เกี่ยวกับทีม

1ประวัติของ Founder และ Planner แต่ละท่านเป็นอย่างไร
ท่านสามารถอ่านประวัติโดยสังเขปของ Founder และ Planner ได้โดยคลิกที่รูปหรือชื่อของบุคคลที่ท่านต้องการทราบประวัติ ในหน้า รู้จักพวกเรา
2Avenger Planner เกี่ยวข้องอย่างไรกับ A-Academy
Avenger Planner ร่วมก่อตั้งโดย นายศักดา สรรพปัญญาวงศ์ (เอ) เจ้าของเว็บไซต์ A-Academy โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันคือ

 • A-Academy เน้นให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถนำความรู้นั้นไปวางแผนการเงินให้กับตนเองได้
 • Avenger Planner เน้นให้บริการวางแผนการเงิน สำหรับท่านที่ต้องการที่ปรึกษา หรือท่านที่ไม่มั่นใจในการวางแผนด้วยตนเอง
3จะเชื่อถือ Avenger Planner ได้มากแค่ไหน
เราตั้งใจทำธุรกิจและให้บริการด้วยเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ ส่วนหนึ่งอาจพิจารณาได้จากแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ให้ความโปร่งใส และให้ข้อมูลที่มากพอต่อท่านในการตัดสินใจ และยังอาจพิจารณาจากพฤติกรรมของทีมผู้ก่อตั้งในอดีตที่ผ่านมาประกอบด้วยอีกส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในฐานะของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ท่านเองก็ต้องมีความระมัดระวังและรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของตนเองร่วมด้วย เช่น

 • ท่านไม่ควรชำระเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีให้กับ Planner ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เพราะในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ล้วนมีการเตรียมช่องทางในการชำระเงินที่เหมาะสม ซึ่งมักเป็นบัญชีชื่อบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว
 • ท่านต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากนักวางแผนการเงิน เช่น ควรสอบถามกลับในประเด็นที่ไม่เข้าใจ หรือเหตุผลที่นักวางแผนการเงินให้คำแนะนำเช่นนั้น ไม่ควรเชื่อเลยทันทีโดยไม่ไตร่ตรองก่อน
 • ท่านควรจะมีความรู้พื้นฐานในประเด็นต่างๆ ที่รับคำแนะนำ ซึ่ง Planner ของ Avenger Planner จะพยายามให้ความรู้กับท่านไปตลอดกระบวนการให้คำปรึกษา โปรดใส่ใจที่จะร่วมเรียนรู้ เพราะไม่มีใคร ที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนได้ดีมากเท่ากับตัวเราเอง
4Founder/Planner เก่งมาจากไหนประสบความสำเร็จแล้วหรือยัง ถึงมั่นใจว่าสามารถแนะนำคนอื่นได้
ในเรื่องความรู้ความสามารถนั้น ทั้ง Founder และ Planner ของ Avenger Planner มีการฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งความรู้ทางทฤษฎีและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาคปฏิบัติระหว่างกัน ทั้งนี้เพราะเรามีนโยบายที่จะพัฒนาไปด้วยกัน โดยจะไม่ยอมให้มีใครเก่งหรือโดดเด่นอยู่คนเดียว โดยที่คนอื่นๆ ไม่ได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วย

ส่วนเรื่องว่า Founder และ Planner ประสบความสำเร็จหรือยังนั้น ขึ้นอยู่กับว่าท่านนิยาม "ความสำเร็จ" ว่าอย่างไร ถ้าหมายถึงการที่ต้องร่ำรวยมีเงินร้อยล้านพันล้านนั้น ต้องเรียนว่าพวกเรายังไม่มีใครประสบความสำเร็จระดับนั้น หากท่านต้องการวางแผนการเงินกับคนที่ประสบความสำเร็จระดับนั้น พวกเราอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม

แต่ถ้าหมายถึงการที่เรารับผิดชอบชีวิตการเงินของพวกเราได้ มีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ไม่มีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว มีเงินเหลือเก็บออม กำลังอยู่บนเส้นทางของการเพิ่มพูนทรัพย์สินที่มีคุณภาพ เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันสร้างรายได้ให้กับเราในระยะยาวแล้ว พวกเราทุกคนอยู่บนเส้นทางนั้น เร็วบ้าง ช้าบ้างต่างกันไป เมื่อรวมความเชี่ยวชาญในสิ่งต่างๆ ที่พวกเราได้ทำมา เราก็เชื่อว่าอยู่ในฐานะที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ เหนือสิ่งอื่นใดที่พวกเรามีให้ คือความตั้งใจจริงในการให้บริการ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แบบตัวใครตัวมัน แต่ไปด้วยกันเป็นทีม
5มีการคัดเลือกนักวางแผนการเงินอย่างไร
องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ Avenger Planner คือ “นักวางแผนการเงิน” ซึ่งต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือ ต้องมีความสามารถ เป็นคนดี และ ไม่มีปัญหาทางการเงิน เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเป็นอิสระจากแรงกดดันต่างๆ โดยเฉพาะจากการฉวยโอกาสตักตวงผลประโยชน์ระยะสั้นจากความไม่รู้ของลูกค้า ด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม เพียงเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับตนเองอย่างรวดเร็ว

ในเรื่องความรู้ความสามารถนั้น เรามีกระบวนการคัดสรร พัฒนา และฝึกฝนนักวางแผนการเงิน เพื่อให้มีทักษะที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการทำงานเป็นทีม ซึ่งช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ได้ดีกว่าการทำงานเพียงลำพัง เราจึงให้ความสำคัญกับอีก 2 ปัจจัยเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่อง “ความดี” เพราะแม้ว่าจะมีการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมายมากำกับดูแล แต่หากตั้งใจจะหลบเลี่ยงเสียอย่าง กฎอะไรก็คงคุมไม่อยู่

