ไข่ไก่ – ศาตนันทน์ เกรียงพิชิตชัย

Plannerประวัติการศึกษา
ป.ตรี College of International Management
Ritsumeikan Asia Pacific University

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Account Manager – Market Research
บริษัทเอกชน

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ในปีแรกของการทำงาน ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมกับองค์เพื่อสังคม ที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนขยายโอกาส ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมนอกจากวิชาในห้องเรียน ทำให้มีโอกาสได้คลุกคลีกับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสในชีวิต เช่น การมีครอบครัวที่ดี การรับประทานอาหารที่ดี การได้รับการศึกษาที่ดี ฯลฯ

ทำให้เรากลับมาคิดว่า เด็กๆ กลุ่มนี้ทำไมถึงไม่ได้รับโอกาส สาเหตุเป็นเพราะอะไร ในท้ายที่สุด เรามองว่า เด็กๆ ไม่ได้ทำอะไรผิด แต่สาเหตุหนึ่ง มาจากพ่อแม่ของพวกเขาอาจขาดความรู้การวางแผนที่ดีสำหรับอนาคตของเด็กๆ ซึ่งรวมถึงการวางแผนการเงิน

หลังจากที่ได้รู้จัก A-Academy และ Avenger Planner ทำให้มีความคิดที่อยากเป็นส่วนนึงของทีม ที่มีเป้าหมายในการแบ่งปันความรู้การวางแผนการเงินอย่างจริงใจ และมีแนวทางที่ชัดเจน

การได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม ถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราได้แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น และช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางการเงิน
มาเริ่มต้นวางแผนการเงินด้วยกันวันนี้เลยนะคะ