พอล - ทศพร อิศรางกูร ณ อยุธยา CFP®

Plannerประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จากประสบการณ์ที่เคยทำงานด้านประกันมาก่อน ก็พบปัญหาว่าตัวแทนบางส่วนอาจมุ่งเสนอขายความคุ้มครองสูง เบี้ยสูง โดยไม่พิจารณาความเหมาะสมที่แท้จริงของการโอนความเสี่ยง จึงเริ่มต้นเรียนหลักสูตร นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) ตามคำแนะนำของพี่หญิง ดรุณี เรียงวัฒนสุข

ระหว่างที่อบรม ก็ได้หาข้อมูลด้านวางแผนการทางเงินในโลกออนไลน์เพิ่มเติม วันหนึ่งได้รู้จัก A-Academy ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีการสอนความรู้ด้านการเงิน โดยคุณเอ ศักดา (หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Avenger Planner) ซึ่งได้ให้ความรู้ และทำให้มีความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นด้วยตัวเอง

จนวันหนึ่งได้เห็นข้อมูล Avenger Planner ในเมนู “บริการวางแผนการเงิน” บนเว็บไซต์ จึงมีความสนใจและสงสัยว่าทีมงานนี้ทำงานด้านการวางแผนทางการเงินแบบไหนและอย่างไร เมื่อได้ศึกษาทำให้รู้ว่ามีระบบการทำงานและความเป็นมืออาชีพสูง ประโยคหนึ่งที่เขียนไว้ด้านหน้าเว็บไซต์ทำให้สัมผัสได้ถึงความจริงใจในการวางแผนให้กับผู้รับคำปรึกษา

“อุ่นใจ เราให้คำแนะนำเสมือนเป็นเงินของเรา
เลือกใช้เฉพาะวิธีการที่รอบคอบ ระมัดระวัง
และผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายไทยเท่านั้น“


เมื่อมีการเปิด Open-House เพื่อให้ข้อมูลและรับสมัครทีมงานนักวางแผน Avenger Planner รุ่นที่ 5 จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมพร้อมกับภรรยา

“ทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว” การวางแผนทางการเงินด้วยทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ย่อมช่วยให้คุณมีความสุขสงบใจด้านการเงินตลอดชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ที่วิกฤตใดๆ เกิดขึ้น