ด้วยเหตุนี้ นักวางแผนการเงินของ Avenger Planner จึงถูกคัดเลือกจากบุคคลที่ทีมผู้ก่อตั้ง (Founder) มั่นใจว่ามีเจตนา และจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นนักวางแผนการเงิน แม้จะมีหรือไม่มีทีม Avenger Planner เกิดขึ้นก็ตาม

โดยนักวางแผนการเงินของทีม จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

 • เข้าใจแนวทางของทีมอย่างถ่องแท้ จากการรับฟังข้อมูลทั้งด้านบวก ด้านลบ ในกิจกรรม Open-house ของทีมซึ่งจัดทุกๆ 1-2 ปี
 • ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น ทั้งเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลภาคทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อประกอบอาชีพนักวางแผนการเงิน
 • ผ่านการสัมภาษณ์โดยทีม Founder ทั้ง 3 ด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อรับเข้าอบรมในหลักสูตร AVP Academy
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร AVP Academy ซึ่งเป็นหลักสูตรการวางแผนการเงินภาคปฏิบัติที่ทีมพัฒนาขึ้น โดยเน้นการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติ เป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์
 • ผ่านการสะสมประสบการณ์เป็นผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน เพื่อให้บริการกับลูกค้าจริง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
 • ผ่านการสอบแผนการเงินเชิงลึก ซึ่งมีกรรมการตัดสินเป็นทีม Founder และ Planner รุ่นปัจจุบัน
 • มีใบอนุญาตที่จำเป็นตามกฎหมายครบถ้วน ที่จะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • พิสูจน์ตนเองได้ ว่ามีความอุทิศตน รับผิดชอบ ทุ่มเทในการฝึกฝน โดยมีความเต็มใจให้คำปรึกษาทางการเงินกับผู้คน โดยไม่แบ่งแยกฐานะ
6จะมั่นใจได้อย่างไรว่า Planner เป็นคนดี เชื่อถือได้
ทีมผู้ก่อตั้ง (Founder) พยายามอย่างที่สุดที่จะคัดเลือกนักวางแผนการเงินที่เป็นคนดี มีคุณธรรม อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงที่ Planner ที่ได้รับการคัดเลือกมาจะไม่ดีจริงอย่างที่เราคิด หรือ มีการประพฤติออกนอกลู่นอกทางที่ควรจะเป็น เราจึงได้มีการกำหนดแนวทางในการทำงานเอาไว้ ดังรายละเอียดในหน้า แนวทางของเรา

หากท่านพบว่า Planner ของเรามีพฤติกรรมที่ขัดกับแนวทางดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนกับทีมผู้ก่อตั้ง (Founder) เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ที่ avenger@avenger-planner.com
7จะมั่นใจได้อย่างไรว่า Planner มีความสามารถ
Planner ทุกคนผ่านการทดสอบความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และการฝึกอบรมของ Avenger Planner ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนอกจากความรู้ทางทฤษฏีแล้วก็ยังมีการแชร์เคสการวางแผนการเงิน และกรณีศึกษาที่น่าสนใจในภาคปฏิบัติร่วมกันอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเก่งเท่ากันได้ทั้งหมด ดังนั้น หาก Planner ของเราไม่รู้หรือไม่เชี่ยวชาญในเรื่องใด Planner จะแจ้งต่อท่าน และนำเรื่องนั้นมาปรึกษาเพื่อหาคำตอบจากทีม Founder และเพื่อนๆ Planner ต่อไป หรือในกรณีสุดวิสัยที่ Planner ท่านนั้นไม่สามารถให้คำปรึกษาในประเด็นที่ท่านต้องการได้จริงๆ ท่านยังสามารถรับคำปรึกษาจาก Planner ท่านอื่นในทีมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เพิ่มเติม หรือ ทดแทนจาก Planner ท่านเดิมได้
8Planner หลายท่านทำงานประจำอยู่ จะบริการได้ดีแค่ไหน
การวางแผนการเงินนั้น เป็นกระบวนการที่ไม่ได้มีความเร่งรีบที่จะต้องได้รับการตอบสนองแบบทันทีทันใด เช่น นาทีต่อนาที หรือ วันต่อวัน แต่เป็นบริการที่ต้องอาศัยความรอบคอบระมัดระวังในการวางแผนเตรียมการ และเมื่อแนะนำไปแล้ว แผนปฏิบัติการต่างๆ ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงถี่นัก โดยทั่วไปก็จะมีการทบทวนแผนที่ได้เคยแนะนำไปตามผลลัพธ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ายังคงสามารถบรรลุเป้าหมายได้อยู่

ดังนั้น การที่ Planner บางท่านยังทำงานประจำอยู่ ก็มิได้เป็นอุปสรรคอย่างมีนัยสำคัญต่อการให้บริการในลักษณะนี้ การนัดคุยโทรศัพท์ หรือการนัดพบ สามารถทำได้ในช่วงเย็น และในวันหยุด ซึ่งก็มักจะสอดคล้องกับช่วงเวลาว่างของลูกค้าที่มีภาระงานในช่วงกลางวันเช่นกัน

หรือในกรณีที่ท่านต้องการรับบริการจาก Planner ที่ทำงานเป็น Planner เต็มเวลา ท่านก็สามารถระบุความต้องการของท่านเป็นการเฉพาะเจาะจงได้
9Planner ที่ให้บริการ มีใบอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่
Planner ที่ให้บริการของเราทุกคน มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับสินค้าและบริการที่พวกเขานำเสนอในแผนการเงิน

 • กรณีนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต จะมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • กรณีนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน จะมีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำหรือผู้วางแผนการลงทุน ซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เกี่ยวกับบริการ

1นักวางแผนการเงิน Avenger Planner ขายผลิตภัณฑ์หรือไม่
ขาย

โดยจะเสนอขายเฉพาะกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินเท่านั้น และลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะซื้อ หรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์กับ Planner ก็ได้
2อยากปรึกษาแค่บางเรื่อง ไม่อยากวางแผนการเงินแบบองค์รวมใช้บริการได้หรือไม่
ได้

แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะพยายามโน้มน้ามให้ท่านวางแผนการเงินแบบองค์รวม (Comprehensive Planning) เพราะการวางแผนเฉพาะเรื่องนั้น มีความเสี่ยงที่ท่านจะละเลยเป้าหมายสำคัญอื่นๆ ไป
3ต้องการให้ Founder วางแผนการเงินให้ได้หรือไม่
ไม่ได้

เนื่องจาก Founder มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแล และช่วยพัฒนาทีม Planner ให้เข้มแข็งขึ้น หาก Founder ไปทำหน้าที่วางแผนการเงินให้กับลูกค้าเองเสียแล้ว ก็จะทำให้บกพร่องในการทำหน้าที่หลักดังกล่าว สุดท้ายปณิธานที่จะขยายการบริการให้เข้าถึงคนในวงกว้างขึ้นก็จะเสียไป เพราะการจะช่วยแก้ปัญหาให้คนในวงกว้างขึ้นได้ ต้องทำผ่านการมีเครือข่าย Planner ที่เข้มแข็งและมีจำนวนมากขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ Planner ต้องการคำปรึกษาในบางประเด็นที่มีความซับซ้อน Founder สามารถให้คำปรึกษาได้เสมอ เพื่อให้แผนการเงินของลูกค้าเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุมยิ่งขึ้น
4Avenger Planner คิดค่าบริการอย่างไร
เราคิดค่าบริการตามรายละเอียดที่ปรากฎในหน้า บริการของเรา
5หากรับคำปรึกษาแล้วไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ มีค่าบริการหรือไม่
ไม่มี เนื่องจากเราไม่คิดค่าวางแผน/ให้คำปรึกษา

รายได้เดียวของเราเกิดจากคอมมิชชั่นจากการขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น
6สามารถนัดเจอได้ที่ไหนบ้าง
สามารถนัดเจอในสถานที่ที่ทั้งลูกค้าและ Planner สะดวกทั้งสองฝ่าย ขึ้นอยู่กับการนัดหมายกัน โดยทั่วไปควรเป็นสถานที่ที่ไม่พลุกพล่าน เสียงไม่ดัง สว่าง ปลอดภัย และมีความเป็นส่วนตัวพอที่จะพูดคุยเรื่องเงินทองได้

ซึ่งสถานที่ที่ลูกค้านิยมทำการนัดหมายให้เข้าพบ มักเป็นสถานที่เหล่านี้

 • ร้านกาแฟ
 • ร้านอาหาร
 • ที่ทำงานลูกค้า (ที่มีบริเวณสำหรับพูดคุย)
ทั้งนี้เราไม่แนะนำให้ใช้สถานที่เป็นบ้านของลูกค้า หรือบ้านของ Planner ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยต่อทั้งตัวลูกค้า และ ต่อ Planner ของเราเอง
7ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำเท่าใดจึงสามารถใช้บริการได้
เราไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำในการให้บริการ
ท่านสามารถใช้บริการวางแผนการเงินกับเราได้ แม้ยังไม่มีเงินออม
8มีการซื้อผลิตภัณฑ์ (ประกัน กองทุน ฯลฯ) จากที่อื่นอยู่แล้ว สามารถใช้บริการได้หรือไม่
ใช้บริการได้

ไม่ว่าท่านจะซือผลิตภัณฑ์กับเราหรือไม่ ก็ไม่กระทบคำแนะนำหรือแผนการเงินที่เราจัดทำ แต่เนื่องจากแหล่งรายได้เดียวของเรามาจากคอมมิชชั่นซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์กับเรา ดังนั้น หากลูกค้าได้รับบริการแล้วเกิดความพึงพอใจ และต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์กับเรา ก็อาจเริ่มต้นจากเงินใหม่ที่จะออมหรือลงทุนเพิ่ม เป็นต้น และในบางผลิตภัณฑ์นั้น ลูกค้ายังสามารถโอนย้ายบัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมนั้น มาอยู่ภายใต้การดูแลของ Planner ที่ให้บริการได้ด้วย
9ควรต้องเตรียมอะไรบ้างในวันนัดหมายครั้งแรก
เนื่องจากการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนั้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากประกอบการวิเคราะห์และจัดทำแผน ดังนั้น หากท่านสามารถเตรียมข้อมูลให้กับ Planner ตั้งแต่การนัดหมายครั้งแรก จะช่วยให้กระบวนการรับบริการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยข้อมูลที่ท่านควรเตรียมมาได้แก่

 • ข้อมูลทรัพย์สิน
 • หนี้สิน
 • พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน
 • ข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม
 • รายรับ
 • รายจ่าย
 • เป้าหมายที่ต้องการ
 • และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยหากมีข้อมูลที่ถูกต้อง เช่นมีเอกสารอ้างอิง ท่านสามารถเตรียมเอกสารมาด้วย (สามารถถ่ายรูปมาก็ได้) หรือหากข้อมูลที่มียังไม่ชัดเจน ท่านสามารถแจ้งค่าโดยประมาณก่อนได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะเตรียมมาไม่ครบ เพราะ Planner จะทำการสอบถามท่านเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง
10ควรต้องศึกษาข้อมูลอะไรก่อนรับบริการหรือไม่
หากท่านสามารถศึกษาความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลระดับพื้นฐานมาก่อน จะช่วยให้กระบวนการวางแผนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และราบรื่นมากขึ้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้จากช่องทางต่อไปนี้

