อ้อ – ยศวดี แววศร

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี ศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ได้รู้จักคุณเอ (หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Avenger Planner) ครั้งแรก จากการฟังบรรยายเรื่องการวางแผนเกษียณและการจัดพอร์ตเกษียณ ครั้งนั้นประทับใจมาก คุณเอถ่ายถอดความรู้ด้านการเงินให้เข้าใจได้แบบง่ายๆ และยังแนะนำให้รู้จักเว็บไซต์ A-Academy ที่ให้ความรู้ด้านการเงินแบบเป็นขั้นเป็นตอน สามารถนำไปใช้ได้จริง รู้สึกชื่นชมหัวใจการแบ่งปันของคุณเอ

จากที่ได้ฟังเรื่องการวางแผนเกษียณในวันนั้น ทำให้ตระหนักว่าความรู้ด้านการเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก และสำคัญสำหรับคนทุกคน แต่แผนเกษียณนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวของแผนการเงิน เราทุกคนยังต้องมีแผนการใช้เงินสำหรับเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย เป้าหมายทางการเงินทุกแผนล้วนเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันทั้งสิ้น การวางแผนการเงินแบบองค์รวมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ

วันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจหาความรู้ด้านนี้เพิ่มเติม และหนึ่งในหลายๆ หลักสูตรที่ได้เรียนและสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง คือหลักสูตร DIY Portfolio ซึ่งในตอนท้ายก่อนปิดคลาส คุณเอได้เล่าถึงความเป็นมาที่ได้รู้จักกับ คุณอ้น คุณใหม่ (ผู้ร่วมก่อตั้ง Avenger Planner) และ ความตั้งใจของทั้งสามท่าน ที่อยากสร้างทีมนักวางแผนการเงินอิสระแบบที่จะสามารถนำหลักการทำงานวางแผนการเงินแบบองค์รวมในอุดมคติมาทำให้เกิดขึ้นได้จริง

ต่อมาเมื่อทราบว่าทีม Avenger Planner ประกาศรับสมัครทีมทำงาน จึงสนใจส่งใบสมัครและผ่านการคัดเลือก ทำให้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมความรู้ และฝึกฝนทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานเป็นนักวางแผนการเงินตามแนวทางของทีม

ส่วนตัวมีความตั้งใจว่า "เมื่อตัวเราเองอยากได้นักวางแผนการเงินแบบไหน เราก็จะเป็นนักวางแผนการเงินแบบนั้น"

ทำให้ดีไม่ง่าย ทำง่ายๆ อาจดีไม่พอ