ความเป็นมา

แนวคิดการสร้างทีมนักวางแผนการเงินอิสระ Avenger Planner เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 59 ในรูปแบบของทีมซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ก่อตั้ง 3 ท่าน ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเป็น บริษัท อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด ณ วันที่ 11 ม.ค. 61 โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ทีมผู้ก่อตั้งทั้งสาม ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ของวิชาชีพนักวางแผนการเงินในประเทศไทย
ทีมผู้ก่อตั้ง (Founder)
 • คู่สามี - ภรรยาที่ประกอบอาชีพ "นักวางแผนการเงินอิสระ" ในนาม MAI Financial Life Planner มาตั้งแต่ปี 2554
 • มีประสบการณ์วางแผนการเงินให้กับลูกค้าบุคคลมามากกว่า 500 ท่าน ณ วันที่ก่อตั้งทีม
  โดยสร้างและสั่งสมประสบการณ์ทั้งหมดด้วยตนเอง ตั้งแต่ที่อาชีพนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 • เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การพูดคุยในครั้งนั้น ได้ข้อสรุปว่า วิชาชีพนี้ในประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง สิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่เรื่องของการเติบโตเพราะ ณ ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาประกอบวิชาชีพนี้จำนวนมาก ทั้งจากคนรุ่นใหม่และจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเดิม อาทิ ตัวแทนประกันชีวิต ผู้แนะนำการลงทุน ฯลฯ สิ่งที่น่าห่วงที่แท้จริงคือคุณภาพของบริการ

ซึ่งเป็นเรื่องยากที่ลูกค้าจะสามารถประเมินได้ว่านักวางแผนการเงินของตนนั้น มีคุณภาพในการให้บริการเป็นอย่างไร ให้คำแนะนำอย่างมีเหตุผล เป็นอิสระ และดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าจริง หรือเป็นเพียงการใช้คำว่า “วางแผนการเงิน” มากล่าวอ้าง เพื่อมุ่งเน้นไปที่การขายผลิตภัณฑ์ให้ได้เท่านั้น

นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทั้ง 3 คน ตัดสินใจตรงกันว่า จะต้องทำอะไรสักอย่างที่มากกว่าแค่วิจารณ์ จึงได้ตัดสินใจนำทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ของตน มาเป็นทรัพยากรเริ่มต้น ในปฏิบัติการ "สร้างทีมนักวางแผนการเงินในอุดมคติ" ที่จะเป็นผู้ออกไปส่งมอบความรู้และให้บริการวางแผนการเงินกับผู้คนในวงกว้างมากขึ้น โดยมุ่งไปที่ประโยชน์ของลูกค้าก่อนเป็นลำดับแรก ส่วนผลประโยชน์ของตนเป็นรอง ภายใต้ชื่อ Avenger Planner
ความเป็นมา

แนวคิดการสร้างทีมนักวางแผนการเงินอิสระ Avenger Planner เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 59 ในรูปแบบของทีมซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ก่อตั้ง 3 ท่าน

ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเป็น บริษัท อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด ณ วันที่ 11 ม.ค. 61 โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ทีมผู้ก่อตั้งทั้งสาม ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ของวิชาชีพนักวางแผนการเงินในประเทศไทย
ทีมผู้ก่อตั้ง (Founder)
 • คู่สามี - ภรรยาที่ประกอบอาชีพ
  "นักวางแผนการเงินอิสระ" ในนาม
  MAI Financial Life Planner
  มาตั้งแต่ปี 2554
 • มีประสบการณ์วางแผนการเงินให้กับลูกค้าบุคคลมากกว่า 500 ท่าน ณ วันที่ก่อตั้งทีม
  โดยสร้างและสั่งสมประสบการณ์ทั้งหมดด้วยตนเอง ตั้งแต่ที่อาชีพนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 • เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การพูดคุยในครั้งนั้น ได้ข้อสรุปว่า วิชาชีพนี้ในประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง

สิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่เรื่องของการเติบโตเพราะ ณ ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาประกอบวิชาชีพนี้จำนวนมาก ทั้งจากคนรุ่นใหม่และจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเดิม อาทิ ตัวแทนประกันชีวิต ผู้แนะนำการลงทุน ฯลฯ

สิ่งที่น่าห่วงที่แท้จริงคือคุณภาพของบริการ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่ลูกค้าจะสามารถประเมินได้ว่านักวางแผนการเงินของตนนั้น มีคุณภาพในการให้บริการเป็นอย่างไร ให้คำแนะนำอย่างมีเหตุผล เป็นอิสระ และดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าจริง

หรือเป็นเพียงการใช้คำว่า “วางแผนการเงิน” มากล่าวอ้าง เพื่อมุ่งเน้นไปที่การขายผลิตภัณฑ์ให้ได้เท่านั้น

นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทั้ง 3 คน ตัดสินใจตรงกันว่า จะต้องทำอะไรสักอย่างที่มากกว่าแค่วิจารณ์

จึงได้ตัดสินใจนำทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ของตน มาเป็นทรัพยากรเริ่มต้น ในปฏิบัติการ "สร้างทีมนักวางแผนการเงินในอุดมคติ"

ที่จะเป็นผู้ออกไปส่งมอบความรู้และให้บริการวางแผนการเงินกับผู้คนในวงกว้างมากขึ้น โดยมุ่งไปที่ประโยชน์ของลูกค้าก่อนเป็นลำดับแรก ส่วนผลประโยชน์ของตนเป็นรอง ภายใต้ชื่อ Avenger Planner
แก่นความเชื่อของเรา
รู้จักพวกเรา
พวกเราชาว Avenger Planner น้อมนำเอาคำสอนที่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ประทานแก่แพทย์และบุคคลากรด้านสาธารณสุข มาประยุกต์ใช้กับการทำงานในอาชีพนักวางแผนการเงินของพวกเรา

ด้วยเห็นว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้อง และจะยังประโยชน์ให้กับลูกค้า และกับพวกเราเองได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

แม้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทองและผลประโยชน์นั้น หลักการข้างต้นอาจนำมาปฏิบัติจริงได้ยาก แต่พวกเราก็เชื่อว่า "ถ้ามีความตั้งใจจริง มีความสามัคคี สิ่งที่ยากก็สามารถทำให้สำเร็จได้"
ทีมนักวางแผนการเงิน (Financial Planner)

Avenger Planner มีนักวางแผนการเงินทั้งสิ้น 3 ระดับ ได้แก่

 1. Senior Planner ซึ่งมีประสบการณ์ในการวางแผนการเงินสูง สามารถรับผิดชอบเคสลูกค้าที่มีความซับซ้อน และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ Planner ในทีม
 2. Planner ซึ่งผ่านการทดสอบตามมาตรฐานภายในของทีม ให้สามารถบริการลูกค้าได้ด้วยตนเอง
 3. Assistant Planner ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของ Senior Planner และ Planner เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเลื่อนขั้นเป็น Planner ในอนาคต
ท่านผู้สนใจสามารถคลิกที่ชื่อนักวางแผนการเงินแต่ละท่านเพื่ออ่านประวัติโดยสังเขป
Senior Planner
Planner