ส้มจีน - ทพญ. ชัญญา หุนานนทศักดิ์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ทันตแพทย์

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เคยตั้งคำถามว่า ถ้ามหาวิทยาลัยสอนให้เรามีวิชาใช้หาเงิน แล้ววิชาการใช้เงินล่ะ ?

หนังสือเล่มแรกที่ทำให้ได้รู้จักวิชาการใช้เงิน คือ "คนไทยฉลาดการเงิน" จึงสนใจและศึกษาในด้านนี้มากขึ้น ทำให้รู้จัก A-Academy ได้เรียนหลักสูตร DIY Portfolio และได้เริ่มต้นสร้างแผนการใช้เงิน แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง แล้วก็ได้แต่คิดว่า ถ้าได้รู้จักกันเร็วกว่านี้ก็คงจะดี

เมื่อ Avenger Planner เปิดรับสมัคร จึงไม่ลังเลที่จะสมัครเข้ามา เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ส่งต่อความรู้ โอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายให้กับทุกคน และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมๆ กัน

ซึ่งเมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งก็ยิ่งทำให้พบว่า แผนการเงินของ Avenger Planner ไม่ใช่เพียงแค่สถิติหรือสูตรสำเร็จ แต่เราใส่ส่วนผสมของความเป็นมนุษย์ที่มีเรื่องราวและจิตใจที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดเป็นแผนการเงินแบบค์รวมเฉพาะบุคคลในที่สุด
การเงินเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ แต่ถ้าคุณยังไม่รู้ อย่างน้อยตอนนี้ คุณได้เริ่มเดินทาง มาหามันแล้ว :)