เกี่ยวกับบริษัท

1ประวัติของทีมผู้ก่อตั้ง/ทีมผู้บริหาร และ Planner แต่ละท่านเป็นอย่างไร
ท่านสามารถอ่านประวัติโดยสังเขปของทีมผู้ก่อตั้ง/ทีมผู้บริหาร ได้ที่ ลิ้งค์นี้ และประวัติโดยสังเขปของ Planner ได้ที่ ลิ้งค์นี้
2Avenger Planner เกี่ยวข้องอย่างไรกับ A-Academy
Avenger Planner ร่วมก่อตั้งโดย นายศักดา สรรพปัญญาวงศ์ เจ้าของเว็บไซต์ A-Academy โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันคือ

 • A-Academy เน้นให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถนำความรู้นั้นไปวางแผนการเงินให้กับตนเองได้
 • Avenger Planner เน้นให้บริการวางแผนการเงิน สำหรับท่านที่ต้องการที่ปรึกษา หรือท่านที่ไม่มั่นใจในการวางแผนด้วยตนเอง
3จะเชื่อถือ Avenger Planner ได้มากแค่ไหน
บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามใบอนุญาตเลขที่ ด06-0148-37 ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เราตั้งใจทำธุรกิจและให้บริการด้วยเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ ส่วนหนึ่งอาจพิจารณาได้จากแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ให้ความโปร่งใส และให้ข้อมูลที่มากพอต่อท่านในการตัดสินใจ และยังอาจพิจารณาจากพฤติกรรมของทีมผู้ก่อตั้งในอดีตที่ผ่านมาประกอบด้วยอีกส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในฐานะของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ท่านเองก็ต้องมีความระมัดระวังและรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของตนเองร่วมด้วย เช่น

 • ท่านไม่ควรชำระเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีให้กับ Planner ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เพราะในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ล้วนมีการเตรียมช่องทางในการชำระเงินที่เหมาะสม ซึ่งมักเป็นบัญชีชื่อบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว
 • ท่านต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากนักวางแผนการเงิน เช่น ควรสอบถามกลับในประเด็นที่ไม่เข้าใจ หรือเหตุผลที่นักวางแผนการเงินให้คำแนะนำเช่นนั้น ไม่ควรเชื่อเลยทันทีโดยไม่ไตร่ตรองก่อน
 • ท่านควรจะมีความรู้พื้นฐานในประเด็นต่างๆ ที่รับคำแนะนำ ซึ่ง Planner ของ Avenger Planner จะพยายามให้ความรู้กับท่านไปตลอดกระบวนการให้คำปรึกษา โปรดใส่ใจที่จะร่วมเรียนรู้ เพราะไม่มีใคร ที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนได้ดีมากเท่ากับตัวเราเอง
4Founder/Planner เก่งมาจากไหนประสบความสำเร็จแล้วหรือยัง ถึงมั่นใจว่าสามารถแนะนำคนอื่นได้
ในเรื่องความรู้ความสามารถนั้น ทั้ง Founder และ Planner ของ Avenger Planner มีการฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งความรู้ทางทฤษฎีและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาคปฏิบัติระหว่างกัน ทั้งนี้เพราะเรามีนโยบายที่จะพัฒนาไปด้วยกัน โดยจะไม่ยอมให้มีใครเก่งหรือโดดเด่นอยู่คนเดียว โดยที่คนอื่นๆ ไม่ได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วย

ส่วนเรื่องว่า Founder และ Planner ประสบความสำเร็จหรือยังนั้น ขึ้นอยู่กับว่าท่านนิยาม "ความสำเร็จ" ว่าอย่างไร ถ้าหมายถึงการที่ต้องร่ำรวยมีความมั่งคั่งหลักหลายร้อยล้านนั้น ต้องเรียนว่าพวกเรายังไม่มีใครประสบความสำเร็จระดับนั้น หากท่านต้องการวางแผนการเงินกับคนที่ประสบความสำเร็จระดับนั้น พวกเราอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม

แต่ถ้าหมายถึงการที่เรารับผิดชอบชีวิตการเงินของพวกเราได้ มีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ไม่มีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว มีเงินเหลือเก็บออม กำลังอยู่บนเส้นทางของการเพิ่มพูนทรัพย์สินที่มีคุณภาพ เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันสร้างรายได้ให้กับเราในระยะยาวแล้ว พวกเราทุกคนอยู่บนเส้นทางนั้น เร็วบ้าง ช้าบ้างต่างกันไป เมื่อรวมความเชี่ยวชาญในสิ่งต่างๆ ที่พวกเราได้ทำมา เราก็เชื่อว่าอยู่ในฐานะที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ เหนือสิ่งอื่นใดที่พวกเรามีให้ คือความตั้งใจจริงในการให้บริการ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แบบตัวใครตัวมัน แต่ไปด้วยกันเป็นทีม
5มีการคัดเลือกนักวางแผนการเงินอย่างไร
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ลิ้งค์นี้
6จะมั่นใจได้อย่างไรว่า Planner เป็นคนดี เชื่อถือได้
บริษัทพยายามอย่างที่สุดที่จะคัดเลือกนักวางแผนการเงินที่เป็นคนดี มีคุณธรรม อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงที่ Planner ที่ได้รับการคัดเลือกมาจะไม่ดีจริงอย่างที่เราคิด หรือ มีการประพฤติออกนอกลู่นอกทางที่ควรจะเป็น เราจึงได้มีการกำหนดแนวทางในการทำงานเอาไว้ ดังรายละเอียดในหน้า รู้จักพวกเรา

