ติ๋ม - นพ. อาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข

Planner


ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
แพทย์ประจำ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ. อุบลราชธานี

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ตั้งแต่เด็กจนเรียนจบแพทย์เฉพาะทางมา ผมแทบไม่เคยสนใจเรื่องการเงินเลย รู้แค่เวลาคนไข้บ่นว่าเครียด ถ้าไม่นับเรื่องโรคภัย เกือบร้อยทั้งร้อย ก็จะเป็นเรื่องครอบครัว ไม่ก็เรื่องเงิน จนกระทั่งหลายปีก่อน มี 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันทำให้ผมหันมาสนใจเรื่องการเงิน

เรื่องแรก คือ ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าหนี้บ้านที่จ่ายไปทุกเดือนๆ มาตลอด 2 ปี ถูกหักไปจ่ายดอกเบี้ยเกือบหมด เหลือเป็นเงินต้นแค่นิดเดียว ส่วนเรื่องที่สอง คือ ผมเริ่มลงทุนหุ้นรายตัว เมื่อศึกษาการลงทุนหุ้นไปสักระยะหนึ่งจึงพบว่า การลงทุนเป็นแค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งของเรื่องการเงิน

สองเหตุการณ์นี้ทำให้ผมเริ่มศึกษาความรู้ทางการเงิน โดยมีครูคนแรกๆ คือ A-Academy และ Money Coach และได้รู้ว่า "เรื่องเงินเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องชีวิต และไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกับความโลภ"

หลังจากศึกษาความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเป็นเวลาหลายปี นำสิ่งต่างๆ มาทดลองใช้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำงบการเงินส่วนตัว จดรายรับรายจ่าย จัดสรรเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ จัดพอร์ตการลงทุน โปะหนี้บ้าน ฯลฯ

ผมพบว่าไม่กี่ปีที่เริ่มศึกษาความรู้ทางการเงิน ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมากกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา และสามารถผ่านหลายเหตุการณ์อย่างราบรื่น แทนที่เหตุการณ์นั้นจะกลายสภาพเป็นวิกฤติ ถ้าไม่มีความรู้ทางการเงินมาก่อน และเริ่มเชื่อมั่นว่า ความรู้ทางการเงิน ช่วยเหลือผู้คนได้ไม่น้อยไปกว่า ความรู้ทางการแพทย์

วันหนึ่งผมจึงเริ่มบอกเล่าความรู้ทางการเงินให้คนรอบตัวฟัง จนเวลาต่อมาก็เปิด Facebook Page ชื่อ Dr. Money เพื่อบอกเล่าความรู้ทางการเงินให้ผู้คนในวงกว้างมากขึ้น เริ่มเป็นวิทยากรสอนเรื่องการเงินให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่สนใจ ตามมาด้วยการเรียนหลักสูตรนักวางแผนการเงิน และเริ่มมีความคิดอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

ตัวผมเองใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนหลายปี กว่าจะนำมาใช้วางแผนการเงินตัวเองได้จริง การเป็นวิทยากรทางการเงิน แม้จะเผยแพร่ความรู้ได้ในวงกว้าง แต่ก็จะมีคนจำนวนไม่มากที่จะสามารถเรียนรู้และฝึกฝนจนนำไปใช้ได้จริง ต่างจากการที่คนๆ หนึ่งมีนักวางแผนการเงินดีๆ สักคนเป็นที่ปรึกษา ช่วยทำแผนการเงินด้วยกัน ที่แม้จะทำได้ทีละคน แต่มั่นใจได้ว่าจะส่งเสริมให้ชีวิตของคนๆ นั้นไปถึงเป้าหมายทางการเงิน

แม้จะรู้จัก Avenger Planner มาหลายปีในฐานะทีมนักวางแผนการเงินที่ไม่เน้นขายผลิตภัณฑ์ แต่หลายปีที่ผ่านมาก็ได้แค่เฝ้าดู เอาใจช่วย และแนะนำหลายๆ คนให้มาลองใช้บริการ พอวันหนึ่งที่ปัจจัยต่างๆ ในชีวิตลงตัว ประกอบกับหมอนัท ทันตแพทย์หนุ่มเจ้าของเพจ Smart Money, More Fun ซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินคนหนึ่งในทีม ชักชวนให้มาสมัคร

หลังจากผ่านการเรียนและการสอบหลายต่อหลายครั้งซึ่งกินเวลาหลายเดือน ผมก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักวางแผนการเงินที่ Unique ที่สุดทีมหนึ่งในประเทศไทย และคาดหวังกับตัวเองว่า ประเทศเราจะมีนักวางแผนการเงินดีๆ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนครับ
ความรู้ทางการเงิน ช่วยเหลือผู้คนได้ไม่น้อยไปกว่า ความรู้ทางการแพทย์