บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำภารกิจสำคัญ นั่นคือ

"การทำให้คนไทยในทุกระดับ
สามารถเข้าถึงคำแนะนำ
ทางการเงินที่ดีได้"

ด้วยบริการวางแผนการเงินของเรา
ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ
ให้มีคุณสมบัติดังนี้

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำภารกิจสำคัญ นั่นคือ

"การทำให้คนไทยในทุกระดับ สามารถเข้าถึงคำแนะนำทางการเงินที่ดีได้"

ด้วยบริการวางแผนการเงินของเราที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ ให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. ทุกคนเข้าถึงได้

บริการของเรา ไม่มีการคิดค่าบริการ ไม่มีการกำหนดฐานะ และจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำในการใช้บริการ ขอเพียงมีความตั้งใจ ทุกคนสามารถใช้บริการได้

2. แนะนำแบบองค์รวม

ครอบคลุมในทุกมิติด้านการเงิน ตั้งแต่การวางแผนกระแสเงินสด สภาพคล่อง หนี้สิน การจัดการความเสี่ยง การใช้จ่ายรายการใหญ่ แผนเกษียณอายุ แผนการลงทุน แผนภาษี และแผนอื่นๆ โดยไม่ละเลยด้านใด

3. บริการโดยมืออาชีพ

บริษัทได้รับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) จากสำนักงาน ก.ล.ต. นักวางแผนการเงินทุกคน ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่รัดกุม และต้องฝึกฝนในหลักสูตรพิเศษของบริษัทกว่า 1 ปี จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้

4. มีความเป็นอิสระ

สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ได้จากหลากหลายแบรนด์สินค้า โดยไม่ยึดติดกับแบรนด์ใด (Open Architecture) และมีกลไกในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเหตุผล มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

5. ไม่มีการกดดันให้ต้องซื้อผลิตภัณฑ์

บริษัทไม่มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานของนักวางแผนการเงิน เป็นยอดขายผลิตภัณฑ์ และมีนโยบายห้ามไม่ให้นักวางแผนการเงิน กดดันให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์อย่างเด็ดขาด

6. ดูแลต่อเนื่อง

มีการติดตามและปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยลูกค้าจะได้รับบริการจากนักวางแผนการเงินท่านเดิม ไม่มีการเปลี่ยนผู้ดูแลไปมา

ที่ Avenger Planner ทุกคนสามารถมี นักวางแผนการเงิน ประจำตัว
เป็นผู้ช่วยจัดทำและดูแล แผนการเงิน ให้ต่อเนื่อง

ข้อความด้านล่างนี้ เป็น Feedback บางส่วน ที่ลูกค้ากรุณาเขียนให้กับ Planner ของบริษัท

Avenger Planner
ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ
เปิดโอกาสให้กับพวกเราได้ทำหน้าที่
เป็น "นักวางแผนการเงิน" ให้แก่ท่าน

พวกเราขอให้คำมั่นสัญญา
ที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
เสมือนหนึ่งเป็นการบริหารจัดการ
เงินของพวกเราเอง

ข้อความด้านล่างนี้
เป็น Feedback บางส่วน
ที่ลูกค้ากรุณาเขียน
ให้กับ Planner ของบริษัท

  • น้องฟางดูตั้งใจทำงานดีมาก มีความตั้งใจทำอาชีพนักวางแผนการเงินอย่างจริงจัง ไม่เลือกว่าลูกค้าเงินมากหรือน้อย ในเวลาเกิดวิกฤติก็ค่อยสอบถามพูดคุยตลอดเวลา ขอเป็นกำลังใจให้ครับ การมีนักวางแผนการเงินที่ดีมีคุณธรรมจำนวนมากๆ น่าจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทยดีขึ้น มีชีวิตทางการเงินและการเกษียณที่มีคุณภาพมากขึ้น
  • ดีมากครับ คุณแน็ตช่วยให้ชีวิตผมมีแผนการเงินที่ดีขึ้นมาก และยังช่วยปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ของชีวิต ที่ปรับเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี อยากให้เพื่อนๆ และคนรู้จักทั้งหลาย ได้มารู้จักกับ Avenger Planner เพื่อจะได้วางแผนการเงินของเขา จะได้ไม่ใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทด้านการเงิน
  • น้องน่ารักมาก ให้ข้อมูล​และแนวทางที่เป็นประโยชน์​กับพี่มาก และพยายามหาทางที่ดีที่สุดให้ ขอบคุณ​มากที่มีกลุ่มคน​นี้ เพื่อช่วยวางแผนให้กับคนที่อาจไม่มีความรู้​ความเข้าใจ ได้มาช่วยแนะแนวทางที่ดี ให้อย่างน้อยได้มีเงินเก็บ ได้ใช้เงินเก็บนั้นอย่างมีประโยชน์สูงสุด
  • ให้คำแนะนำการลงทุนได้ดีมาก กระชับตรงประเด็นและเข้าใจง่าย ขอบคุณที่ทำให้คำแนะนำ และเข้าใจถึงการวางแผนการเงินและลงทุน Avenger Planner เป็นสิ่งที่เหมาะสมมาก สำหรับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ถ้าไม่ได้รับคำแนะนำดีๆ แบบนี้ คงจะลงทุนแบบไม่มีเป้าหมายแน่ๆ เลย
  • พี่ต้นเป็นคนที่ให้คำปรึกษาผมดีมากครับ หรือให้คำแนะนำ หรือวิธีการใช้งานต่างๆ ให้ดีมากครับ ตั้งแต่ตอนเริ่มการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างใส่ใจมากครับ เพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าข้อมูลน่าจะเพียงพอ แต่โดนตีกลับมาให้ลองคิดให้รอบคอบถี่ถ้วน ทำให้ผมเครียด ไข้ขึ้นเลยครับ 5555 แต่พอผมปรับตัวได้ ในระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่ถึงปี ผมค่อนข้างพอใจกับผลที่ออกมาครับ
  • คุณไหวมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจบริการ มีความรู้ทางด้านการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ตามแนวทางของอาจารย์เอ สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคุณไหวมากครับ ชีวิตทางด้านการเงินเป็นระบบมากขึ้น หลังจากได้เรียนกับอาจารย์เอ ตอนนี้มีคุณไหวมาดูแล ทำให้รู้สึกวางใจ อุ่นใจมากขึ้น ว่าจะสามารถไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ครับ

สาระความรู้จากพวกเรา