หากท่านพบว่า Planner ของเรามีพฤติกรรมที่ขัดกับแนวทางดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนกับฝ่ายกำกับดูแลของบริษัท เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้โดย คลิกที่นี่
7จะมั่นใจได้อย่างไรว่า Planner มีความสามารถ
Planner ทุกคนผ่านการทดสอบความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และการฝึกอบรมของ Avenger Planner ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนอกจากความรู้ทางทฤษฏีแล้วก็ยังมีการแชร์เคสการวางแผนการเงิน และกรณีศึกษาที่น่าสนใจในภาคปฏิบัติร่วมกันอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเก่งเท่ากันได้ทั้งหมด ดังนั้น หาก Planner ของเราไม่รู้หรือไม่เชี่ยวชาญในเรื่องใด Planner จะแจ้งต่อท่าน และนำเรื่องนั้นมาปรึกษาเพื่อหาคำตอบจากทีมงานสนับสนุนภายในบริษัท และจาก Planner ท่านอื่นๆ ต่อไป หรือในกรณีสุดวิสัยที่ Planner ท่านนั้นไม่สามารถให้คำปรึกษาในประเด็นที่ท่านต้องการได้จริงๆ ท่านยังสามารถรับคำปรึกษาจาก Planner ท่านอื่นในบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เพิ่มเติม หรือ ทดแทนจาก Planner ท่านเดิมได้
8Planner หลายท่านทำงานประจำอยู่ จะบริการได้ดีแค่ไหน
เราเชื่อว่าบริการวางแผนการเงินในรูปแบบที่เราให้บริการนั้น เป็นกระบวนการที่ไม่ได้มีความเร่งรีบที่จะต้องได้รับการตอบสนองแบบทันทีทันใด เช่น นาทีต่อนาที หรือ วันต่อวัน แต่เป็นบริการที่ต้องอาศัยความรอบคอบระมัดระวังในการวางแผนเตรียมการ และเมื่อแนะนำไปแล้ว แผนปฏิบัติการต่างๆ ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงถี่นัก โดยทั่วไปก็จะมีการทบทวนแผนที่ได้เคยแนะนำไปตามผลลัพธ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ายังคงสามารถบรรลุเป้าหมายได้อยู่

ดังนั้น การที่ Planner บางท่านยังทำงานประจำอยู่ จึงมิได้เป็นอุปสรรคอย่างมีนัยสำคัญต่อการให้บริการในลักษณะนี้ การนัดคุยโทรศัพท์ หรือการนัดพบ สามารถทำได้ในช่วงเย็น และในวันหยุด ซึ่งก็มักจะสอดคล้องกับช่วงเวลาว่างของลูกค้าที่มีภาระงานในช่วงกลางวันเช่นกัน

หรือในกรณีที่ท่านต้องการรับบริการจาก Planner ที่ทำงานเป็น Planner เต็มเวลา ท่านก็สามารถระบุความต้องการของท่านเป็นการเฉพาะเจาะจงได้
9Planner ที่ให้บริการ มีใบอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่
Planner ที่ให้บริการของเราทุกคน มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับสินค้าและบริการที่พวกเขานำเสนอในแผนการเงิน

 • กรณีนำเสนอแผนการลงทุนและผลิตภัณฑ์การลงทุน จะมีใบอนุญาตเป็นผู้วางแผนการลงทุน ซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • กรณีนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต จะมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เกี่ยวกับบริการ

1นักวางแผนการเงิน Avenger Planner ขายผลิตภัณฑ์หรือไม่
มีการขายผลิตภัณฑ์

โดยจะเสนอขายเฉพาะกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินเท่านั้น และลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะซื้อ หรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์กับ Planner ก็ได้
2อยากปรึกษาแค่บางเรื่อง ไม่อยากวางแผนการเงินแบบองค์รวมใช้บริการได้หรือไม่
สามารถใช้บริการได้

แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะพยายามโน้มน้ามให้ท่านวางแผนการเงินแบบองค์รวม (Comprehensive Planning) เพราะการวางแผนเฉพาะเรื่องนั้น มีความเสี่ยงที่ท่านจะละเลยเป้าหมายสำคัญอื่นๆ ไป
3ต้องการให้ Founder วางแผนการเงินให้ได้หรือไม่
ไม่สามารถทำได้

เนื่องจาก Founder มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแล และช่วยพัฒนาทีม Planner ให้เข้มแข็งขึ้น หาก Founder ไปทำหน้าที่วางแผนการเงินให้กับลูกค้าเองเสียแล้ว ก็จะทำให้บกพร่องในการทำหน้าที่หลักดังกล่าว สุดท้ายปณิธานที่จะขยายการบริการให้เข้าถึงคนในวงกว้างขึ้นก็จะเสียไป เพราะการจะช่วยแก้ปัญหาให้คนในวงกว้างขึ้นได้ ต้องทำผ่านการมีเครือข่าย Planner ที่เข้มแข็งและมีจำนวนมากขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ Planner ต้องการคำปรึกษาในบางประเด็นที่มีความซับซ้อน Founder สามารถให้คำปรึกษาได้เสมอ เพื่อให้แผนการเงินของลูกค้าเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุมยิ่งขึ้น
4Avenger Planner คิดค่าบริการอย่างไร
เราคิดค่าบริการตามรายละเอียดที่ปรากฎในหน้า บริการของเรา
5หากรับคำปรึกษาแล้วไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ มีค่าบริการหรือไม่
ไม่มีการคิดค่าบริการ เนื่องจากเราไม่คิดค่าวางแผน/ให้คำปรึกษา

