บลป. Avenger Planner
มีนักวางแผนการเงินทั้งสิ้น 3 ระดับ

  1. Senior Planner ซึ่งมีทักษะและประสบการณ์ในการวางแผนการเงินสูง สามารถรับผิดชอบเคสลูกค้าที่มีความซับซ้อน และสามารถเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะให้กับ Planner และ Assistant Planner ของบริษัท
  2. Planner ซึ่งมีทักษะและประสบการณ์ตามมาตรฐานของบริษัท สามารถรับผิดชอบให้บริการลูกค้าได้ด้วยตนเอง และ/หรือ ปฏิบัติงานร่วมกับ Assistant Planner
  3. Assistant Planner ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของ Senior Planner และ Planner เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเลื่อนขั้นเป็น Planner ในอนาคต

ท่านผู้สนใจสามารถคลิกที่ชื่อนักวางแผนการเงินแต่ละท่านเพื่ออ่านประวัติโดยสังเขป

Senior Planner

Planner