ทิพย์ - ธนิกา บาระมีชัย

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Sourcing Solution Officer
บริษัทเอกชน

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ในชีวิตของเรา เราอาจจะเป็นคนง่ายๆสบายๆ แต่ในเรื่องการเงินนั้น เราควรจะกำหนดเป้าหมายและมีการวางแผนที่ชัดเจน เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเรื่องเงินไม่สำคัญ เพราะเงินเป็นปัจจัยพื้นฐานส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครมาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ทิพย์มีความสามารถในการเก็บออมเงินเพียงอย่างเดียว ไม่ได้นำเงินที่มีไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ ไม่มีการวางแผนการเงินแบบองค์รวม เพราะยังไม่เข้าใจว่าทำแล้วจะเกิดผลดีอย่างไร

จนกระทั่งได้เริ่มศึกษาคอร์สการเงินจากเพจ A-Academy ของคุณเอ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Avenger Planner ทำให้เปิดมุมมองเรื่องการเงินใหม่ทั้งหมด และทำให้พบว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวมากๆ แต่เราทุกคนไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าใดนัก

ยิ่งศึกษามากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งเข้าใจและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางวางแผนการเงินแบบองค์รวม คือ เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเพียงคนเดียว แต่ทำเพื่อคนรอบข้างด้วย เพราะหากเราดูแลตัวเองได้ เราก็พร้อมที่จะดูแลคนอื่นด้วย

จากการที่จะอยากจะดูแลคนอื่น ทิพย์จึงได้สมัครมาเข้าร่วมทีม Avenger Planner ทีมที่มองประโยชน์ของลูกค้ามาก่อนประโยชน์ของตนเอง ออกแบบแผนตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย โดยมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

ทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว ก้าวไปช้าๆ อย่างมั่นคงด้วยกันนะคะ
การวางแผนทางการเงินแบบองค์รวมที่เหมาะสม จะทำให้สบายใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้น