บี - กฤติยา วัฒนศิริสุข AFPT™

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจ MBA
(มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / ABAC)
ป.ตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
(สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ธุรกิจส่วนตัว

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จากที่ช่วยดูแลการเงินของธุรกิจ และเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการวางแผนค่าใช้จ่ายในครอบครัว รวมถึงการศึกษาของบุตรทั้ง 3 ประกอบกับ มีความสนใจ และมีประสบการณ์ในการลงทุนหลายรูปแบบมาตลอด จนมาพบแนวทางที่เหมาะกับตัวเอง เมื่อได้มีโอกาสฟัง Series ให้ความรู้พื้นฐานการเงินที่ละเอียดแต่เข้าใจง่าย รับรู้ได้ถึงการตั้งใจให้ความรู้คนไทยอย่างแท้จริงจากเว็บไซต์ A-Academy ทำให้พบว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก จึงตัดสินใจเข้าคอร์สอบรม DIY Portfolio เพื่อต่อยอดความรู้ด้านการบริหารพอร์ตตัวเอง

จากนั้นจึงได้แบ่งเงินเพื่อทดลองใช้บริการจัดพอร์ตลงทุนจากผู้ให้บริการ 2-3 ราย โดยหนึ่งในนั้นคือทีม Avenger Planner ซึ่งทำให้เห็นว่ามีแนวทางที่แตกต่างจากที่อื่นชัดเจน คือ เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจลูกค้าในการวางแผนการเงินของชีวิต และการลงทุนระยะยาว ที่สร้างให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเงินของลูกค้าได้อย่างแท้จริง มากกว่าเน้นขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยอย่างมาก

แม้ก่อนหน้ามีความสนใจเข้าร่วมทีมมาตลอด แต่ที่ยังไม่พร้อมเพราะขั้นตอนการคัดเลือกไม่ง่าย ต้องทุ่มเทเรียนรู้ สอบใบอนุญาตและคุณวุฒิต่อยอดหลายอย่าง ต่อเมื่อถึงเวลาที่ตัวเองคิดว่ามีความพร้อมมากพอ จังหวะชีวิตจึงพาให้มีโอกาสได้มาทดสอบเพื่อเข้าร่วมกับทีม ก็คิดไม่ผิดเมื่อยิ่งพบว่าแนวคิดของทีมผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจจริงที่จะให้ความรู้ และบริการที่สามารถยกระดับการเงินคนไทยอย่างแท้จริง

และถึงแม้เป็นการทดสอบ และฝึกฝนที่หนัก และนาน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคสนาม แต่เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ประกอบกับประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างน้อยทำให้สามารถดูแลการเงินของครอบครัวให้ดำเนินไปถึงเป้าหมายได้อย่างดี และสามารถเป็นที่ปรึกษาลูกๆ ในการบริหารการเงินบนเป้าหมายชีวิตพวกเขาได้ก็คุ้มค่ามากแล้ว

ต่อยอดกว่านั้นหากสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ประกอบกับการสนันสนุนในทุกด้านของทีม Avenger Planner มาเพื่อให้คำแนะนำลูกค้า ในการวางแผนการเงินองค์รวมของชีวิต ที่แตกต่างกันของแต่ละคนได้ ไม่ใช่เพียงชวนให้ลงทุนตามภาวะตลาดหรือ เน้นให้ซื้อผลิตภัณฑ์การเงินโดยปราศจากเหตุผลรายบุคคลรองรับเพียงพอ ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นไปอีก
คนไทยทุกระดับควรได้ตระหนักรู้ และสามารถ เข้าถึงบริการวางแผนการเงินที่แท้จริง เพื่อช่วยยกระดับชีวิตด้านการเงินของตัวเอง และ ครอบครัว