เบิร์ด - ธีระพล แย้มมา CFP®

Senior Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ป.ตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ผมศรัทธาในตัวคุณเอ (A-Academy) ตั้งแต่ที่ได้เรียนคลาส DIY Portfolio รุ่นแรกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอได้โอกาสที่ทีม Avenger Planner เปิดรับสมัคร Planner รุ่นที่ 3 ผมก็รีบสมัครมาฟังงาน Open-House ทันที

หลังจากฟังแนวทางการทำงานของทีม ผมก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นว่า Avenger Planner เป็นทีมที่มีความรู้ความสามารถและที่สำคัญคือ เป็นทีมที่ตั้งใจช่วยให้คนไทยมีแผนการเงินที่ดีไว้ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

ซึ่งผมก็คิดว่าตัวผมมีความรู้พื้นฐานทางด้านวางแผนการเงินมาระดับหนึ่งอยู่แล้ว ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทีม ผมจึงสมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมในที่สุด
แผนการเงินที่ดี คือ แผนการเงินที่สามารถทำให้เราบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินได้ และที่สำคัญต้องเป็นแผนที่สามารถปฏิบัติได้จริงโดยที่เรารู้สึกสบายใจ