โอ๊ต - สมชาติ ลิขิตวิทยานิพนธ์ AFPT™

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ
(สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
(โรงเรียนนายเรือ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโส - งานโครงการ
บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จากอดีตรับราชการจนกระทั่งลาออกมาทำงานในบริษัทเอกชน แทบไม่เคยสนใจในเรื่องการวางแผนการเงินเลย เมื่อทำงานมีรายรับเข้ามา ก็บริหารการเงินแบบไม่มีความรู้ เช่น ไม่มีการวางแผนรายรับ – รายจ่าย ไม่มีการวางแผนภาษี เป็นต้น

จนกระทั่งเมื่อฐานภาษีเริ่มสูงจึงเริ่มมองหาวิธีการการลดหย่อนภาษี โดยผลิตภัณฑ์ทางการเงินแรกที่เริ่มทำการศึกษาคือ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF จึงได้มีโอกาสรู้จักวีดีโอของ A-Academy ในช่อง YouTube

จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนจุดแรกที่ทำให้เริ่มศึกษาเรื่องการเงินอย่างจริงจัง โดยหลักสูตรการเงินแรกในชีวิตที่ได้เรียนคือหลักสูตร Financial Foundation ของ A-Academy และได้รู้จักกับคำว่า “การวางแผนการเงิน”

นอกจากการหาความรู้จากทุกช่องทางของ A-Academy แล้ว ยังคอยติดตามผลงานของคุณเอ ศักดา เจ้าของเพจและช่อง YouTube มาโดยตลอด จนกระทั่งทราบว่าคุณเอ ศักดา มีการจัดตั้ง Avenger Planner ร่วมกับคุณอ้น วิกรานต์ และคุณใหม่ อภิญญา จึงสนใจมาเป็นลูกค้าของทีมและทำการสมัครขอเข้ารับบริการการวางแผนการเงินของ Avenger Planner

การได้รับบริการการวางแผนการเงินจากทีม Avenger Planner เป็นจุดเปลี่ยนจุดที่ 2 และ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทั้งตัวเองและครอบครัว เนื่องจากแผนการเงินที่ดี ที่ได้รับจากทีม Avenger Planner สามารถเปลี่ยนตนเองและครอบครัวจากที่ต้องเคร่งเครียดกับงาน ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ฯลฯ เพราะต้องทำงานหนักแต่ไร้จุดหมายทางการเงิน กลับมาใช้ชีวิตแบบสามารถลดความเครียดในการทำงานได้เป็นอย่างมาก และสามารถจัดสรรเวลาได้มากขึ้น เพราะมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน พร้อมกับมีทิศทางในการเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างถูกต้อง

จากเหตุผลข้างตนเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทีมเมื่อทาง Avenger Planner เปิดรับสมัครในรุ่นที่ 7 เพราะมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่ต้องการพัฒนาตนเองมาเป็นนักวางแผนการเงิน ที่จะส่งมอบความสุขอย่างที่ตนเองและครอบครัวได้รับจากแผนการเงินที่ดี ที่ทาง Avenger Planner มีให้
ฤกษ์ที่ดีที่สุดในการเริ่มวางแผนการเงิน คือ “เลิกรอ”