ยู - อรอัสยา ลีมะธนโรจน์ AFPT™

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เริ่มต้นด้วยการทำงานในด้านสายการเงินการธนาคาร จนเข้าสู่การเป็นตัวแทนประกันชีวิต มองเห็นว่าเรื่องการเงินคือเรื่องใกล้ตัวเราและเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน เพราะทุกเป้าหมายในชีวิตล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งสิ้น แต่น่าแปลกใจที่โรงเรียนไม่เคยสอนความรู้เรื่องนี้เลย

จากการทำงานในสายอาชีพตัวแทนประกันคิดว่าเพียงแค่ประกันชีวิตอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าได้รอบด้าน ตั้งแต่นั้นมาจึงขวนขวายหาความรู้ในด้านการเงินเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือและทำให้ลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงเริ่มด้วยการเข้าศึกษาหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) และได้มาพบกับ Avenger Planner ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทางเงินและสร้างนักวางแผนการเงินที่สามารถทำแผนการเงินองค์รวมได้จริง และด้วยปณิธานขององค์กรที่บอกว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของตนเองมาตลอด

ตั้งแต่นั้นมาจึงตั้งใจที่จะเป็นนักวางแผนการเงินในทีม Avenger Planner ให้ได้ เพราะเชื่อว่าอาชีพนักวางแผนการเงินเป็นอาชีพมีที่คุณค่า สามารถช่วยเหลือและสร้างผลประโยชน์ให้แก่คนอื่นๆ ได้อีกมากมาย

ขอขอบคุณพี่เอ พี่ใหม่และพี่อ้น Founder ทั้งสามท่านที่ให้โอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในทีม จะพยายามฝึกฝนเสริมสร้างทั้งความรู้และประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์แก่ทีมและผู้รับคำปรึกษาให้มากที่สุดค่ะ
เพราะการเงินคือเรื่องสำคัญสำหรับชีวิต ให้ Avenger Planner เป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินของคุณนะคะ