นะ - ชนะชัย ลือรัตนวงศ์ชัย AFPT™

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เมื่อทำงานจนมีเงินเก็บ หลายคนคงเริ่มหาวิธีการทำเงินให้งอกเงยใช่ไหมครับ ผมก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นครับ ด้วยการหาความรู้ว่า จะเริ่มต้นลงทุนอะไรดี ศึกษามากเข้า

จนได้พบกับอาจารย์เอ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ ที่ทำหลักสูตรการลงทุนแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายผ่านช่องทาง A-Academy ใน YouTube นอกจากจะได้รับความรู้ในเรื่องการลงทุนแล้ว ผมยังได้รับมุมมองทางด้านการวางแผนการเงินที่ดี สอดคล้องกับหลักสากลและสามารถทำได้จริง

เมื่อทดลองประยุกต์ใช้กับตนเองในระยะเวลาหนึ่งแล้ว รู้สึกว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่ดีมากๆ และควรขยายวงกว้างต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ผมจึงเริ่มสอบใบอนุญาตเพื่อประกอบอาชีพนักวางแผนการเงินอย่างจริงจัง จนวันหนึ่งได้ยินว่ามีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมทีม Avenger Planner ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกัน ผมจึงไม่รอช้า ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมครับ

กว่าจะผ่านเข้าร่วมทีมได้ จะต้องมีการอบรมและสอบผ่านเกณฑ์เป็นระยะๆ เพื่อฝึกฝนให้เป็นนักวางแผนการเงินที่มีทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์

เชื่อมั่นว่าแนวทางของทีม Avenger Planner จะช่วยให้คนไทยมีพื้นฐานทางการเงินที่ดีและมั่นคงขึ้นอย่างแน่นอนครับ
ถ้าเปรียบ Avenger Planner เป็นแผนที่นำทาง แผนที่นี้จะแนะนำเส้นทางที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดในการเดินทางไปสู่เป้าหมายให้กับคุณครับ