แป้ง - กานต์วิณี โรจน์วงศ์วรา AFPT™

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจ เอกการเงินและการธนาคาร
(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (มหาชน)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ในช่วงที่กำลังศึกษาปริญญาโท ก็มีความสนใจในเรื่องการลงทุนในหุ้น และการเงินส่วนบุคคลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงเลือกที่จะทำการค้นคว้าอิสระ (IS) ในหัวข้อการบริหารการเงินส่วนบุคคล ทำให้พอจะมีความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอยู่บ้าง จากนั้นก็พยายามนำมาปรับใช้กับตัวเอง แต่ต้องยอมรับว่าการพยายามนำทฤษฎีมาปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควร

ในตอนหลังด้วยความที่เราสนใจในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน ก็พยายามหาความรู้ หาหนังสือมาอ่าน หาข้อมูลในเว็บไซต์ ฟังคนสอนใน Youtube จนบังเอิญได้มาเจอคลิปของคุณเอ (A-Academy) ที่เป็นซีรีย์สอนเรื่อง การลงทุนหุ้นอย่างสบายใจ สิ่งที่คุณเอสอนนั้นได้ปลดล็อคความสงสัยในใจเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนให้ประสบความสำเร็จออกไปจนหมด

เมื่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ก็จึงติดตามไปที่เว็บไซต์ หวังเพียงจะหาความรู้เรื่องการลงทุนให้ลึกขึ้น จึงได้พบว่า เรื่องของการลงทุนนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า ที่คุณเอได้บรรจุไว้ในเว็บไซต์ นั่นคือเรื่องพื้นฐานการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Financial Foundation : FF) และก็เช่นเดิม คุณเอได้ปลดล็อคสิ่งที่ค้างคาใจในเรื่องการนำทฤษฎีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาปฏิบัติจริง จากนั้นก็มีโอกาสเรียนหลักสูตร DIY Portfolio ในรูปแบบออนไลน์ เพราะในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เริ่มลองผิดลองถูกในการลงทุนในกองทุนรวมอยู่ด้วย

ภายหลังก็ได้ทราบว่าคุณเอเป็น Co-Founder ของทีม Avenger Planner ที่มีแนวคิดในการให้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ก็มีความรู้สึกสนใจอยากเข้าร่วมทีม แต่เนื่องจากทีมไม่ได้เปิดรับ Planner ใหม่อยู่ตลอดเวลา จึงได้แต่เฝ้ารอโอกาส และระหว่างนั้นก็พยายามพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้พร้อมหากโอกาสมาถึง

และเมื่อทีม Avenger Planner เปิดรับสมัครนักวางแผนการเงินรุ่นที่ 6 จึงไม่รีรอที่จะสมัครเข้าร่วมทีมและฝึกฝนทักษะในการวางแผนการเงินแบบองค์รวมตามแนวทางของทีม เพื่อเป็นนักวางแผนการเงินที่ดีต่อไป

เป้าหมายที่ไร้การวางแผน ไม่ต่างอะไรจากความฝันลมๆ แล้งๆ มาวางแผนการเงินกันนะคะ