ปัทม์ - ปัทมา ลีฬหา CFP®

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี บริหารธุรกิจการเงิน

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ผู้จัดการ แผนกพัฒนาธุรกิจการค้า
บริษัทข้ามชาติในธุรกิจโลจิสติกส์

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ในช่วงที่ดอกเบี้ยลดลงจาก 10% เหลือเพียง 0.25% - 2% เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน เนื่องจากปัทม์เป็นนักลงทุน จึงศึกษาหาความรู้เพิ่มจากหลายสถาบัน

จากการเรียน ทำให้เข้าใจความหมายของการวางแผนการเงินที่แท้จริงนั้น มิใช่แค่การลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการวางแผนเรื่องอื่นๆ ในชีวิตอีก ทำให้คิดว่า การที่มีแผนการเงิน เปรียบเสมือนแผนที่นำทางของชีวิต โดยมีใครซักคนที่ให้คำแนะนำเรานั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ จึงเป็นนักวางแผนการเงินอิสระ

จนกระทั่งมาพบคุณเอ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “รวยด้วยกองทุนรวม” ของ THAIFA เกิดความศรัทธา จนตามมาเรียนเรื่องวางแผนการเงินต่อที่ Avenger Planner ซึ่งเป็นการวางแผนเงินแบบองค์รวม หลังจากที่ได้นำมาวางแผนกับตนเอง พบว่า สามารถนำมาใช้ได้จริง จึงอยากส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น

สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่าง ของท่าน Founder ทั้ง 3 คน [คุณเอ คุณใหม่และคุณอ้น] คือ ร่วมกันทำทีมนักวางแผนการเงิน ที่ต้องการให้คำแนะนำและทำแผนการเงินให้ลูกค้าตามความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้าจริงๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และไม่คิดค่าทำแผนการเงิน จากวัตถุประสงค์ของทีม จึงสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะคิดว่าเป็นงานที่มีคุณค่า สามารถให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์แก่ผู้รับคำปรึกษา
ชีวิตมั่นคงด้วยแผนการเงินที่ดี โดยมี Avenger Planner เป็นเพื่อนร่วมทางเคียงข้างคุณ