บอม - พีรพัฒน์ อัตตะริยะ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี บริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ
วิทยากรด้านการเงิน

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เดิมผมเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องการลงทุนอย่างมาก ศึกษาวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อหวังให้ได้รับผลตอบแทนมากที่สุด เพราะเชื่อว่ายิ่งเราเข้าใจในการลงทุนมากเท่าไร ผลตอบแทนที่ได้จะมากขึ้นเท่านั้น แต่แล้วความคิดผมก็ค่อย ๆ เปลี่ยนไป หลังจากที่มีโอกาสได้เรียนหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) ซึ่งเป็นหลักสูตรโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน

หลักสูตรนี้ได้เปิดมุมมองผมในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าการลงทุนนั้นเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งของการวางแผนการเงินเท่านั้นเอง ยังมีอีกหลายมิติในการวางแผน ที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิต หลังจากได้เรียนรู้มากขึ้น จึงทำให้ผมเริ่มสนใจอาชีพนี้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญต่อคนทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไร

“ถ้าเรามีความรู้แต่เราไม่ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาจะมีประโยชน์อะไร” ผมจึงค่อย ๆ เริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพนี้

เมื่อได้ทำกลับพบว่าการวางแผนการเงินเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะสูงมาก โดยผมยังขาดความรู้ในหลายด้าน จึงเริ่มมองหาทีมที่ปรึกษาการเงินเพื่อมาเติมเต็มในส่วนที่ขาด พอได้สัมผัสกับทีมเหล่านั้น พบว่าแต่ละทีมต่างก็ล้วนมีเป้าหมายในการขายผลิตภัณฑ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ จึงเริ่มรู้สึกผิดหวังในอาชีพนี้ แต่แล้วผมก็ได้พบกับทีม Avenger Planner

เมื่อได้เห็นหลักและวิธีการทำงาน ก็ทำให้เชื่อมั่นว่า นี่คือคำตอบของทุกสิ่งที่กำลังตามหาอยู่ ในทีม Avenger Planner แต่ละคนก็ต่างที่มา ต่างความรู้และต่างประสบการณ์ แต่เราทุกคนต่างมีอุดมการณ์ร่วมกัน คือ การให้บริการวางแผนการเงินโดยไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ให้คำแนะนำลูกค้าอย่างเป็นกลางเสมือนเป็นเงินของเราเอง”

ความสำเร็จของเรา คือ การนำพาลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