แนน - ขวัญธร สายเที่ยงธรรม AFPT™

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท วิทยาศาสตร์บัณฑิต การเงิน
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ตั้งแต่ได้มีโอกาสรู้จักอาชีพที่ปรึกษาการเงินจากบริษัทประกันแห่งหนึ่ง ด้วยความที่เรียนจบสายการเงิน และต้องการทำงานที่สามารถสร้าง Impact ให้กับคนอื่น จึงสนใจและได้มาหาข้อมูลเพราะอยากรู้จักอาชีพนี้มากขึ้น จนได้ดูยูทูปของพี่เอ A-Academy ที่พูดถึงอาชีพนักวางแผนการเงิน

ซึ่งแนนมองว่า การวางแผนการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวและสำคัญสำหรับทุกคนมาก มีคนอีกหลายคนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้และไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ซึ่งแนนก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปวางแผนการเงิน และให้ความรู้กับคนที่สนใจในเรื่องนี้

เหตุผลที่มาเข้าร่วมทีม Avenger Planner เพราะว่า แนนมี Mission เดียวกับ Avenger Planner คือ อยากให้คนไทยสามารถเข้าถึงการวางแผนการเงินที่ดีและถูกต้อง และเป้าหมายของแนนคือ การเป็นนักวางแผนการเงินที่เป็นผู้ให้ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และได้วางแผนให้คนอื่น เพราะแนนเชื่อว่าทุกคนควรที่จะวางแผนการเงิน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน หรือวัยไหน

และพอได้เข้าทีมมาเจอพี่ๆ Founder ทั้ง 3 ท่าน พี่เอ พี่ใหม่และพี่อ้น ที่เป็นกันเองมาก และให้คำแนะนำในการทำงานมากมาย ทั้งเรื่องของ Hard Skill และ Soft Skill ได้เจอพี่ ๆ แพลนเนอร์คนอื่นๆ ก็รู้สึกได้ถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมที่ทุกคนพร้อมที่จะแชร์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ตัวเองถนัดเพื่อทำให้ทีมโตไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เหมือนได้รวมตัวคนที่มีแนวคิดและเป้าหมายเดียวกันไว้ที่นี้

แผนการเงินที่ดี คือแผนที่ลูกค้าลงมือทำ