โจ - ปิยะ สุราสา CFP®

Senior Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
วิทยากรด้านการวางแผนการเงิน
และผู้พัฒนาหลักสูตรด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
สิ่งที่กลุ่ม Avenger Planner มีความตั้งใจที่จะทำนั้น คือการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการสร้างความสำเร็จทางด้านการเงินส่วนบุคคล และความสำเร็จทางการเงินในมุมมองของกลุ่ม Avenger Planner ก็ไม่ได้หมายถึงการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยล้นฟ้าแบบสายฟ้าแลบ (ที่หลายๆ คนตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อขายฝันที่เราเห็นกันเต็มไปหมดใน Social Media)

แต่เป็นการสร้างความสำเร็จที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางการเงินต่างๆ ที่สำคัญในชีวิต โดยไม่ลืมที่จะสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่มุ่งสู่เป้าหมาย แผนการเงินในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ทุกๆ คนสามารถทำได้จริงและควรทำ ผมเชื่อว่าหากเราวางแผนทางการเงินในลักษณะนี้แล้ว นอกจากความสำเร็จที่ปลายทางแล้ว อีกสิ่งที่เราจะได้รับระหว่างเดินทางก็คือ “ความรู้สึกสงบ มั่นคง และปลอดภัย ในทุกๆ ก้าวย่างของการดำเนินชีวิต

ตัวผมก็เหมือนกับเพื่อนๆ ทุกคน ที่มีความฝันว่า “อยากทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ สังคม อุตสาหกรรม ชุมชน และคนรอบตัว ดังนั้นหากมีอะไรที่ผมสามารถทำได้ ผมก็จะทำอย่างเต็มกำลัง

งานวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ผมเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แนวทางและปรัญชาการทำงานของผู้ก่อตั้ง Avenger Planner ทั้ง 3 ท่าน (พี่เอ พี่อ้น และพี่ใหม่) นั้น ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าของการทำงานก่อน และหากเราคู่ควรสิ่งต่างๆ ที่เราสมควรได้รับจะตามมาเอง รวมถึงต้องการสร้างมาตรฐานของการให้บริการของนักวางแผนทางการเงินในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมหายใจเข้า หายใจออก และฝันถึงมาตลอด ดังนั้นเมื่อได้รับโอกาสจากผู้ก่อตั้ง ผมขอสัญญาว่าจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังตามแนวทาง ปรัชญา และวัฒนธรรมของกลุ่ม Avenger Planner

และสุดท้ายนี้ขอจบด้วยปรัญชาการทำงานของนักวางแผนทางการเงินกลุ่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากๆ ที่กล่าวว่า “ในรูปแบบของความสัมพันธ์ของมืออาชีพ เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามจริยธรรมที่ดีของนักวางแผนทางการเงิน เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะค้นให้พบถึงสิ่งที่ผู้รับบริการจำเป็นและต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำที่เรามอบให้นั้น เป็นสิ่งเดียวกันกับที่เราจะนำไปใช้ด้วยเหมือนกันหากตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
ในรูปแบบของความสัมพันธ์ของมืออาชีพ เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามจริยธรรมที่ดีของนักวางแผนทางการเงิน เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะค้นให้พบถึงสิ่งที่ผู้รับบริการจำเป็นและต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำที่เรามอบให้นั้น เป็นสิ่งเดียวกันกับที่เราจะนำไปใช้ด้วยเหมือนกันหากตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน