นนท์ - ธนัทกันต์ ศุภศรีธนบูลย์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ก่อนเข้าทีมตัวนนท์เองได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระมาประมาณ 3 ปี ให้บริการลูกค้าทั้งด้านประกัน และการลงทุนผ่านกองทุนรวม แต่ก็ยังรู้สึกว่าแนวทางการทำงานรวมถึงวิธีการดูแลลูกค้าของตัวเองยังไม่ดีมากนัก จึงพยายามหาวิธีที่จะสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อให้ดูแลลูกค้าให้ดีมากยิ่งขึ้น

ช่วงปลายปี 2563 ก็ได้มีโอกาสไปเรียนหลักสูตรวางแผนการเงินกับ คุณเอ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ และคุณเอได้พูดถึงทีมนักวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นทีมที่ให้คำแนะนำและทำแผนการเงินแบบบองค์รวมให้กับลูกค้า รวมถึงในช่วงนั้นก็มีโครงการเปิดรับสมัครนักวางแผนการเงินเข้าไปร่วมทีมด้วยพอดี

นนท์จึงรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่ตัวนนท์เองตามหาอยู่ก็ได้ จึงสมัครและเข้ามาเรียนรู้แนวทางการเป็นนักวางแผนการเงินกับทีม Avenger Planner ครับ

นนท์เชื่อว่าตัวนนท์เอง และ Avenger Planner จะสามารถให้คำแนะนำด้านการวางแผนการเงินแบบองค์รวมที่ดีและเหมาะสมให้กับทุกคนได้ครับ
มาร่วมกันสร้างแผนการเงินที่ดีให้กับตัวเองกันนะครับ