ดอย - สุเทพ เรืองการนา

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี อุตสาหกรรมบริการ
สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร
(วิทยาลัยดุสิตธานี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ในช่วงที่ยังเรียนมหาลัย เนื่องจากพี่สาวเป็นตัวแทนประกันชีวิต จึงทำให้ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และได้ทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งในช่วงนั้นได้มีโอกาสได้ยินชื่อของอาชีพ นักวางแผนทางการเงิน รู้สึกว่าอาชีพนักวางแผนทางการเงินเป็นอาชีพที่ดีและโดยส่วนใหญ่นักวางแผนทางการเงินจะพัฒนาจากคนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต จึงทำให้สนใจอาชีพนักวางแผนทางการเงิน

ซึ่งในขณะที่เป็นตัวแทนอยู่ได้มีโอกาส รู้จักเว็บไซต์ A-Academy และประกอบกับภายหลังได้ทราบว่า คุณเอ คุณใหม่ คุณอ้น ซึ่งเป็น Founder ที่จัดตั้งทีม ชื่อ Avenger Planner เป็นทีมที่สร้างนักวางแผนการเงิน และมีการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวมจึงเกิดความสนใจ จึงได้พยายามสมัครเพื่อเข้าร่วมเป็น หนึ่งในทีมนักวางแผนทางการเงินกับทีม Avenger Planner

หลังจากที่ได้เข้ามาในทีม รู้สึกชอบบรรยากาศในทีม อีกทั้งได้พบกับคนที่มีแนวคิด ความเชื่อและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน คือการวางแผนการเงินแบบองค์รวม เชื่อว่าความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น ต่อไปในอนาคต
ให้โอกาสเรา เพื่อที่เราจะได้ดูแลคุณในเวลาที่จำเป็น