เม - จิตติมา ล้ำเลิศกิจ

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจ
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ป.ตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Agile Coach ในสถาบันการเงิน

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เพราะรู้จักตัวเองว่าความสุขเกิดได้จากการให้... การให้ที่อิ่มเอมใจที่สุด คือการให้ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้จนส่งผลบวกกับชีวิตของผู้รับและคนรอบตัว

ด้วยอาชีพการงานที่เป็นทั้งหัวหน้าคน เป็นโค้ช เป็นพี่เลี้ยง นอกจากสอนเรื่องงานก็ยังได้สอดแทรกสอนวิธีคิด เวลาทีมงานมาฟีดแบค มาขอบคุณ หรือบางคนก็เจริญเติบโตในหน้าที่การงานแล้วกลับมาบอกเราว่าขอบคุณมาก ที่เป็นส่วนหนึ่งที่พาเค้ามาสู่จุดนี้มักจะทำให้เกิดความรู้สึกปีติขึ้นในใจกว่าเรื่องอื่นๆ จึงเกิดความคิดต่อยอดไปว่าเราจะ "ให้" องค์ความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงให้กับคนอื่นๆ ในเรื่องใดได้อีกบ้างนอกสังคมการงาน

Financial well-being one person at a time
ช่วงหนึ่งของชีวิตเคยทำ Social Enterprise ที่มีเป้าหมายจะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนวัยเกษียณ เราก็พบว่าปัญหาหลักของคนเกษียณมีอยู่ 2 เรื่อง คือ มีเงินไม่พอใช้ กับ มีเงินใช้แต่ไม่มีความสุขอย่างแท้จริง จึงทำให้ได้คิดว่าตัวเราเองเกษียณแล้วจะเป็นยังไงในแง่ความรู้สึกในใจที่จะเกิดขึ้น

ชีวิตของพนักงาน Office ที่ทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มายาวนาน เกษียณแล้วก็คงจะโหวงเหวง จากตรงนั้นบทบาทของที่ปรึกษาทางการเงินดูจะตอบโจทย์ในทั้ง 2 เรื่อง เป็นการเติมเต็มตัวเองด้วยการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น และเป็นการช่วยให้ผู้คนเตรียมพร้อมเกษียณผ่านการวางแผนการเงิน

ส่วนเหตุผลว่าทำไมต้องเป็น Avenger Planner เริ่มต้นจากสัมมนาช่วงพักเที่ยงที่คุณเอมาถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในบริษัท เพียง 1 ชั่วโมง แต่สัมผัสได้ถึงคนที่ให้ความรู้โดยไม่หวังขายของ รู้จริง ทำจริง จึงศึกษาข้อมูลของ Avenger Planner ต่อมาเรื่อยๆ

ประกอบกับได้คุยกับน้องในที่ทำงานที่เป็น Planner รุ่นบุกเบิก จึงรับรู้ได้ว่าทีม Avenger Planner จะเป็นทีมที่มีหลักปฏิบัติตรงกับค่านิยมของเราเองและหากเราได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบตัวและสังคมได้ไม่น้อย

ถึงแม้เป้าหมายหลักในการร่วมเป็น Planner กับทีมนี้จะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณจากงานบริษัท แต่ถ้าเราทำแล้วมีความสุขวันนี้ทำไมไม่เริ่มวันนี้เลยล่ะ แถมมีหลายคนบอกว่าจะเป็น Planner ในทีมนี้ได้ ต้องผ่านการอบรม บ่มเพาะและเคี่ยวเข็ญไม่ใช่น้อย หากรอเริ่มวันใกล้เกษียณอาจจะหมดแรงซะก่อน จนได้เวลาอันควรจึงสอบมาร่วมทีม

Chosen Family
เมื่อเข้ามาร่วมทีมแล้วก็พบว่า Avenger Planner ไม่ใช่แค่องค์กรแต่ยังเป็นเหมือนครอบครัวอีกด้วย เพราะแต่ละคนล้วนมีอุดมการณ์เดียวกันจึงมีความผูกพันกัน ความมุ่งมั่นของทีมที่จะเพิ่มคุณภาพและทักษะอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามั่นใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังทวีเพื่อสร้างสังคมไทยให้มี Financial Literacy แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอน กับครอบครัวที่ชื่อ Avenger Planner

"From ideal Principle to Real Practice"
Through discipline comes freedom. – Aristotle วินัยจะนำมาซึ่งอิสรภาพที่คุณต้องการ แค่เริ่มคุยกับ Avenger Planner ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะ