เก่ง - ศุภฤกษ์ ตรงจิตสุนทร AFPT™

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมโยธา
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัทเอกชน (ธุรกิจออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จุดเริ่มต้นจากการที่เป็นคนใส่ใจเรื่องการเงินของตนเองมาโดยตลอด เหตุก็เพราะตั้งแต่เรียนจบเริ่มมีรายได้จากการทำงานก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัว อีกทั้งยังมีหนี้สินของครอบครัวที่ต้องช่วยจัดการ ทำให้ในช่วงแรกของการทำงานจึงขอตั้งปณิธานกับตนเองแค่ว่าจะไม่ก่อหนี้เพิ่มและรีบจัดการหนี้สินให้หมดโดยเร็ว โดยช่วงแรกที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านการเงินวิธีที่เลือกใช้ก็คือการ ประหยัดค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว ซึ่งพอทำไปสักระยะก็ตระหนักได้ว่าไม่ว่าจะประหยัดแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจได้ เพราะรายได้ก็ยังไม่พอกับรายจ่ายของครอบครัวอยู่ดี

ผมพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาจึงเริ่มศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “การลงทุน” ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่สำคัญทำให้ผมได้มารู้จักกับ The Money Coach (จักรพงษ์ เมษพันธุ์) และ มูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน ทำให้ผมรู้จักกับคำว่าการการแก้ปัญหาแบบ 300% ความหมาย คือ 100% แรกคือการลดรายจ่าย 100%สองคือการเพิ่มรายได้ และ 100%สามการสร้างทรัพย์สิน ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทำไปพร้อมๆกันได้ และช่วยทำให้เข้าใจแนวคิดในการวางแผนทางการเงินมากขึ้น อย่างเช่น เรื่องการปิดความเสี่ยงต่างก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการนำเงินไปลงทุนแต่เพียงอย่างเดียว เข้าใจมุมมองของชีวิตที่กว้างมากขึ้นว่านอกเหนือจากการวางแผนทางการเงินแล้ว ยังมี มิติอื่นๆในชีวิตที่พึงมี อย่างเช่นเรื่อง สุขภาพ ครอบครัว การงาน การเงิน การพัฒนาตัวเอง และการแบ่งปัน ที่ต้องหมั่นตรวจเช็คตนเองเพื่อให้เกิดความ “สมดุลในทุกมิติ”

วินัยทางการเงิน เป็นสิ่งที่ผมยึดถือปฎิบัติมาโดยตลอด แต่กระนั้นก็ยังมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับชีวิตได้อยู่ดี ทำให้ผมตระหนักได้ว่าการเพิ่มช่องทางและโอกาสให้ตัวเองเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน การไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและยอมรับว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่อาจเลี่ยงได้สักทีเดียว การมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็คงช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ จึงเป็นเหตุผลที่มาสมัครเข้าร่วมทีมกับทาง Avenger Planner เพราะนอกจากจะได้ทำงานที่สนใจแล้ว ยังได้แบ่งปัน เรื่อง “การวางแผนการเงิน” ซึ่งผมมองว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้เข้าใจเหตุของปัญหา และเตรียมการป้องกันกับความเสี่ยงทางการเงินต่างๆ และต่อยอดในการจัดการทรัพย์สิน เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

และอีกเหตุผลสำคัญก็มาจาก พี่เอ (A-Academy) ก็เป็นบุคคลนึงที่ผมติดตามและ ศรัทธา มาโดยตลอดในเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมโดยการสอนและให้ความรู้ รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งทั้ง 3 คน หลักการของการทำงานและบริหารทีม Avenger Planner นั้นที่ จะยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ซึ่งพอได้เข้ามาร่วมทีมก็ประจักษ์ชัดว่า ในกระบวนการของการสร้างนักวางแผนการเงินในทีมนั้น นอกเหนือจากที่จะต้องมีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนแล้ว สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจลูกค้า และคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ จนเกิดเป็นแผนการเงินที่ดี ที่ลูกค้าเห็นคุณค่าและเกิด “การลงมือทำ”

ผมขอเป็นกำลังใจให้กับ นักสู้ชีวิตทุกคน ที่พยายามจะดีขึ้นเพื่อตัวเองและครอบครัว ทุกคนล้วนเป็น “ฮีโร่” ในชีวิตของตัวเอง ผมและทาง Avenger Planner ขอเป็นส่วนนึงที่จะช่วยให้คำปรึกษาและช่วยเป็นแรงผลักดัน (ปลุกพลังในตัวคุณ) ให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งใจ
ทุกคนล้วนเป็น “ฮีโร่” ในชีวิตของตัวเอง ผมและทาง Avenger Planner ขอเป็นส่วนนึงที่จะช่วยให้คำปรึกษาและช่วยเป็นแรงผลักดัน (ปลุกพลังในตัวคุณ) ให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งใจ