รายได้เดียวของเราเกิดจากส่วนแบ่งรายได้ (คอมมิชชั่น) จากการขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น
6สามารถนัดเจอได้ที่ไหนบ้าง
สามารถนัดเจอในสถานที่ที่ทั้งลูกค้าและ Planner สะดวกทั้งสองฝ่าย ขึ้นอยู่กับการนัดหมายกัน โดยทั่วไปควรเป็นสถานที่ที่ไม่พลุกพล่าน เสียงไม่ดัง สว่าง ปลอดภัย และมีความเป็นส่วนตัวพอที่จะพูดคุยเรื่องเงินทองได้

ซึ่งสถานที่ที่ลูกค้านิยมทำการนัดหมายให้เข้าพบ มักเป็นสถานที่เหล่านี้

 • ร้านกาแฟ
 • ร้านอาหาร
 • ที่ทำงานลูกค้า (ที่มีบริเวณสำหรับพูดคุย)
ทั้งนี้เราไม่แนะนำให้ใช้สถานที่เป็นบ้านของลูกค้า หรือบ้านของ Planner ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยต่อทั้งตัวลูกค้า และ ต่อ Planner ของเราเอง

นอกจากนั้นยังสามารถนัดหมายได้ที่สำนักงานของบริษัทตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด
511/1 อาคารศูนย์การค้าเดอะ วอล์ค สาขาเกษตรนวมินทร์ ห้องเลขที่ ทีเคเอ็นอีบี1เอ-006 ชั้นที่ บี1 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
7ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำเท่าใดจึงสามารถใช้บริการได้
เราไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำในการให้บริการ
ท่านสามารถใช้บริการวางแผนการเงินกับเราได้ แม้ยังไม่มีเงินออม
8มีการซื้อผลิตภัณฑ์ (ประกัน กองทุน ฯลฯ) จากที่อื่นอยู่แล้ว สามารถใช้บริการได้หรือไม่
สามารถใช้บริการได้

ทั้งนี้เงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีของเรา มีเพียงเงื่อนไขว่า ลูกค้าต้องยินดีเปิดบัญชีรับคำแนะนำการลงทุน กับ บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ ควบคู่ไปกับการ เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตร โดยเป็นบัญชีภายใต้การดูแลของนักวางแผนการเงิน Avenger Planner

แต่การเปิดบัญชีดังกล่าวนั้น ไม่มีข้อผูกมัดให้ลูกค้าต้องลงทุนในบัญชีดังกล่าว โดยลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ หลังจากที่ได้รับการนำเสนอแผนการเงินแล้ว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแหล่งรายได้เดียวของเรามาจากส่วนแบ่งรายได้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (คอมมิชชั่น) ซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านบัญชีดังกล่าว ดังนั้น หากลูกค้าได้รับบริการแล้วเกิดความพึงพอใจ และต้องการที่จะสนับสนุนให้เรามีรายได้ที่เหมาะสมกับการให้บริการ ก็สามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านบัญชีนั้นได้ โดยอาจเริ่มต้นจากเงินลงทุนใหม่ที่จะลงทุนเพิ่ม

และสำหรับในบางผลิตภัณฑ์นั้น ลูกค้ายังสามารถโอนย้ายบัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมมาอยู่ภายใต้การดูแลของ Planner ที่ให้บริการได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่อีกด้วย
9ควรต้องเตรียมอะไรบ้างในวันนัดหมายครั้งแรก
เนื่องจากการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนั้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากประกอบการวิเคราะห์และจัดทำแผน ดังนั้น หากท่านสามารถเตรียมข้อมูลให้กับ Planner ตั้งแต่การนัดหมายครั้งแรก จะช่วยให้กระบวนการรับบริการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยข้อมูลที่ท่านควรเตรียมมาได้แก่

 • ข้อมูลทรัพย์สิน
 • หนี้สิน
 • พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน
 • ข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม
 • รายรับ
 • รายจ่าย
 • เป้าหมายที่ต้องการ
 • และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยหากมีข้อมูลที่ถูกต้อง เช่นมีเอกสารอ้างอิง ท่านสามารถเตรียมเอกสารมาด้วย (สามารถถ่ายรูปมาก็ได้) หรือหากข้อมูลที่มียังไม่ชัดเจน ท่านสามารถแจ้งค่าโดยประมาณก่อนได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะเตรียมมาไม่ครบ เพราะ Planner จะทำการสอบถามท่านเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง
10ควรต้องศึกษาข้อมูลอะไรก่อนรับบริการหรือไม่
หากท่านสามารถศึกษาความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลระดับพื้นฐานมาก่อน จะช่วยให้กระบวนการวางแผนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และราบรื่นมากขึ้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้จากช่องทางต่อไปนี้

แต่หากท่านไม่สะดวกที่จะศึกษามาก่อน ก็ไม่ต้องกังวลครับ เพราะ Planner ของเราจะช่วยให้ความรู้ที่จำเป็นต่อท่านในระหว่างการให้บริการ เพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น
11Planner แต่ละคนวางแผนเหมือนกันหรือไม่
เพื่อให้ได้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของคำแนะนำที่ดี นักวางแผนการเงินของบริษัทจะให้คำแนะนำตามรูปแบบและแนวทางซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัท ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทมาเป็นอย่างดี โดยนักวางแผนการเงินจะนำคำแนะนำดังกล่าวมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละท่าน โดยยึดถือหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้

แนะนำเสมือนเป็นเงินของตนเอง
หากแผนหรือผลิตภัณฑ์ใด ที่แม้แต่ตัวเราเอง ยังไม่กล้าดำเนินการ หรือไม่เลือกซื้อ เราก็จะไม่แนะนำแผนหรือผลิตภัณฑ์นั้นให้กับลูกค้าของเราเช่นกัน

คำนึงถึงความเสี่ยงก่อนผลตอบแทน
ทุกคำแนะนำของเรา จะอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท เรามองด้านร้ายและเตรียมวิธีจัดการ ก่อนที่จะหวังถึงด้านดี แล้วจึงสื่อสารทั้งสองด้านให้ลูกค้ารับทราบเพื่อตัดสินใจ

รอบคอบ พอประมาณ ไม่สุดโต่ง
เราวิเคราะห์ คาดการณ์ ให้คำแนะนำแบบระมัดระวัง
ชวนลูกค้าคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ ไม่ใช่เพียงแค่วาดฝันให้สวยหรู แต่มีความเป็นไปได้ต่ำ

ไม่เน้นคาดการณ์ระยะสั้น มุ่งความสำเร็จระยะยาว
เราให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ในระยะยาว ซึ่งมีพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลรองรับ มากกว่าการทำนายเหตุการณ์ระยะสั้น ซึ่งโอกาสผิดพลาดสูง

เน้นเสนอทางเลือก ให้ลูกค้าร่วมตัดสินใจ
เราเชื่อว่าแผนการเงินที่ดีนั้น ต้องเป็นแผนที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่น เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเอง มากกว่าที่จะทำตามสิ่งที่นักวางแผนการเงินเสนอเพียงฝ่ายเดียว

ติดตามทบทวนคำแนะนำอยู่เสมอ
เราเชื่อว่าไม่มีแผนหรือคำแนะนำใดที่จะใช้ได้เสมอไป เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป แผนการเงินจะต้องถูกปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ
12เป็นหนี้ ไม่มีเงินเหลือออม วางแผนการเงินได้หรือไม่
สามารถใช้บริการได้ และยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนอย่างเร่งด่วน
13การไม่คิดค่าบริการเช่นนี้ จะยืนระยะให้บริการในระยะยาวไหวหรือไม่
เราเชื่อว่าสามารถยืนระยะให้บริการในระยะยาวได้ โดยได้มีการเตรียมการด้านต่างๆ อาทิ

 • Planner ของเราเป็นผู้ไม่มีปัญหาการเงิน และ มีการวางแผนการเงินของตนเองที่ดีอยู่ก่อน
 • บริษัทมุ่งใช้จ่ายแต่เฉพาะสิ่งที่จำเป็น ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองต่างๆ เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ค่าเช่าสำนักงานขนาดใหญ่ เพื่อไม่ให้มีภาระประจำที่สูง
14หากต้องการให้วางแผนให้คู่สมรส/ครอบครัวเพิ่มเติม จะคิดค่าบริการเพิ่มไหม
ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

และสำหรับครอบครัวเราแนะนำให้วางแผนร่วมกันทั้งครอบครัวจะดีกว่าการที่วางแผนอยู่ฝ่ายเดียว หรือต่างคนต่างทำ
15ลูกค้าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
 • มีสัญชาติไทย และสามารถรับบริการโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
 • มีความตั้งใจจริง และยินดีให้เวลา เพื่อให้ข้อมูลและร่วมตัดสินใจกับนักวางแผนการเงิน โดยจะมีการนัดหมายอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • ยินดีให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการเงิน อาทิ ข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน รายรับ รายจ่าย กรมธรรม์ประกันชีวิต/ประกันภัย พอร์ตการลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ฐานะ/รายได้ ระดับใดก็ได้ โดยไม่มีการกำหนดขั้นต่ำ และสามารถใช้บริการได้แม้ยังไม่มีเงินเก็บ หรือยังมีภาระหนี้สิน
 • อายุ เท่าใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือผู้เกษียณอายุก็สามารถใช้บริการได้
 • อาชีพ อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ อาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) เจ้าของธุรกิจ ทุกอาชีพสามารถใช้บริการได้
 • ยินดีเปิดบัญชีรับคำแนะนำการลงทุน กับ บลป. อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ ควบคู่ไปกับการ เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตร โดยเป็นบัญชีภายใต้การดูแลของนักวางแผนการเงิน Avenger Planner (ทั้งนี้การเปิดบัญชีทั้งสองบัญชี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี และไม่มีข้อผูกมัดให้ลูกค้าต้องลงทุนในบัญชีดังกล่าว โดยลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ หลังจากที่ได้รับการนำเสนอแผนการเงินแล้ว)
16อยู่ต่างประเทศใช้บริการได้หรือไม่
หากท่านอาศัยหรือทำงานในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว และได้เดินทางกลับประเทศไทยบ้างเป็นครั้งคราว ท่านสามารถสมัครใช้บริการได้

โดยเมื่อถึงคิวรับบริการของท่าน จะมีการจัดสรร Planner ให้กับท่านไว้ล่วงหน้า เพื่อที่ท่านจะสามารถนัดหมายกับ Planner ได้เมื่อมีแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ทางบริษัทขออนุญาตเริ่มต้นให้บริการกับท่าน เมื่อท่านเดินทางกลับประเทศไทย

เนื่องจากในการให้บริการของบริษัทนั้น จะต้องมีการเปิดบัญชีเพื่อรับคำแนะนำกับบริษัท และเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตร ซึ่งอาจมีข้อกำหนดในการเปิดบัญชี ให้ต้องมีการพบกับลูกค้าแบบ Face-to-face และมีการโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า ซึ่งจะทำได้เมื่อลูกค้าอยู่ในประเทศไทย
17มี Call Center ไหม
เราไม่มีบริการ Call Center

ท่านสามารถติดต่อ Planner ที่ให้บริการท่านได้โดยตรงทางโทรศัพท์ อีเมล์ และช่องทางอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน และในกรณีที่ติดต่อไม่ได้ ท่านยังสามารถติดต่อมายังส่วนกลางของทีม ที่นี่ เพื่อให้ช่วยประสานงานกับ Planner ได้
18มีสอนให้วางแผนเองได้หรือไม่
เราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ความรู้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจหลักและวิธีการในการวางแผน ซึ่งถ้าลูกค้าได้มีการศึกษาเองจากช่องทางอื่นๆ ร่วมไปด้วย ก็จะมีความเป็นไปได้สูงที่ลูกค้าจะสามารถวางแผนการเงินด้วยตัวเองได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม การสอนไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของ Avenger Planner

หากท่านต้องการเรียนรู้เพื่อวางแผนการเงินด้วยตนเอง ท่านสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ A-Academy และแหล่งความรู้อื่นๆ จะเหมาะสมกว่า
19ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลมาก สามารถใช้บริการได้ไหม
ไม่สามารถใช้บริการได้

เพราะการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนั้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการวิเคราะห์และวางแผน โดย Planner จะวางแผนโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างไปจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจไม่ต้องให้ข้อมูลอะไรแก่ผู้ขายผลิตภัณฑ์เลยก็ได้
20มีการวางแผนการเงินสำหรับนิติบุคคลด้วยหรือไม่
ไม่มี เราให้บริการวางแผนการเงินสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น
21Planner หนึ่งคนดูแลลูกค้ากี่คน
บริษัทไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ว่า Planner หนึ่งคนจะดูแลลูกค้าได้กี่คน โดยฝ่ายบริหาร จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากความพร้อมของ Planner เป็นหลัก เพราะ Planner แต่ละคนอาจสามารถดูแลลูกค้าได้ในปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน
22มีเกณฑ์ในการจัดสรร Planner ให้กับลูกค้าอย่างไร
บริษัทจะพิจารณาจัดสรร Planner ให้กับลูกค้า โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ดังนี้

 • ความซับซ้อนของแผนการเงิน
 • ตารางเวลาที่ตรงกันระหว่าง Planner และลูกค้า
 • ปริมาณงานของ Planner
 • ภูมิลำเนาที่ใกล้เคียงกัน (โดยเฉพาะกรณีต่างจังหวัด)
 • การร้องขอพิเศษ (Special Request) โดยลูกค้า
23จะมีการเลือกลูกค้าไหม ว่าคนนั้นบริการ คนนี้ไม่บริการ
อาจมีการปฏิเสธไม่ให้บริการกับลูกค้าบางท่านที่ Planner และบริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถให้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมได้ เช่น

 • ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มี Planner ให้บริการ
 • ลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผน
 • ลูกค้าที่นัดไม่เป็นนัด ผิดนัด เลื่อนนัดบ่อยครั้ง
 • ลูกค้าที่ไม่จริงจังกับการใช้บริการ และ/หรือ ไม่ยอมรับแนวทางของบริษัท
 • ลูกค้าที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง จนถึงขั้นที่ไม่รับฟังคำแนะนำใดๆ จาก Planner
24มีระบบควบคุมคุณภาพ/มาตรฐานอย่างไร
บริษัทมีความพยายามที่จะสร้างมาตรฐานของแผนการเงินที่วางแผนโดย Planner แต่ละคน ให้มีคุณภาพที่ดีในระดับที่ใกล้เคียงกัน ผ่านกระบวนการต่างๆ ดังนี้

 • มีการสุ่มตรวจแผนการเงินโดยฝ่ายบริหาร และฝ่ายกำกับดูแล
 • มีกระบวนการสอบถาม Feedback จากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงบริการของ Planner
 • มีการนำแผนการเงิน (ซึ่งปกปิดข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ) มาเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ Planner แต่ละคนได้รับรู้วิธีการวางแผนการเงินที่ดีร่วมกัน
 • มีการให้ Planner ออกทำงานร่วมกัน เพื่อสังเกตการณ์และเรียนรู้วิธีการทำงานของ Planner คนอื่นๆ
25มีบริการพิเศษเช่น ตรวจสุขภาพ เล่นฟิตเนสฟรี ให้หรือไม่
ไม่มี

เนื่องจากด้วยโครงสร้างรายได้ และแนวทางการให้บริการของ Avenger Planner นั้น ทำให้เรามีรายได้ที่เพียงพอ สำหรับใช้รองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการให้บริการหลักของเราเท่านั้น จึงยังไม่สามารถให้บริการพิเศษเพิ่มเติมกับลูกค้าได้
26อยากแนะนำคนอื่นให้ใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ไหน
กรณีที่ต้องการให้เราจัดสรร Planner ให้ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.avenger-planner.com

แต่หากต้องการแนะนำ Planner ที่ใช้บริการอยู่ ให้เป็น Planner ของคนที่ท่านจะแนะนำให้ใช้บริการ ท่านสามารถติดต่อกับ Planner ของท่านโดยตรง

เกี่ยวกับการลงทุน

1วางแผนลงทุนอย่างเดียวได้หรือไม่
สามารถทำได้

แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะพยายามโน้มน้ามให้ท่านวางแผนการเงินแบบองค์รวม (Comprehensive Planning) อยู่ดี เพราะการวางแผนเฉพาะเรื่องนั้น มีความเสี่ยงที่ท่านจะละเลยเป้าหมายสำคัญอื่นๆ ไป

การลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ เช่น เป้าหมายเกษียณอายุ เป้าหมายทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ แต่การเร่งรีบลงทุน ในขณะที่ยังไม่ได้เตรียมการด้านอื่นให้พร้อมก่อน อาจนำมาซึ่งปัญหาในภายหลัง

Planner ของเราจะช่วยท่านประเมินว่าท่านเหมาะสมที่จะลงทุนแล้วหรือไม่ หรือควรทำอย่างอื่นก่อน
2สไตล์/กลยุทธ์การลงทุนที่ Avenger Planner แนะนำเป็นอย่างไร
แนวคิดการลงทุน (Investment Mindset)

 • ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย
 • ไม่หวังกำไรสูงสุด แต่หวังกำไรที่ทำให้บรรลุเป้าหมายได้
 • อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนั้น ต้องไม่เสี่ยงเกินกว่าที่ลูกค้ารับได้
 • หากเป้าหมายจำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง แต่ลูกค้ายังรับความเสี่ยงไม่ได้ หรือยังไม่มีความพร้อม Planner จะช่วยให้ความรู้และให้ลูกค้าได้ทดลองลงทุนด้วยเงินส่วนน้อย เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
 • หากแผนการลงทุนไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้ตั้งแต่กระบวนการวางแผน ลูกค้าจะได้รับทราบเพื่อจะได้ร่วมกับ Planner ในการหาแนวทางอื่นในการจัดการต่อไป
การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (Asset Allocation)

 • มีการกระจายความเสี่ยงทั้งภายในสินทรัพย์เดียวกัน ข้ามกลุ่มสินทรัพย์ และกระจายการลงทุนในต่างประเทศ
 • จัดสรรสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน ทั้งเป้าหมายด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง
 • มีการคำนึงถึงระยะเวลาลงทุนในการจัดสรรสินทรัพย์ โดยหากระยะเวลาลงทุนสั้น Planner จะไม่แนะนำให้ลูกค้าลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วนที่สูง แม้ลูกค้าจะทำแบบประเมินความเสี่ยงได้สูงก็ตาม
 • มีการสอบถามข้อจำกัดจากลูกค้า เพื่อไม่จัดพอร์ตละเมิดข้อจำกัดดังกล่าว
เครื่องมือลงทุน (Investment Vehicle)

 • เน้นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ คือเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ลงทุนในสินทรัพย์เดียวกัน จะเลือกเครื่องมือที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายที่ดีกว่า ภายใต้ความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกัน
 • พิจารณาเครื่องมือจากผลตอบแทนระยะยาว และระยะสั้นที่อยู่ในกลุ่มที่ดีสม่ำเสมอ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกเครื่องมือที่ได้อันดับผลตอบแทนสูงสุดเสมอไป
 • ลงทุนในเครื่องมือที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดก่อน หากไม่ติดข้อจำกัดอื่น
 • เครื่องมือหลักที่ใช้ คือ กองทุนรวม และ กองทุนส่วนบุคคล
 • เมื่อลงทุนในเครื่องมือใดไปแล้ว จะมีการติดตาม ประเมินผล และมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุอันสมควร
การดำเนินการลงทุน (Trade & Implementation)

 • เน้นสะสมเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ ตามโครงสร้างพอร์ต (Asset Allocation) ที่ออกแบบไว้ มากกว่าการเก็งกำไรจับหวะซื้อขาย
 • เงินก้อน (Lump-sum) : ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนโดยเลี่ยงการลงทุนเงินก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่ใช้วิธีการทยอยเข้าลงทุน (Average-In) และในบางกรณีอาจมีการพิจารณาถึงภาวะตลาดและสถานการณ์ปัจจุบันร่วมด้วย
 • เงินลงทุนเพิ่ม : ทยอยลงทุน โดยเน้นวินัยด้วยการลงทุนเป็นประจำ ตามแนวคิด Dollar-Cost Averaging (DCA) และเน้นให้ทำแผนการลงทุนแบบตัดเงินเพื่อลงทุนอย่างอัตโนมัติ
การติดตามและปรับพอร์ต (Monitoring & Review)

 • ติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละครั้ง อย่างมากไม่เกินเดือนละครั้ง
 • ประเมินผลทั้งเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Measure) เพื่อทราบผลกำไรขาดทุนในแต่ละช่วงเวลา และเชิงสัมพัทธ์ (Relative Measure) เทียบกับตัวชี้วัดที่เหมาะสม (Benchmark) เพื่อประเมินผลการตัดสินใจลงทุน
 • มีการปรับพอร์ตเมื่อสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องปรับทุกครั้งหากพอร์ตเดิมยังเหมาะสมดีอยู่
3สามารถดู/ประเมินหุ้นเป็นตัวๆ ให้ด้วยได้หรือไม่
บริษัทไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้
4แตกต่างจากบริการของ Application/Platform การลงทุนอื่นๆ อย่างไร
มีความแตกต่างกันใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

 • บริการของ Avenger Planner เป็นการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ครอบคลุมเรื่องการเงินส่วนบุคคลค่อนข้างกว้าง เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินหลายด้าน เช่น รายรับ-รายจ่าย ภาษี ประกันชีวิต ประกันภัย แผนเฉพาะด้านต่างๆ รวมถึงการลงทุนด้วย ขณะที่บริการของ Application/Platform การลงทุนอื่นๆ มักมุ่งเน้นไปที่เรื่องการลงทุนเพียงอย่างเดียว
 • บริการของ Avenger Planner เน้นให้บริการด้วยนักวางแผนการเงินที่เป็นบุคคล และให้บริการด้วยบุคคลเดิมต่อเนื่องในระยะยาว ในขณะที่บริการของ Application/Platform การลงทุนอื่นๆ มักเป็นการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก
5มีการรับประกันผลตอบแทนการลงทุนหรือไม่ หากลงทุนแล้วขาดทุนจะรับผิดชอบอย่างไร
บริษัทไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนได้

เนื่องจากการลงทุนไม่ใช่การออม และไม่ใช่วิธีการที่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนที่แม่นยำแน่นอน และธรรมชาติของสินทรัพย์ลงทุน โดยเฉพาะสินทรัพย์ทีมีความเสี่ยงอาทิ อสังหาริมทรัพย์ หุ้น ทองคำ ฯลฯ นั้น แม้ระยะยาวจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่เป็นบวก แต่ในระยะสั้นก็ยังมีช่วงเวลาที่ขาดทุนเกิดขึ้นเสมอ เราจึงไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม เรารับประกันได้ว่าในระหว่างการให้บริการ เราจะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจกลไกการทำงานและการเติบโตของสินทรัพย์ลงทุนได้ดีขึ้น เพื่อให้ท่านมีความคาดหวังที่เหมาะสม และนำมาซึ่งการประเมินผลการลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามไปด้วย

นอกจากนั้น หากในระหว่างเส้นทางการลงทุน พอร์ตของท่านประสบกับภาวะขาดทุน เราจะทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์และให้ข้อมูลกับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถอดทนต่อความผันผวนได้ โดยเฉพาะหากความผันผวนนั้นเป็นความผันผวนชั่วคราวซึ่งเกิดขึ้นตามปกติ แต่หากความผันผวนนั้นเป็นภาวะที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนของเรา หรือเกิดจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เราก็จะให้คำแนะนำแก่ท่านในการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสียหาย หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์เมื่อวิกฤติหรือความผันผวนนั้นผ่านพ้นไป
6หากทำตามแผนแล้วไม่บรรลุเป้าหมาย จะรับผิดชอบอย่างไร
บริษัทไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนได้

เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอะไรก็ตาม (รวมทั้งการวางแผนการเงิน) แม้จะดำเนินการอย่างรัดกุมรอบคอบ ก็ยังมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอ อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

สิ่งที่เราทำได้คือการพยายามวางแผน ณ ปัจจุบันให้ดีที่สุด และเฝ้าติดตามความคืบหน้าของแผนเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เพื่อที่จะประเมินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าแผนเดิมที่ดำเนินการอยู่นั้นมีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย หากสถานการณ์นั้น ยังอยู่ในวิสัยที่เราจะปรับแผนใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการบรรลุเป้าหมายได้ เราก็จะแนะนำให้ท่านปรับแผน แต่หากประเมินแล้วเป้าหมายมีโอกาสไปถึงได้น้อยมาก อย่างน้อยเราก็จะสามารถแนะนำให้ท่านเตรียมรับมือกับความผิดพลาดนั้นได้ล่วงหน้า ไม่ใช่ไปรู้เอาเมื่อผิดพลาดไปแล้วและไม่ได้เตรียมการอะไรรองรับไว้
7มีบริการ Update ข่าวสาร สถานการณ์ลงทุนหรือไม่ ความถี่แค่ไหน
โดยทั่วไป Planner จะไม่มีการอัพเดทข่าวสารและสถานการณ์การลงทุนในระยะสั้นๆ เช่น เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์

ทั้งนี้เนื่องจากในการวางแผนการเงินนั้น เราให้ความสำคัญกับผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว ซึ่งเกิดจากการถือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพได้นานพอ มากกว่าการพยายามจับจังหวะซื้อ-ขาย ตามข่าวสารข้อมูลต่างๆ เพื่อทำกำไรระยะสั้นให้ถูกต้องบ่อยๆ ครั้ง

ดังนั้น เราจึงไม่ได้ให้บริการอัพเดทข่าวสารด้วยความถี่สูงๆ โดยสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่นั้น ความถี่ในการอัพเดทสถานการณ์ต่างๆ จะสอดคล้องกับการนัดหมายเพื่อ Review ผลลัพธ์จากการดำเนินการตามแผนในด้านต่างๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเพียงปีละครั้ง หรืออย่างมากที่สุดไม่เกินเดือนละครั้งเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างเส้นทางการลงทุนนั้น ลูกค้ามีความกังวลใจ หรือต้องการรับทราบสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ ลูกค้าสามารถติดต่อกับ Planner เพื่อสอบถามได้ตามสมควร และหากมีเหตุการณ์พิเศษที่มีโอกาสกระทบกับแผนการเงินของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ Planner ก็สามารถจะติดต่อกับลูกค้าเพื่ออัพเดทสถานการณ์ก่อนวันนัดหมายได้
8สามารถขอนัดพบ Planner เพื่อ Review พอร์ตการลงทุนหรือปรึกษาด้านอื่นก่อนครบกำหนด 1 ปี ได้หรือไม่
ได้

