โต้ง - ชาญชัย เจริญเดชานุเคราะห์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี Technopreneurship (ม. พระจอมเกล้าธนบุรี)
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร (ม. ราชมงคลธัญบุรี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Head of Electronic Wire & Telecommunication Cable Design Section
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมการผลิต)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ย้อนกลับไปช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้ว่ากำลังจะเป็นพ่อคน บุตรสาวคนแรกของผมกำลังเจริญเติบโตอยู่ในท้องของภรรยาของผม และน่าจะออกมาดูโลกในช่วงปลายปี

ช่วงเวลานั้นเองที่ทำให้ผมได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพ่อคนหนึ่ง ที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับลูกที่จะเกิดมา และหนึ่งในหลายๆ สิ่งที่คิดเตรียมไว้คือ การเตรียมเงินไว้หนึ่งก้อน เพื่อให้เขาไว้ใช้เป็นทุนการศึกษาในอนาคต โดยตั้งใจให้เขาไว้ใช้เรียนในระดับปริญญาตรี จะเรียนในสาขาไหนก็ได้ ตามที่เขาชอบตามที่เขาอยากเรียน

เมื่อคิดได้เช่นนั้น ผมจึงเริ่มเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อหาทางทำให้เงินที่มีอยู่นั้น เติบโตดังเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จนมาพบเว็บไซต์ A-Academy ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางการเงินของคุณเอ (หนึ่งใน Founder ของ Avenger Planner) ผมจึงเริ่มศึกษาอย่างจริงจังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ซึ่งเมื่อเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ความสนใจในอาชีพนักวางแผนการเงินจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับที่ผมพอจะทราบถึงเจตนารมณ์ของทีม Avenger Planner อยู่บ้าง เมื่อทีมประกาศกิจกรรม Open-House ผมจึงตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม

จึงได้เข้าใจแนวคิด และเจตนารมณ์ของทีม Avenger Planner มากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ผมรู้สึกว่าคงจะดีมากถ้าได้อยู่ในทีมนี้ และที่สำคัญคือได้ช่วยเหลือผู้คนให้สามารถวางแผนการเงินของตนเองได้ด้วย ผมจึงตัดสินใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก และผ่านการคัดเลือกในที่สุด
การช่วยเหลือผู้คน คือ สิ่งสวยงามบนโลกใบนี้ ในยามที่ใครสักคนกำลังมีปัญหา หากมีใครสักคนอาสาเข้ามาช่วยแก้ปัญหานั้นให้ลุล่วงไปได้ คงทำให้บรรยากาศของความสุขเกิดขึ้นอย่างแน่แท้ จากใบหน้าที่ดูหม่นหมองกลายเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เพียงแค่นี้ก็ทำให้โลกนี้สวยงาม