วิช – วิชญ์พล ตรีศูลยุทธ

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Business Development
Noburo Platform Company Limited

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เดิมทีสนใจเรื่องวางแผนการเงินอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัย ได้มีโอกาสเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ซึ่งพบว่าเนื้อหาที่ได้เรียนนั้นไม่ได้จำเป็นเฉพาะคนที่สนใจ หรือกับคนบางกลุ่มสาขาวิชา แต่เป็นเรื่องที่จำเป็นกับทุกคน เพราะเงินเป็นสิ่งที่ผ่านมือเราอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเงินจริงๆ หรือในรูปแบบอื่นๆ ก็ตาม

หลังจากเรียนจบได้ทำงานเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งในช่วงหนึ่งได้มีการนำเนื้อหาความรู้ทางการเงินเข้าไปสอนควบคู่กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย ทำให้ตอกย้ำความเชื่ออีกว่า ความรู้ทางการเงินจำเป็นสำหรับทุกคนจริง ๆ โดยเฉพาะในวัยเด็ก ทั้งนี้ต้องเป็นวางแผนในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการวางรากฐานสำหรับเด็ก เมื่อได้โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และใช้ชีวิตในสังคมจริงๆ

จากความเชื่อตามที่กล่าวไป เมื่อได้เจอกับ Avenger Planner ที่มีเป้าหมายสำคัญคือ การทำให้คนไทยในทุกระดับ สามารถเข้าถึงคำแนะนำทางการเงินที่ดีได้ ก็รู้สึกว่าแนวทางเป็นไปอย่างที่ผมเชื่อเช่นเดียวกัน ทำให้มีความรู้สึกสนใจและอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินร่วมกับทางทีมครับ

หลังจากที่ได้เข้าร่วมทีมมาจนถึงตอนนี้ สิ่งที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้บรรลุเป้าหมายสำคัญข้างต้นได้ คือ การมีทีมที่แข็งแรง ตั้งแต่พี่ Founder ทั้งสามท่าน คือ พี่เอ พี่ใหม่ พี่อ้น และทีมงานรุ่นอื่น ๆ ตั้งแต่รุ่นที่ 1-6 ที่ล้วนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เข้มข้นและมีการพัฒนากันอยู่ตลอดเวลา ทั้งในแง่ทักษะและความรู้เพื่อให้สามารถแนะนำได้อย่างครอบคลุมและนำเสนอบริการอย่างเป็นมืออาชีพให้กับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการกับทางทีมครับ
การวางแผนการเงิน เริ่มต้นที่แผน แล้วลงมือทำ หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ให้ Avenger Planner เป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยกัน