เจ – กมล เดชาเสถียร CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจ
(NIDA BUSINESS SCHOOL: MBA NIDA)
ป.ตรี เภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
เภสัชกร
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมยา)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ผมเริ่มมีความสนใจในเรื่องการเก็บออมและการลงทุนมาตั้งแต่ที่ยังเรียนปริญญาตรี ในตอนนั้นก็คิดเพียงแค่ว่าการเงินเป็นเรื่องที่รู้ไว้น่าจะได้นำมาใช้ในอนาคต โดยเริ่มศึกษาความรู้ทางด้านการเงินในช่องทางต่างๆ

จนได้พบกับงานสัมมนาคนไทยฉลาดการเงิน ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ได้รู้จักพี่เอ และติดตามความรู้จาก Website A-Academy ทำให้ผมได้เข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินของตัวเองที่มีหลักการมากขึ้น และด้วยความที่อยากให้คนรู้จักหันมาใส่ใจในด้านการเงิน จึงเริ่มสนใจเส้นทางอาชีพ “นักวางแผนการเงิน” มากขึ้น

อยากที่จะให้คนอื่นๆ ได้เข้าใจความหมายของการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การลงทุน แต่ยังมีอีกหลายด้านเช่น การจัดทำงบการเงิน การจัดการสภาพคล่อง การวางแผนบริหารความเสี่ยงและประกันภัย การจัดการหนี้สิน การบริหารภาษี เป็นต้น

ผมจึงได้สมัครเข้ามาในทีม Avenger Planner ซึ่งหลังจากที่ได้เข้ามาในทีมผมรู้สึกดีใจมาก เพราะการที่ได้เข้ามาและรับรู้ถึงแนวทางของทีมจากนักวางแผนการเงินมืออาชีพที่มากประสบการณ์ รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ไม่ได้เน้นขายหรือมุ่งหาผลประโยชน์จากลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ให้แนะนำโดยคำนึงถึงลูกค้าอย่างแท้จริงโดยเปรียบเสมือนเป็นเงินตนเอง คำนึงถึงความเสี่ยงก่อนผลตอบแทน รอบคอบ พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผมศรัทธาเป็นอย่างมาก

รวมถึงในด้านการเรียนรู้กับทีม ก็ได้พบกับคนที่มีแนวคิดในการวางแผนเงินแบบองค์รวมเหมือนกัน ได้ช่วยกันฝึกฝนทักษะต่างๆ ลงมือทำอย่างมีแบบแผน เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์และให้ลูกค้าสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเป็นองค์รวมในฐานะนักวางแผนทางการเงินที่ดีได้
แผนการเงินที่ดีไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ทุกอย่างดูสวยหรู แต่เป็นแผนการเงินที่ลูกค้าเข้าใจร่วมกันและสามารถนำแผนไปปฏิบัติได้จริง พร้อมๆ ไปกับการมีความสุขในมุมอื่น ๆ นอกเหนือจากเพียงเรื่องการเงิน ซึ่งผมและทีม Avenger Planner ตั้งใจจะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านครับ