โจ้ - เกียรติรัตน์ จีรทีปตานนท์ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางการจัดการ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
บริหารธุรกิจด้าน Supply Chain
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรม B2B Electrical Distributor)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เมื่อชีวิตเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน เมื่อเรามองเห็นถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง หรือแม้แต่ตัวเราเองทั้งชีวิตส่วนตัวและการงาน คนที่มีแผนรองรับย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เคยเตรียมตัวอะไรไว้เลย ความรู้ทางการเงินภาคปฏิบัติ และใช้ได้จริงเหมือนจะเป็นของหายากที่ไม่มีใครสอนกันในโรงเรียน

พอเริ่มศึกษาหาความรู้ทางการเงินด้วยตนเอง Guru มากมายเข้ามาแนะนำให้ทำประกัน หรือ ลงทุนในสินทรัพย์ ในช่วงแรกผมทำไปโดยไม่เคยตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน ไม่รู้ว่าที่กำลังทำอยู่นี้ มีความพอประมาณ รอบคอบ และเพียงพอหรือไม่ ผมทำแต่ละด้านแบบแยกกันเป็นส่วนๆ ประกันก็คือประกัน ลงทุนก็คือลงทุน ลดหย่อนภาษีกันไป โดยไม่เคยนำเรื่องทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันแบบองค์รวมเพื่อหาความพอเหมาะพอดี

โชคดีที่ผมมาเจอ ความรู้ทางการเงินภาคปฏิบัติครั้งแรก ผ่านเว็ปไซต์ A-Academy ของคุณเอ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ เมื่อได้ศึกษา รู้สึกชื่นชมคุณเอ ในความใจกว้างที่ได้แบ่งปันความรู้ทางการเงินให้คนทั่วไปอย่างเต็มที่ การเริ่มศึกษาตอนนั้นเหมือนเป็นการเปิดโลกเลยก็ว่าได้ และยังทำให้ผมรู้จักอาชีพนักวางแผนการเงิน จึงเริ่มศึกษาต่อหลักสูตรวางแผนการเงิน CFP® (Certified Financial Planner) ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย อาชีพที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น สามารถช่วยสร้างแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละครอบครัวได้

หลังจากเริ่มมาทำอาชีพนักวางแผนการเงินอิสระได้ระยะหนึ่ง จึงรู้ว่า คำว่า “วางแผนการเงิน” นั้นถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย จนคนจำนวนมากแยกไม่ออกระหว่างบริการวางแผนการเงิน แบบที่เป็นองค์รวมจริงๆ ว่าแตกต่างจากการถูกนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วๆ ไปอย่างไร เช่น ผลิตภัณฑ์การเงินเดียวอาจไม่สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิต หรือบางเป้าหมายก็อาจไม่ได้จำเป็นต้องดำเนินการผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์เสมอไป

การวางแผนการเงินแบบองค์รวมแท้จริงแล้ว คือการถือเอาเป้าหมาย (Goal Based) และความจำเป็นของลูกค้าเป็นสำคัญ (Need Based)... คือการออกแบบแผนที่ชีวิต (Life Map) ที่มีส่วนผสมกำลังดีในการจัดสรรเงิน เลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะกับเป้าหมาย ระยะเวลา และ ข้อจำกัดของแต่บุคคล... คือการเตรียมการและการลงมือทำตามแผน โดยมีนักวางแผนการเงินช่วยรีวิว ปรับแผน และ ส่งเสริมให้ลงมือทำตามแผนอยู่เป็นระยะ

ผมจึงพยายามเสาะหาทีมนักวางแผนการเงินที่แท้จริงที่ให้คำแนะนำทางการเงินแก่ลูกค้าเสมือนเป็นเงินของเราเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ ผมค้นพบจากแนวทางการทำงานของทีม Avenger Planner และ ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมทีมนี้ สถานที่ ที่ทุกคนมีความคิด และ อุดมการณ์คล้ายๆ กัน มีความตั้งใจที่จะทำให้คนไทยในทุกระดับ สามารถเข้าถึงคำแนะนำทางการเงินที่ดีได้ ขอเพียงมีความตั้งใจจริงครับ
หากคำแนะนำทางการเงินของเราทำให้ชีวิตครอบครัวของใครดีขึ้นแบบยั่งยืน สิ่งนั้นคือคุณค่าของการวางแผนการเงินที่แท้จริง