โดยลูกค้าสามารถนัดหมายกับ Planner ได้ตามความเหมาะสม โดย Planner จะใช้วิจารณญาณในการนัดหมายกับท่าน ในช่องทาง และวิธีการที่สอดคล้องกับความจำเป็น/เร่งด่วน ที่ต้องมีการนัดพบในครั้งนั้นๆ
9ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์/ธุรกิจได้ด้วยหรือไม่
บริษัทไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้

คำถามอื่นๆ

1ทำไมต้องวางแผนการเงิน ในเมื่อยังไม่มีปัญหาอะไร
สามารถตอบได้เป็น 2 กรณี คือ

 • การที่ยังไม่ประสบปัญหา ณ ปัจจุบัน ย่อมไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสประสบปัญหาในอนาคต การวางแผนการเงินที่ดี จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ท่านพร้อมเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แบบมีภูมิคุ้มกัน เพราะบางปัญหา แค่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ก็ทำเอาชีวิตยุ่งเหยิง ล่มจมไปหลายปีได้
 • ที่มองว่ายังไม่มีปัญหา อาจเพราะยังไม่รู้ว่าปัญหามันมีอะไรบ้าง บุคคลที่มีปัญหาจำนวนมาก ก็ไม่รู้ตัวว่าสถานการณ์ที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่นั้นจัดว่ามีปัญหา
ดังนั้น ลองคุยกับ Planner เราสักครั้ง ท่านจะเข้าใจสถานการณ์ตัวเองมากขึ้น เพราะบางทีท่านอาจจะไม่มีปัญหาจริงๆ ก็ได้
2ทำไมต้องวางแผนการเงิน ในเมื่อมีฐานะดีอยู่แล้ว
การวางแผนการเงินนั้น ไม่ใช่เพียงการวางแผนให้ร่ำรวยหรือมีฐานะดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมมิติอื่นๆ อาทิ

 • ป้องกันและลดความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์ให้อยู่ถูกที่ถูกทางและทำประโยชน์ได้มากขึ้นภายใต้ความเสี่ยงที่ใกล้เคียงเดิม
 • ให้ความอุ่นใจ ว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับเรา ทรัพย์สินที่มีจะถูกจัดสรรไปยังทายาทอย่างเหมาะสม และครบถ้วน
 • เปิดโอกาสให้ท่านได้จัดสรรความมั่งคั่งที่มี ไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่อาจดีกว่าแค่การบริจาค
3สนใจสมัครเป็นนักวางแผนการเงินต้องทำอย่างไร
เรามีความตั้งใจที่จะค่อยๆ พัฒนา Avenger Planner ให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน และสามารถให้บริการได้ในมาตรฐานที่เราตั้งไว้ ซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้เราให้ความสำคัญและให้เวลาเป็นอย่างยิ่งกับกระบวนการคัดเลือกและฝึกฝนนักวางแผนการเงินใหม่ในแต่ละรุ่น ซึ่งด้วยกำลังที่เรามี ณ ปัจจุบัน เราจะสามารถเปิดรับสมัครนักวางแผนการเงินใหม่ได้ทุก 1 ปีเท่านั้น (เปิดรับสมัครครั้งต่อไปประมาณเดือน ส.ค. 2567)

ดังนั้น สำหรับท่านที่สนใจสมัครเป็นนักวางแผนการเงินกับ Avenger Planner ท่านสามารถเตรียมการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อที่เมื่อเราเปิดรับสมัคร ท่านจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานกับเรา โดยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราแนะนำให้ท่านเตรียมการ :

 • ศึกษาความรู้ด้านการวางแผนการเงินทั้งภาคทฤษฎีจากหลักสูตรที่เป็นทางการต่างๆ เช่น หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) และภาคปฏิบัติจากหลักสูตรการเงินส่วนบุคคลเชิงประยุกต์ เช่น หลักสูตร Financial Foundation และ DIY Portfolio โดย A-Academy และหลักสูตรด้านการเงินส่วนบุคคลอื่นๆ
 • วางแผนการเงินให้ตัวเอง และดำเนินการตามแผนนั้น ทำการเงินของตัวเองให้แข็งแรงเสียก่อน
 • หากมีโอกาสลองแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ คำแนะนำต่างๆ ให้คนรอบข้าง เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา หรือจะทำอาชีพนักวางแผนการเงินอิสระไปเลย โดยยังไม่ต้องสังกัด บลป. Avenger Planner ก็ได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง
 • ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นเชิงลึกต่างๆ นอกเหนือไปจากความรู้การเงินพื้นฐาน
 • สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นต่อการให้คำแนะนำทางการเงิน/การลงทุน โดยเฉพาะในส่วนของใบอนุญาตด้านการลงทุนนั้น หากในอนาคตได้เข้าร่วมงานกับบริษัท จำเป็นที่จะต้องใช้ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (IP License) ซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมตัวมากพอสมควร
 • ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของ บลป. Avenger Planner อยู่เสมอ เพื่อไม่พลาดข่าวสารกรณีที่เราเปิดรับ Planner เพิ่มเติม โดยสามารถแจ้งชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ avenger@avenger-planner.com เพื่อให้บริษัทแจ้งข่าวสารให้ได้ทราบ เมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดรับสมัคร