บี - กฤติยา วัฒนศิริสุข

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจ MBA
(มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
ป.ตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
(สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เกือบ 20 ปีก่อน คนข้างตัวได้โยนหนังสือเล่มเล็กๆ เกี่ยวกับการดูแลเงินทองแล้วบอกว่า "เราน่าจะต้องรู้เรื่องนี้" โดยสามีทำธุรกิจเป็นหลัก ตัวเองหน้าที่หลักคือดูแลลูก 3 คน และบริหารการใช้จ่ายในบ้าน

เพราะคิดว่าธุรกิจไม่มีอะไรแน่นอน ประกอบกับที่ได้มีโอกาสฟัง Series ให้ความรู้พื้นฐานการเงินที่ละเอียดแต่เข้าใจง่าย จากเว็บไซต์ A-Academy ทำให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก ต่อมาได้เข้าคอร์สอบรม DIY Portfolio เพื่อต่อยอดความรู้ด้านการบริหารพอร์ตตัวเอง รวมถึงมีประสบการณ์การลงทุนทั้งในหุ้นสามัญ และ หุ้นกู้มาตลอด

อีกทั้งยังได้ลองใช้บริการจัดพอร์ตลงทุนจากผู้ให้บริการ 2-3 ราย โดยหนึ่งในนั้นคือทีม Avenger Planner ซึ่งทำให้เห็นว่ามีแนวทางที่แตกต่างจากที่อื่นชัดเจน

แม้ว่ามีความสนใจเข้าร่วมทีมมาตลอดแต่ที่ยังไม่พร้อมเพราะขั้นตอนการคัดเลือกไม่ง่าย และลูกยังไม่โตพอ จนกระทั่งมีเหตุที่เกิด Technology Disruption ของธุรกิจในครอบครัว และความเจ็บป่วยของหัวหน้าครอบครัว ประจวบกับลูกๆ โตพอที่จะดูแลตัวเองกันได้ จึงมีโอกาสได้มาทดสอบเพื่อเข้าร่วมกับทีม

ถึงแม้เป็นการทดสอบ และการฝึกฝนที่หนัก และนาน แต่เพราะเป็นเรื่องสำคัญ อย่างน้อยทำให้สามารถดูแลการเงินของครอบครัวให้ดำเนินไปถึงเป้าหมายได้อย่างดี และในอนาคตสามารถเป็นที่ปรึกษาลูกๆ ในการบริหารการเงินบนเป้าหมายชีวิตพวกเขาได้ก็คุ้มค่ามากแล้ว

ยิ่งกว่านั้นถ้าสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ประกอบกับการสนันสนุนในทุกด้านของทีม Avenger Planner มาแนะนำลูกค้า ในการวางแผนการเงินองค์รวมของชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละคนได้ ไม่ใช่เพียงชวนให้ลงทุนตามภาวะตลาดหรือ แค่เน้นให้ซื้อผลิตภัณฑ์การเงินโดยปราศจากเหตุผล และปัจจัยรายบุคคลรองรับ ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า จนทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมทีม
ความสำเร็จของเราไม่ได้อยู่ที่การขายผลิตภัณฑ์ให้ได้ แต่เป็นการได้ให้คำปรึกษาองค์รวมแก่ลูกค้าทุกระดับที่เห็นความสำคัญ แต่แตกต่างกันทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการรับความเสี่ยง เพื่อดูแลกันให้บรรลุเป้าหมายการเงินในชีวิตอย่างปลอดภัย