนและปรับปรุงแผนทุก 1 ปี

เราช่วยตอบคำถาม และให้คำแนะนำคุณในประเด็นเหล่านี้

คำนวณและวางแผนการลงทุน

ตามหลักมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของสมมติฐานต่างๆ ที่ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้

จัดพอร์ต Asset Allocation ให้เหมาะสม

โดยคัดเลือกพอร์ตที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และความเสี่ยงที่รับได้ จากตัวเลือก Model Portfolio ที่หลากหลายของ บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ และปรับแต่งให้เหมาะสมกับข้อจำกัดและความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละท่าน

แนะนำกองทุนรวมที่เหมาะสม

โดยคัดเลือกจากรายชื่อกองทุนใน Qualified Fund List ซึ่งผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการลงทุน ของ บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ เพื่อให้ได้กองทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ ภายใต้ความเสี่ยง และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม

ปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับสถานการณ์

โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าและเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ระยะเวลาการลงทุนที่สั้นลง และ ความสามารถในการรับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป ควบคู่ไปกับการประเมินภาวะตลาดในระยะกลางถึงยาว ซึ่งจะมีการปรับ Tactical Asset Allocation เมื่อจำเป็นเท่านั้น

ช่วยกระตุ้นและรักษาวินัยการลงทุน

โดยส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้ลูกค้าเพิ่มเงินลงทุนให้ได้ตามแผนที่ตกลงร่วมกันไว้ และสนับสนุนให้ลูกค้าใช้เทคนิคการหักบัญชีเพื่อลงทุนแบบอัตโนมัติด้วยวิธี DCA (Dollar-Cost Averaging) เพื่อเพิ่มวินัยการลงทุน

อำนวยความสะดวกในการโอนย้ายเงินลงทุน

เช่น การโอนย้าย RMF/SSF จาก บลจ. หนึ่ง ข้ามไปยังอีก บลจ. หนึ่ง และ การโอนย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มาลงทุนต่อในกอง RMF for PVD เมื่อลาออกเพื่อให้สามารถปรับพอร์ตได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

เราพร้อมบริการด้วยความใส่ใจ พูดคุยกับคุณด้วยภาษาง่ายๆ
ในสถานที่และช่องทางที่คุณสะดวก

ตัวอย่างแผนการลงทุนที่จะได้รับ

แนวทางการลงทุนของ Avenger Planner

Model Portfolio สำหรับเป้าหมายที่แตกต่างกัน

การลงทุนแบบ DCA ใน Model Portfolio

คำแนะนำทั้งในส่วนเงินเก่าและเงินใหม่

ทั้งหมดนี้เราบริการให้ฟรี!

และยินดีให้บริการกับทุกท่าน
โดยไม่จำกัดอายุ อาชีพ ฐานะ
และยอดเงินลงทุนขั้นต่ำ

 
ทำไมจึงสามารถบริการฟรีได้ ?
เพราะในแผนการเงินนั้น จะมีคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น กองทุนรวม เพื่อใช้ดำเนินการตามแผน ซึ่งเราจะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อผลิตนั้นเป็นรายได้แล้ว จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มอีก
ต้องเสียค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์แพงขึ้นหรือไม่ ?
ไม่ต้องจ่ายแพงขึ้น ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมเท่ากับที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตัวเอง ในช่องทางอื่นๆ
 
ทำไมจึงสามารถบริการฟรีได้ ?
เพราะในแผนการเงินนั้น จะมีคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น กองทุนรวม เพื่อใช้ดำเนินการตามแผน ซึ่งเราจะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อผลิตนั้นเป็นรายได้แล้ว จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มอีก
ต้องเสียค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์แพงขึ้นหรือไม่ ?
ไม่ต้องจ่ายแพงขึ้น ลูกค้าจะเสียค่าธรรมเนียมเท่ากับที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตัวเอง ในช่องทางอื่นๆ

ขั้นตอนการรับบริการ

บริการวางแผนการลงทุน
1

แนะนำบริการ/เก็บข้อมูล/เปิดบัญชี

ณ สถานที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
โดยลูกค้าเตรียมข้อมูลส่วนตัวมาด้วย
บริการวางแผนการลงทุน
2

วิเคราะห์และจัดทำแผน

โดยนักวางแผนการเงิน
Avenger Planner
บริการวางแผนการลงทุน
3

นำเสนอแผนและลงมือทำตามแผน

ลูกค้าต้องดำเนินการตามแผนด้วยตนเอง
โดย Planner เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
บริการวางแผนการลงทุน
4

ติดตามและปรับปรุงแผน

ประเมินผลลัพธ์ และปรับปรุงแผน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รีวิวจากลูกค้า

 • คุณไหวมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจบริการ มีความรู้ทางด้านการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ตามแนวทางของอาจารย์เอ สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคุณไหวมากครับ ชีวิตทางด้านการเงินเป็นระบบมากขึ้น หลังจากได้เรียนกับอาจารย์เอ ตอนนี้มีคุณไหวมาดูแล ทำให้รู้สึกวางใจ อุ่นใจมากขึ้น ว่าจะสามารถไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ครับ
 • พี่ต้นเป็นคนที่ให้คำปรึกษาผมดีมากครับ หรือให้คำแนะนำ หรือวิธีการใช้งานต่างๆ ให้ดีมากครับ ตั้งแต่ตอนเริ่มการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างใส่ใจมากครับ เพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าข้อมูลน่าจะเพียงพอ แต่โดนตีกลับมาให้ลองคิดให้รอบคอบถี่ถ้วน ทำให้ผมเครียด ไข้ขึ้นเลยครับ 5555 แต่พอผมปรับตัวได้ ในระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่ถึงปี ผมค่อนข้างพอใจกับผลที่ออกมาครับ
 • ให้คำแนะนำการลงทุนได้ดีมาก กระชับตรงประเด็นและเข้าใจง่าย ขอบคุณที่ทำให้คำแนะนำ และเข้าใจถึงการวางแผนการเงินและลงทุน Avenger Planner เป็นสิ่งที่เหมาะสมมาก สำหรับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ถ้าไม่ได้รับคำแนะนำดีๆ แบบนี้ คงจะลงทุนแบบไม่มีเป้าหมายแน่ๆ เลย
 • น้องน่ารักมาก ให้ข้อมูล​และแนวทางที่เป็นประโยชน์​กับพี่มาก และพยายามหาทางที่ดีที่สุดให้ ขอบคุณ​มากที่มีกลุ่มคน​นี้ เพื่อช่วยวางแผนให้กับคนที่อาจไม่มีความรู้​ความเข้าใจ ได้มาช่วยแนะแนวทางที่ดี ให้อย่างน้อยได้มีเงินเก็บ ได้ใช้เงินเก็บนั้นอย่างมีประโยชน์สูงสุด
 • ดีมากครับ คุณแน็ตช่วยให้ชีวิตผมมีแผนการเงินที่ดีขึ้นมาก และยังช่วยปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ของชีวิต ที่ปรับเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี อยากให้เพื่อนๆ และคนรู้จักทั้งหลาย ได้มารู้จักกับ Avenger Planner เพื่อจะได้วางแผนการเงินของเขา จะได้ไม่ใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทด้านการเงิน
 • น้องฟางดูตั้งใจทำงานดีมาก มีความตั้งใจทำอาชีพนักวางแผนการเงินอย่างจริงจัง ไม่เลือกว่าลูกค้าเงินมากหรือน้อย ในเวลาเกิดวิกฤติก็ค่อยสอบถามพูดคุยตลอดเวลา ขอเป็นกำลังใจให้ครับ การมีนักวางแผนการเงินที่ดีมีคุณธรรมจำนวนมากๆ น่าจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทยดีขึ้น มีชีวิตทางการเงินและการเกษียณที่มีคุณภาพมากขึ้น

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ ได้จากวิดีโอนี้