สอบถามข้อมูลทั่วไป

ท่านสามารถอ่านคำถามและคำตอบที่มีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยครั้ง (FAQ) ได้ที่หน้า “ถาม-ตอบ” หรือสามารถสอบถามคำถามเพิ่มเติมได้โดยกรอกแบบฟอร์มนี้

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด

511/1 อาคารศูนย์การค้าเดอะ วอล์ค
สาขาเกษตรนวมินทร์ ห้องเลขที่ ทีเคเอ็นอีบี1เอ-006
ชั้นที่ บี1 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562115220 

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
เลขที่ ด06-0148-37

ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)