แต่หากท่านไม่สะดวกที่จะศึกษามาก่อน ก็ไม่ต้องกังวลครับ เพราะ Planner ของเราจะช่วยให้ความรู้ที่จำเป็นต่อท่านในระหว่างการให้บริการ เพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น
11Planner แต่ละคนวางแผนเหมือนกันหรือไม่
อาจเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้ เพราะเป้าหมายเดียวกันอาจมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมายได้หลายวิธี

ซึ่งเราเชื่อในศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคน จึงมีนโยบายเปิดโอกาสให้ Planner แต่ละคน สามารถวางแผนการเงินให้กับลูกค้าของตนได้อย่างอิสระ ตราบใดที่มิได้ละเมิดหลักการสำคัญของทีม ดังต่อไปนี้

แนะนำเสมือนเป็นเงินของตนเอง
หากแผนหรือผลิตภัณฑ์ใด ที่แม้แต่ตัวเราเอง ยังไม่กล้าดำเนินการ หรือไม่เลือกซื้อ เราก็จะไม่แนะนำแผนหรือผลิตภัณฑ์นั้นให้กับลูกค้าของเราเช่นกัน

คำนึงถึงความเสี่ยงก่อนผลตอบแทน
ทุกคำแนะนำของเรา จะอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท เรามองด้านร้ายและเตรียมวิธีจัดการ ก่อนที่จะหวังถึงด้านดี แล้วจึงสื่อสารทั้งสองด้านให้ลูกค้ารับทราบเพื่อตัดสินใจ รอบคอบ พอประมาณ ไม่สุดโต่ง

เราวิเคราะห์ คาดการณ์ ให้คำแนะนำแบบระมัดระวัง
ชวนลูกค้าคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ ไม่ใช่เพียงแค่วาดฝันให้สวยหรู แต่มีความเป็นไปได้ต่ำ

ไม่เน้นคาดการณ์ระยะสั้น มุ่งความสำเร็จระยะยาว
เราให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ในระยะยาว ซึ่งมีพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลรองรับ มากกว่าการทำนายเหตุการณ์เฉพาะหน้า

เน้นเสนอทางเลือก ให้ลูกค้าร่วมตัดสินใจ
เราเชื่อว่าแผนการเงินที่ดีนั้น ต้องเป็นแผนที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่น เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเอง มากกว่าที่จะทำตามสิ่งที่นักวางแผนการเงินเสนอเพียงฝ่ายเดียว

ติดตามทบทวนคำแนะนำอยู่เสมอ
เราเชื่อว่าไม่มีแผนหรือคำแนะนำใดที่จะใช้ได้เสมอไป เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป แผนการเงินจะต้องถูกปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ
12เป็นหนี้ ไม่มีเงินเหลือออม วางแผนการเงินได้หรือไม่
ได้ และยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนอย่างเร่งด่วน
13คิดค่าบริการต่ำแบบนี้ จะให้บริการในระยะยาวไหวหรือไม่
เราเชื่อว่าสามารถยืนระยะให้บริการในระยะยาวได้ โดยได้มีการเตรียมการด้านต่างๆ อาทิ

 • Planner ของเราไม่มีปัญหาการเงิน โดยมีงานหลักที่ดี มีรายได้เดิมเพียงพอต่อการใช้จ่าย และ มีการวางแผนการเงินของตนเองที่ดีอยู่ก่อน
 • มุ่งใช้จ่ายแต่เฉพาะสิ่งที่จำเป็น ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองต่างๆ เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ค่าเช่าสำนักงานขนาดใหญ่
14หากต้องการให้วางแผนให้คู่สมรส/ครอบครัวเพิ่มเติม จะคิดค่าบริการเพิ่มไหม
ไม่คิด

และสำหรับครอบครัวเราแนะนำให้วางแผนร่วมกันทั้งครอบครัวจะดีกว่าการที่วางแผนอยู่ฝ่ายเดียว หรือต่างคนต่างทำ
15ลูกค้าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
 • มีสัญชาติไทย และสามารถรับบริการโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
 • มีความตั้งใจจริง และยินดีให้เวลา เพื่อให้ข้อมูลและร่วมตัดสินใจกับนักวางแผนการเงิน โดยจะมีการนัดหมาย 2-3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • ยินดีให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการเงิน อาทิ ข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน รายรับ รายจ่าย กรมธรรม์ประกันชีวิต/ประกันภัย พอร์ตการลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ฐานะ/รายได้ ระดับใดก็ได้ โดยไม่มีการกำหนดขั้นต่ำ และสามารถใช้บริการได้แม้ยังไม่มีเงินเก็บ หรือยังมีภาระหนี้สิน
 • อายุ เท่าใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือผู้เกษียณอายุก็สามารถใช้บริการได้
 • อาชีพ อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ อาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) เจ้าของธุรกิจ ทุกอาชีพสามารถใช้บริการได้
 • ยินดีเปิดบัญชีการลงทุน ภายใต้การดูแลของนักวางแผนการเงิน Avenger Planner ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี และไม่มีข้อผูกมัดให้ลูกค้าต้องลงทุนในบัญชีดังกล่าว โดยลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ หลังจากที่ได้รับการนำเสนอแผนการเงินแล้ว
16อยู่ต่างประเทศใช้บริการได้หรือไม่
หากท่านอาศัยหรือทำงานในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว และได้เดินทางกลับประเทศไทยบ้างเป็นครั้งคราว ท่านสามารถสมัครใช้บริการได้

โดยเมื่อถึงคิวรับบริการของท่าน จะมีการจัดสรร Planner ให้กับท่านไว้ล่วงหน้า เพื่อที่ท่านจะสามารถนัดหมายกับ Planner ได้เมื่อมีแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ทางทีมขออนุญาตเริ่มต้นให้บริการกับท่าน เมื่อท่านเดินทางกลับประเทศไทย

เนื่องจากในการให้บริการของทางทีมนั้น จะต้องมีการเปิดบัญชีการลงทุน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของทีม มีข้อกำหนดในการเปิดบัญชี ให้ต้องมีการพบกับลูกค้าแบบ Face-to-face และทางบริษัทหลักทรัพย์จะมีการโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า ซึ่งจะทำได้เมื่อลูกค้าอยู่ในประเทศไทย
17มี Call Center ไหม
ไม่มี

ท่านสามารถติดต่อ Planner ที่ให้บริการท่านได้โดยตรงทางโทรศัพท์ อีเมล์ และช่องทางอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน และในกรณีที่ติดต่อไม่ได้ ท่านยังสามารถติดต่อมายังส่วนกลางของทีม ที่นี่ เพื่อให้ช่วยประสานงานกับ Planner ได้
18มีสอนให้วางแผนเองได้หรือไม่
เราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ความรู้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจหลักและวิธีการในการวางแผน ซึ่งถ้าลูกค้าได้มีการศึกษาเองจากช่องทางอื่นๆ ร่วมไปด้วย ก็จะมีความเป็นไปได้สูงที่ลูกค้าจะสามารถวางแผนการเงินด้วยตัวเองได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม การสอนไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของ Avenger Planner

หากท่านต้องการเรียนรู้เพื่อวางแผนการเงินด้วยตนเอง ท่านสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ A-Academy และแหล่งความรู้อื่นๆ จะเหมาะสมกว่า
19ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลมาก สามารถใช้บริการได้ไหม
ไม่สามารถใช้บริการได้

เพราะการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนั้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการวิเคราะห์และวางแผน โดย Planner จะวางแผนโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างไปจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจไม่ต้องให้ข้อมูลอะไรแก่ผู้ขายผลิตภัณฑ์เลยก็ได้
20มีการวางแผนการเงินสำหรับนิติบุคคลด้วยหรือไม่
ไม่มี เราให้บริการวางแผนการเงินสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น
21Planner หนึ่งคนดูแลลูกค้ากี่คน
เรายังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ว่า Planner หนึ่งคนจะดูแลลูกค้าได้กี่คน โดยทีม Founder จะพิจารณาตามความเหมาะสม พิจารณาจากความพร้อมของ Planner เป็นหลัก เพราะ Planner แต่ละคนอาจสามารถดูแลลูกค้าได้ในปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน
22มีเกณฑ์ในการจัดสรร Planner ให้กับลูกค้าอย่างไร
ทีม Founder จะพิจารณาจัดสรร Planner ให้กับลูกค้า โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ดังนี้

 • ความซับซ้อนของแผนการเงิน
 • ตารางเวลาที่ตรงกันระหว่าง Planner และลูกค้า
 • ปริมาณงานของ Planner
 • ภูมิลำเนาที่ใกล้เคียงกัน (โดยเฉพาะกรณีต่างจังหวัด)
 • การร้องขอพิเศษ (Special Request) โดยลูกค้า
23ถ้าอนาคตลูกค้าเยอะมากต้องรอคิวนานไหม
มีโอกาสที่จะนานขึ้น อย่างไรก็ตามทีม Founder จะพิจารณาจากแนวโน้มความต้องการใช้บริการ เพื่อรับสมัครและฝึกฝน Planner เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับจำนวนลูกค้า เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องรอรับบริการนานจนเกินไป

เกณฑ์เบื้องต้น คือลูกค้าใหม่ควรจะสามารถนัดหมายพบกับ Planner ได้ในเวลาไม่เกิน 1 เดือน
24จะมีการเลือกลูกค้าไหม ว่าคนนั้นบริการ คนนี้ไม่บริการ
อาจมีการปฏิเสธไม่ให้บริการกับลูกค้าบางท่านที่ Planner และ Founder พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถให้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมได้ เช่น

 • ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มี Planner ให้บริการ
 • ลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผน
 • ลูกค้าที่นัดไม่เป็นนัด ผิดนัด เลื่อนนัดบ่อยครั้ง
 • ลูกค้าที่ไม่จริงจังกับการวางแผนการเงิน หรือเพียงแค่มาลองวิชา
 • ลูกค้าที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่รับฟังคำแนะนำใดๆ จาก Planner
25มีระบบควบคุมคุณภาพ/มาตรฐานอย่างไร (จะวางแผนได้เหมือนที่ Founder วางแผนหรือไม่)
ทีมมีความพยายามที่จะสร้างมาตรฐานของแผนการเงินที่วางแผนโดย Planner แต่ละคน ให้มีคุณภาพที่ดีในระดับที่ใกล้เคียงกัน ผ่านกระบวนการต่างๆ ดังนี้

 • มีการนำแผนการเงินจริงมาเป็นกรณีศึกษาแลกเปลี่ยนกันในทีมอยู่เสมอ เพื่อให้ Planner แต่ละคนได้รับรู้วิธีการวางแผนการเงินที่ดีร่วมกัน
 • มีการนำแผนการเงินที่ Planner แต่ละคนจัดทำ ให้ Founder ตรวจสอบและให้คำแนะนำ
 • มีการให้ Planner ออกทำงานร่วมกัน เพื่อสังเกตการณ์และเรียนรู้วิธีการทำงานของ Planner คนอื่นๆ
 • มีกระบวนการสอบถาม Feedback จากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงบริการของ Planner
26มีบริการพิเศษเช่น ตรวจสุขภาพ เล่นฟิตเนสฟรี ให้หรือไม่
ไม่มี

เนื่องจากด้วยโครงสร้างรายได้ และแนวทางการให้บริการของ Avenger Planner นั้น ทำให้เรามีรายได้เพียงพอ เพื่อใช้รองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น จึงไม่สามารถให้บริการพิเศษเพิ่มเติมกับลูกค้าได้
27อยากแนะนำคนอื่นให้ใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ไหน
กรณีที่ต้องการให้เราจัดสรร Planner ให้ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.avenger-planner.com

แต่หากต้องการแนะนำ Planner ที่ใช้บริการอยู่ ให้เป็น Planner ของคนที่ท่านจะแนะนำให้ใช้บริการ ท่านสามารถติดต่อกับ Planner ของท่านโดยตรง

เกี่ยวกับการลงทุน

1วางแผนลงทุนอย่างเดียวได้หรือไม่
ได้

แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะพยายามโน้มน้ามให้ท่านวางแผนการเงินแบบองค์รวม (Comprehensive Planning) อยู่ดี เพราะการวางแผนเฉพาะเรื่องนั้น มีความเสี่ยงที่ท่านจะละเลยเป้าหมายสำคัญอื่นๆ ไป

การลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ เช่น เป้าหมายเกษียณอายุ เป้าหมายทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ แต่การเร่งรีบลงทุน ในขณะที่ยังไม่ได้เตรียมการด้านอื่นให้พร้อมก่อน อาจนำมาซึ่งปัญหาในภายหลัง

Planner ของเราจะช่วยท่านประเมินว่าท่านเหมาะสมที่จะลงทุนแล้วหรือไม่ หรือควรทำอย่างอื่นก่อน
2สไตล์/กลยุทธ์การลงทุนที่ Avenger Planner แนะนำเป็นอย่างไร
แนวคิดการลงทุน (Investment Mindset)

 • ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย
 • ไม่หวังกำไรสูงสุด แต่หวังกำไรที่ทำให้บรรลุเป้าหมายได้
 • อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนั้น ต้องไม่เสี่ยงเกินกว่าที่ลูกค้ารับได้
 • หากเป้าหมายจำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง แต่ลูกค้ายังรับความเสี่ยงไม่ได้ หรือยังไม่มีความพร้อม Planner จะช่วยให้ความรู้และให้ลูกค้าได้ทดลองลงทุนด้วยเงินส่วนน้อย เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
 • หากแผนการลงทุนไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้ตั้งแต่กระบวนการวางแผน ลูกค้าจะได้รับทราบเพื่อจะได้ร่วมกับ Planner ในการหาแนวทางอื่นในการจัดการต่อไป
การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (Asset Allocation)

 • มีการกระจายความเสี่ยงทั้งภายในสินทรัพย์เดียวกัน ข้ามกลุ่มสินทรัพย์ และกระจายการลงทุนในต่างประเทศ
 • จัดสรรสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน ทั้งเป้าหมายด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง
 • มีการคำนึงถึงระยะเวลาลงทุนในการจัดสรรสินทรัพย์ โดยหากระยะเวลาลงทุนสั้น Planner จะไม่แนะนำให้ลูกค้าลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วนที่สูง แม้ลูกค้าจะทำแบบประเมินความเสี่ยงได้สูงก็ตาม
 • มีการสอบถามข้อจำกัดจากลูกค้า เพื่อไม่จัดพอร์ตละเมิดข้อจำกัดดังกล่าว
เครื่องมือลงทุน (Investment Vehicle)

 • เน้นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ คือเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ลงทุนในสินทรัพย์เดียวกัน จะเลือกเครื่องมือที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายที่ดีกว่า ภายใต้ความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกัน
 • พิจารณาเครื่องมือจากผลตอบแทนระยะยาว และระยะสั้นที่อยู่ในกลุ่มที่ดีสม่ำเสมอ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกเครื่องมือที่ได้อันดับผลตอบแทนสูงสุดเสมอไป
 • ลงทุนในเครื่องมือที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดก่อน หากไม่ติดข้อจำกัดอื่น
 • เครื่องมือหลักที่ใช้ คือ กองทุนรวม และ กองทุนส่วนบุคคล
 • การลงทุนโดยตรง เช่น ซื้อหุ้นโดยตรง หรือซื้อตราสารหนี้โดยตรง จะแนะนำกับลูกค้าที่มีความเข้าใจและความพร้อมเท่านั้น
 • เมื่อลงทุนในเครื่องมือใดไปแล้ว จะมีการติดตาม ประเมินผล และมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุอันสมควร
การดำเนินการลงทุน (Trade & Implementation)

 • เน้นสะสมเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ ตามโครงสร้างพอร์ต (Asset Allocation) ที่ออกแบบไว้ มากกว่าการเก็งกำไรจับหวะซื้อขาย
 • เงินก้อน (Lump-sum) : ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนโดยเลี่ยงการลงทุนเงินก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่ใช้วิธีการทยอยเข้าลงทุน (Average-In) และในบางกรณีอาจมีการพิจารณาถึงภาวะตลาดและสถานการณ์ปัจจุบันร่วมด้วย
 • เงินลงทุนเพิ่ม : ทยอยลงทุน โดยเน้นวินัยด้วยการลงทุนเป็นประจำ ตามแนวคิด Dollar-Cost Averaging (DCA) และเน้นให้ทำแผนการลงทุนแบบตัดเงินเพื่อลงทุนอย่างอัตโนมัติ
การติดตามและปรับพอร์ต (Monitoring & Review)

 • ติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละครั้ง อย่างมากไม่เกินเดือนละครั้ง
 • ประเมินผลทั้งเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Measure) เพื่อทราบผลกำไรขาดทุนในแต่ละช่วงเวลา และเชิงสัมพัทธ์ (Relative Measure) เทียบกับตัวชี้วัดที่เหมาะสม (Benchmark) เพื่อประเมินผลการตัดสินใจลงทุน
 • มีการปรับพอร์ตเมื่อสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องปรับทุกครั้งหากพอร์ตเดิมยังเหมาะสมดีอยู่
3สามารถดู/ประเมินหุ้นเป็นตัวๆ ให้ด้วยได้หรือไม่
เนื่องจากเราไม่ใช่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่สามารถให้คำแนะนำเรื่องหุ้นรายตัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่สามารถประเมินหุ้นด้วยความเห็นของเราได้ อย่างไรก็ตามเราสามารถให้คำแนะนำอ้างอิงจากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์ได้

โดยทั่วไปแล้ว หากลูกค้ามิได้มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกและวิเคราะห์หุ้นรายตัว เราจะแนะนำให้ลงทุนหุ้นผ่านเครื่องมือที่มีผู้จัดการกองทุนช่วยดำเนินการแทนให้ เช่น กองทุนรวม หรือ กองทุนส่วนบุคคล ซึ่งจะมีความเหมาะสมมากกว่าที่จะดำเนินการเองโดยที่ขาดทักษะความรู้
4แตกต่างจากบริการของ Finnomena และ Treasurist อย่างไร
บริการของ Avenger Planner เป็นการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ครอบคลุมเรื่องการเงินส่วนบุคคลค่อนข้างกว้าง เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินหลายด้าน เช่น รายรับ-รายจ่าย ภาษี ประกันชีวิต ประกันภัย แผนเฉพาะด้านต่างๆ รวมถึงการลงทุนด้วย ขณะที่บริการของ Finnomena และ Treasurist เป็นบริการให้คำแนะนำด้านการลงทุนเป็นหลัก
5มีการรับประกันผลตอบแทนการลงทุนหรือไม่ หากลงทุนแล้วขาดทุนจะรับผิดชอบอย่างไร
ไม่มี

เพราะการลงทุนไม่ใช่การออม ไม่ใช่วิธีการที่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนที่แม่นยำแน่นอน และธรรมชาติของสินทรัพย์ลงทุน โดยเฉพาะสินทรัพย์ทีมีความเสี่ยงอาทิ อสังหาริมทรัพย์ หุ้น ทองคำ ฯลฯ นั้น แม้ระยะยาวจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่เป็นบวก แต่ในระยะสั้นก็ยังมีช่วงเวลาที่ขาดทุนเกิดขึ้นเสมอ เราจึงไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม เรารับประกันได้ว่าในระหว่างการให้บริการ เราจะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจกลไกการทำงานและการเติบโตของสินทรัพย์ลงทุนได้ดีขึ้น เพื่อให้ท่านมีความคาดหวังที่เหมาะสม และนำมาซึ่งการประเมินผลการลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามไปด้วย

นอกจากนั้น หากในระหว่างเส้นทางการลงทุน พอร์ตของท่านประสบกับภาวะขาดทุน เราจะทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์และให้ข้อมูลกับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถอดทนต่อความผันผวนได้ โดยเฉพาะหากความผันผวนนั้นเป็นความผันผวนชั่วคราวซึ่งเกิดขึ้นตามปกติ แต่หากความผันผวนนั้นเป็นภาวะที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการให้คำแนะนำการลงทุนของเรา หรือเกิดจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เราก็จะให้คำแนะนำแก่ท่านในการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสียหาย หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์เมื่อวิกฤติหรือความผันผวนนั้นผ่านพ้นไป
6หากทำตามแผนแล้วไม่บรรลุเป้าหมาย จะรับผิดชอบอย่างไร
เราไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ได้ หากท่านทำตามแผนที่เราแนะนำแล้วไม่บรรลุเป้าหมาย

เพราะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอะไรก็ตาม (รวมทั้งการวางแผนการเงิน) แม้จะดำเนินการอย่างรัดกุมรอบคอบ ก็ยังมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอ อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

สิ่งที่เราทำได้คือการพยายามวางแผน ณ ปัจจุบันให้ดีที่สุด และเฝ้าติดตามความคืบหน้าของแผนเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เพื่อที่จะประเมินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าแผนเดิมที่ดำเนินการอยู่นั้นมีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย หากสถานการณ์นั้น ยังอยู่ในวิสัยที่เราจะปรับแผนใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการบรรลุเป้าหมายได้ เราก็จะแนะนำให้ท่านปรับแผน แต่หากประเมินแล้วเป้าหมายมีโอกาสไปถึงได้น้อยมาก อย่างน้อยเราก็จะสามารถแนะนำให้ท่านเตรียมรับมือกับความผิดพลาดนั้นได้ล่วงหน้า ไม่ใช่ไปรู้เอาเมื่อผิดพลาดไปแล้วและไม่ได้เตรียมการอะไรรองรับไว้
7มีบริการ Update ข่าวสาร สถานการณ์ลงทุนหรือไม่ ความถี่แค่ไหน
โดยทั่วไป Planner จะไม่มีการอัพเดทข่าวสารและสถานการณ์การลงทุนในระยะสั้นๆ เช่น เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์

ทั้งนี้เนื่องจากในการวางแผนการเงินนั้น เราให้ความสำคัญกับผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว ซึ่งเกิดจากการถือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพได้นานพอ มากกว่าการพยายามจับจังหวะซื้อ-ขาย ตามข่าวสารข้อมูลต่างๆ เพื่อทำกำไรระยะสั้นให้ถูกต้องบ่อยๆ ครั้ง

ดังนั้น เราจึงไม่ได้ให้บริการอัพเดทข่าวสารด้วยความถี่สูงๆ โดยสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่นั้น ความถี่ในการอัพเดทสถานการณ์ต่างๆ จะสอดคล้องกับการนัดหมายเพื่อ Review ผลลัพธ์จากการดำเนินการตามแผนในด้านต่างๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเพียงปีละครั้ง หรืออย่างมากที่สุดไม่เกินเดือนละครั้งเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างเส้นทางการลงทุนนั้น ลูกค้ามีความกังวลใจ หรือต้องการรับทราบสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ ลูกค้าสามารถติดต่อกับ Planner เพื่อสอบถามได้ตามสมควร และหากมีเหตุการณ์พิเศษที่มีโอกาสกระทบกับแผนการเงินของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ Planner ก็สามารถจะติดต่อกับลูกค้าเพื่ออัพเดทสถานการณ์ก่อนวันนัดหมายได้
8สามารถขอนัดพบ Planner เพื่อ Review พอร์ตการลงทุนหรือปรึกษาด้านอื่นก่อนครบกำหนด 1 ปี ได้หรือไม่
ได้

โดยลูกค้าสามารถนัดหมายกับ Planner ได้ตามความเหมาะสม
9ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์/ธุรกิจได้ด้วยหรือไม่
เราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการทำธุรกิจเป็นพิเศษ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาเชิงลึกในเรื่องดังกล่าวได้

คำถามอื่นๆ

1ทำไมต้องวางแผนการเงิน ในเมื่อยังไม่มีปัญหาอะไร
สามารถตอบได้เป็น 2 กรณี คือ

 • การที่ยังไม่ประสบปัญหา ณ ปัจจุบัน ย่อมไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสประสบปัญหาในอนาคต การวางแผนการเงินที่ดี จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ท่านพร้อมเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แบบมีภูมิคุ้มกัน เพราะบางปัญหา แค่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ก็ทำเอาชีวิตยุ่งเหยิง ล่มจมไปหลายปีได้
 • ที่มองว่ายังไม่มีปัญหา อาจเพราะเรายังไม่รู้ว่าปัญหามันมีอะไรบ้าง บุคคลที่มีปัญหาจำนวนมาก ก็ไม่รู้ตัวว่าสถานการณ์ที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่นั้นจัดว่ามีปัญหา
ดังนั้น ลองคุยกับ Planner เราสักครั้ง ท่านจะเข้าใจสถานการณ์ตัวเองมากขึ้น เพราะบางทีท่านอาจจะไม่มีปัญหาจริงๆ ก็ได้
2ทำไมต้องวางแผนการเงิน ในเมื่อมีฐานะดีอยู่แล้ว
การวางแผนการเงินนั้น ไม่ใช่เพียงการวางแผนให้ร่ำรวยหรือมีฐานะดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมมิติอื่นๆ อาทิ

 • ป้องกันและลดความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์ให้อยู่ถูกที่ถูกทางและทำประโยชน์ได้มากขึ้นภายใต้ความเสี่ยงที่ใกล้เคียงเดิม
 • ให้ความอุ่นใจ ว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับเรา ทรัพย์สินที่มีจะถูกจัดสรรไปยังทายาทอย่างเหมาะสม และครบถ้วน
 • เปิดโอกาสให้ท่านได้จัดสรรความมั่งคั่งที่มี ไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่อาจดีกว่าแค่การบริจาค
3สนใจสมัครเป็นนักวางแผนการเงินต้องทำอย่างไร
เนื่องจากเราตั้งใจจะค่อยๆ พัฒนา Avenger Planner ให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน และสามารถให้บริการได้ในมาตรฐานที่เราตั้งไว้ ซึ่งเราเชื่อว่าการจะไปถึงจุดนั้นจำเป็นต้องใช้เวลา ค่อยๆ เรียนรู้และปรับปรุงไปเรื่อยๆ ดังนั้น เราจึงยังไม่มีแผนในการรับสมัครนักวางแผนการเงินเพิ่ม ณ ขณะนี้ เพราะต้องการทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนา Planner ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันให้ดีเสียก่อน ซึ่งหากเราทำได้สำเร็จ ย่อมต้องมีการรับสมัครนักวางแผนการเงินเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ดังนั้น สำหรับท่านที่สนใจเป็นนักวางแผนการเงิน Avenger Planner ท่านสามารถเตรียมการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อที่เมื่อเราเปิดรับสมัคร ท่านจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักวางแผนการเงินในทีม

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราแนะนำให้ท่านเตรียมการ :

 • ศึกษาความรู้ด้านการวางแผนการเงินทั้งภาคทฤษฎีจากหลักสูตรที่เป็นทางการต่างๆ เช่น หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) และภาคปฏิบัติจากหลักสูตรการเงินส่วนบุคคลเชิงประยุกต์ เช่น หลักสูตร Financial Foundation โดย A-Academy และหลักสูตร คนไทยฉลาดการเงิน โดย มูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน
 • วางแผนการเงินให้ตัวเอง และดำเนินการตามแผนนั้น ทำการเงินของตัวเองให้แข็งแรงเสียก่อน
 • หากมีโอกาสลองแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ คำแนะนำต่างๆ ให้คนรอบข้าง เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา หรือจะทำอาชีพนักวางแผนการเงินอิสระไปเลย โดยยังไม่ต้องสังกัดทีม Avenger Planner ก็ได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง
 • ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นเชิงลึกต่างๆ นอกเหนือไปจากความรู้การเงินพื้นฐาน
 • โดยสรุปคือทำตัวเองให้เป็น Planner ให้ได้ แม้จะยังไม่ได้ร่วมทีมกันกับพวกเรา
 • ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของทีม Avenger Planner และ A-Academy อยู่เสมอ เพื่อไม่พลาดข่าวสารกรณีที่เราเปิดรับ Planner เพิ่มเติม

การเตรียมการเหล่านี้ สุดท้ายแม้เราไม่เปิดรับ Planner เพิ่มเสียที ท่านก็จะไม่เสียเวลาเปล่า เพราะอย่างน้อยท่านก็จะเก่งขึ้น และยังจะได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น ว่าท่านชอบงานนี้จริงหรือไม่ สุดท้ายท่านอาจจะสามารถประกอบอาชีพนี้ได้ด้วยตนเอง เหมือนอย่างที่ทีมผู้ก่อตั้งคือพี่อ้น และพี่ใหม่ สามารถทำได้มาก่อน จนเราต้องไปทาบทามให้มาร่วมทีมก็เป็นได้

ถ้าตั้งใจแล้วก็ลุยเลยครับ อย่ามัวรอ ทำอะไรสักอย่างที่ขับเคลื่อนตนเองไปในทิศทางที่เราหวัง