บ๊อบ - ก้องภพ แก้ววิเศษ

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจ YMBA (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จากประสบการณ์ในการวางแผนด้านประกันชีวิตและสุขภาพให้กับลูกค้ามากกว่า 10 ปี ได้พบว่าชีวิตของคนยังมีอีกหลายด้านที่จำเป็นจะต้องวางแผนเพื่อให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ ประกันชีวิตเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในการปกป้องความเสี่ยง

ผมจึงได้เริ่มสนใจและศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง "วางแผนการเงิน" ซึ่งในวงการประกันชีวิตมักจะใช้ประกันแบบ Unit-Linked ในการวางแผนการเงินเพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมากกว่าประกันชีวิตแบบทั่วไป จากการศึกษาเพิ่มเติมนั้นได้มีรุ่นพี่แนะนำให้ไปร่วมงานสัมมนา Financial Foundation ครั้งที่ 1 โดย A-Academy ทำให้ผม ได้เปิดมุมมองในการวางแผนการเงินโดยใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ร่วมด้วยอย่างสมดุลมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ประกันชีวิต และยังได้ทราบถึงพื้นฐานการวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายที่หลากหลายในชีวิต

ผมและภรรยาได้มีโอกาสรับการปรึกษาการวางแผนทางการเงินกับคุณเอ (หนึ่งใน Founder ของ Avenger Planner) เป็นการส่วนตัว ทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นผู้รู้และผู้ให้อย่างแท้จริง คุณเอได้ให้คำปรึกษาอย่างเป็นหลักการในทิศทางที่ถูกต้อง โดยไม่หวังผลตอบแทน หลังจากนั้นผมก็ได้ติดตามศึกษาเพิ่มเติม จาก YouTube A-Academy เข้าร่วมสัมมนา Money Literacy (คนไทยฉลาดการเงิน) และ DIY Portfolio (สร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษากับลูกค้าในมุมมองที่กว้างขึ้นและถูกต้อง แต่ลำพังตัวผมเองก็ยังไม่สามารถวางแผนการเงินได้อย่างรอบด้าน

จนกระทั่งได้รับข่าวว่า คุณเอจะสร้างทีมนักวางแผนทางการเงินในอุดมคติ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลัก ในนาม Avenger Planner โดยมีคุณใหม่และคุณอ้น ซึ่งมีประสบการณ์ในการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าหลายร้อยราย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งทีม

ผมจึงศึกษาพัฒนาตนเองเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมที่จะสมัครเข้าร่วมทีม Avenger Planner จนในที่สุดก็ผ่านการคัดเลือกได้เรียนรู้ ร่วมงานกับ Founder และทีมงานที่มีอุดมการณ์ มีแนวคิดคล้าย ๆ กัน ที่จะช่วยกันวางแผนการเงินแบบองค์รวมให้กับคนไทยอย่างถูกต้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างแท้จริงโดยมุ่งผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
การวางแผนการเงินเสมือนการวิ่งมาราธอน ต้องมีความอดทน มีวินัย ใช้ระยะเวลา วิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องตามแผนที่วางไว้ จนไปถึงเส้นชัย