พีท - พิษิณ ทองรัตน์ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
โดยส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือเรื่องการเงินการลงทุนมาตั้งแต่สมัยที่ทำงานประจำ ตั้งแต่แนวคิดในการเก็บออม การสร้างความมั่งคั่ง อิสรภาพการเงิน แนวคิดการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม หุ้น แต่ก็ยังจับต้นชนปลายไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเราควรบริหารจัดการเงินของเราอย่างไรกันแน่ ที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วหรือไม่

หลังจากที่ได้ออกจากงานประจำ ได้รู้จักกับอาชีพ “นักวางแผนการเงิน” และตัดสินใจเรียนหลักสูตร CFP ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถปะติดปะต่อข้อมูลที่เคยศึกษามารวมกับแนวคิดด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล ตั้งแต่การบริหารสภาพคล่อง จัดการความเสี่ยง วางแผนการลงทุน รวมไปถึงภาษี เพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายการเงินในแต่ละช่วงวัย “ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรบรรจุไว้ในห้องเรียนและปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ”

ทำให้เปิดมุมมองด้านการเงินอย่างมากและคิดว่าเจอสิ่งที่ตามหามาตลอด จนเริ่มมั่นใจว่า “อาชีพนักวางแผนการเงิน” คือทางของเราจริงๆ เพราะส่วนตัวมีบุคคลรอบข้าง มาปรึกษาเรื่องต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง น่าจะเป็นเรื่องที่ดีหากจะมีเรื่อง “การเงิน” อีกหนึ่งเรื่องที่เราสามารถให้คำปรึกษาได้และถูกต้องบนพื้นฐานความเป็นไปได้จริง อีกทั้งยังได้ส่งต่อ “ความรู้ทางการเงิน” ให้คนรอบข้างและคนที่เราพบเจอมี “สถานะการเงินที่ดีขึ้น” ได้อีกด้วย

ถึงแม้ “อาชีพนักวางแผนการเงิน” ที่ผมฝันจะเป็นอาชีพที่ดี แต่ในภาคปฏิบัติ ผมยังไม่เจอใครเลยที่ทำตามที่เรียนได้จริง มีแต่นำความรู้บางส่วนมาประกอบเพื่อนำเสนอขายสินค้าบางอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ลูกค้า

จนเมื่อผมมีโอกาสเจอรุ่นพี่ในวงการการเงินท่านหนึ่ง ชื่อ คุณชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล หรือ อ.ท๊อป หลังจากที่ผมเล่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานผมให้ฟัง จึงได้แนะนำให้ผมรู้จักทีม Avenger Planner ซึ่งเมื่อได้ศึกษาแนวทางการทำงานของทีมรวมกับความเข้มข้นของหลักสูตรก่อนที่จะเป็น Planner ทำให้ผมมีความหวังกับอาชีพนี้อีกครั้ง และคิดว่าสิ่งที่เรียนมาสามารถนำมาทำได้จริง

จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมทีม ภายใต้แนวคิด From Ideal Principle to Real Practice และพร้อมที่จะวางแผนการเงินของลูกค้าเหมือนเป็นเงินของเราจริงๆ ตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่วันที่ก้าวเข้าสู่อาชีพนี้
เพราะทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว ผมพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรร่วมทาง ในการเดินทางไกลในครั้งนี้