มิ้น – ทิพยวารี ศักดิ์บูรณพงษา

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบินและอวกาศ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
มิ้นเริ่มศึกษาเกี่ยวกับด้านการเงิน การลงทุน ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย โดยพยายามศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ จากหลากหลายช่องทาง รวมถึงช่องทาง Youtube ของ พี่เอ A-Academy เริ่มต้นจากการลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในหุ้น จนกระทั่งมาเจอเรื่องการวางแผนการเงินแบบองค์รวม

ซึ่งทำให้มิ้นรู้จักเรื่องวางแผนการเงินองค์รวมว่ามีหลายปัจจัยที่เราต้องคำนึง ไม่ใช่เพียงเรื่องลงทุนเท่านั้น แต่เสน่ห์ของมันคือการจัดแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายชีวิต

เริ่มต้นมิ้นเริ่มจากการสมัครเข้าโครงการ Financial Advisor ของบริษัทประกันแห่งหนึ่งเพราะมิ้นอยากที่จะเข้าใจอาชีพนี้มากขึ้น และเข้าใจในเครื่องมือการเงินนี้ ประกอบกับตอนนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือนี้เลย มิ้นเชื่อว่าถ้าเราอยากเข้าใจอะไร การที่เอาตัวเองเข้าไปศึกษาจริงๆ เลย จะทำให้เราเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง

หลังจากนั้นมิ้นก็ได้มาเจอโครงการสร้างนักวางแผนการเงินแบบองค์รวมของพี่ๆ Founder ทั้ง 3 คน คือ พี่เอ พี่ใหม่ และพี่อ้น ภายใต้ชื่อ Avenger Planner ที่ให้บริการ ให้คำแนะนำและทำแผนให้ลูกค้าตามความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้าจริงๆ ด้วยจุดประสงค์ของทีมที่มีแนวคิดคล้ายกับแนวทางเป้าหมายของมิ้น จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้อย่างไม่ลังเล เพราะคิดว่าจะได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้วางแผนการเงินแบบองค์รวมได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมและสามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินที่วางไว้ได้อย่างแท้จริง

การวางแผนการเงินก็เปรียบเสมือนการวางแผนชีวิตและบริหารงานหลังบ้านของตัวเอง "เป็นสิ่งสำคัญ ที่ไม่เร่งด่วน" หลายคนจึงละเลยที่จะใส่ใจ รู้ตัวอีกทีอาจไม่ทันการเสียแล้ว

งานของนักวางแผนการเงินคือ การช่วยบริหารงานหลังบ้านและช่วยให้ลูกค้าถึงเป้าหมายได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล งานนี้จึงเป็นงานที่มีคุณค่ามากๆ สำหรับมิ้น อีกทั้งยังเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบกับผลลัพธ์จากสิ่งที่เราแนะนำให้กับลูกค้า แล้วลูกค้านำไปปฏิบัติ เพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถของนักวางแผนการเงินถือเป็นสิ่งสำคัญ

มิ้นดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม Avenger Planner ได้พบกับคนที่มีแนวคิดและเป้าหมายเดียวกัน ได้ความรู้มากมายทั้ง Hard และ Soft Skill และเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ได้ฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้น ถ้ามิ้นเดินคนเดียวคงเดินได้ ตามศักยภาพที่ตัวเองไหว แต่ถ้าเดินไปพร้อมกันเป็นทีม มิ้นเชื่อว่าเราจะเดินได้ไกลขึ้นแบบทวีคูณ เพราะแต่ละคนก็อาจจะมีเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงที่แตกต่างกัน มาแนะนำกัน ช่วยเหลือกัน เป็นอีกสังคมที่อบอุ่นมากๆ ค่ะ
Avenger Planner อาจไม่ได้ทำให้คุณร่ำรวยอย่างรวดเร็ว แต่ทำให้คุณสำเร็จในเป้าหมายได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน