ผึ้ง - พิมพ์พร ตันติกิตติชัยกุล

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจ การเงิน
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ป.ตรี บริหารธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Assistant Manager
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมยานยนต์)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
นอกจากความสนใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินที่มีมาตั้งแต่สมัยเรียน ป.ตรี แล้ว เหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจว่าต้องเป็นทีมนี้เท่านั้นก็คือ รู้สึกประทับใจในแนวความคิดของพี่ๆ Founder ทั้ง 3 ท่าน พี่อ้น พี่ใหม่ พี่เอ ในวันที่ฟัง Open-House ที่มีความตั้งใจให้บริการวางแผนการเงินอย่างจริงใจกับลูกค้า ไม่เน้นขายเกินความจำเป็น และยึดหลักประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

โดยเฉพาะพี่เอ A-Academy ประทับใจตั้งแต่มีโอกาสได้เรียน Financial Foundation ที่พี่เอสอนอย่างตั้งใจและเต็มที่สุดๆ มีความใส่ใจในทุกรายละเอียดมากจริงๆ สามารถสัมผัสได้ถึงพลังบวกมากๆ ที่สำคัญชอบแนวคิดเรื่องการส่งต่อการให้ โดยตอนนั้น ก็หวังว่าวันหนึ่ง เราจะมีโอกาสที่จะส่งต่อแบ่งปันความรู้ให้กับสังคมได้บ้างเล็กน้อยก็ยังดี

จนวันหนึ่งได้รับโอกาสเข้ามาฝึกฝนเรียนรู้ในทีม ตื่นเต้นและดีใจมาก ทำให้ยิ่งชอบบรรยากาศการทำงานของทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสังคมคนเก่งที่แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กัน ที่สำคัญมีแนวคิดและเป้าหมายการวางแผนการเงินแบบองค์รวมเหมือนกัน มั่นใจได้ว่าเราไม่ได้เดินบนเส้นทางนักวางแผนการเงินโดยลำพังแน่นอน

ประกอบกับตัวเองที่เป็นตัวแทนประกันอยู่แล้ว ก็มีความตั้งใจที่จะแนะนำวางแผนการเงินให้กับลูกค้าแบบองค์รวมครบทุกด้านจริงๆ โดยมีทิศทางและแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

ซึ่งในวันนี้เราอาจยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้มากมายในทันที แต่ยังเชื่อในคุณค่าของงานนี้เสมอว่า อย่างน้อยงานของเรา ก็สามารถเพิ่มโอกาสให้คนๆ หนึ่ง สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างที่ตั้งใจแน่นอน

การมีนักวางแผนการเงินเข้ามาช่วย จะทำให้เรามองเห็นเป้าหมายแบบลงรายละเอียดได้มากขึ้นจริงๆ เสมือนเอาเรื่องในหัว ออกมาทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และพาเราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างที่ตั้งใจ