ออย – ทพญ. ปรางชมพู กุลเกตุยิ่งใหญ่

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(มหาวิทยาลัยมหิดล)
เฉพาะทาง อบรมการศึกษาต่อเนื่อง รากฟันเทียม
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ทันตแพทย์ รพ.เอกชน

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จุดเริ่มต้นจากในสายงานตัวเองทำงานค่อนข้างหนัก เลยทำให้ฉุกคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ทำงานไม่ได้ เรามีอะไรเตรียมรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนี้บ้าง เลยเป็นที่มาในการสมัครเป็นลูกค้าของคุณใหม่ (อภิญญา) ซึ่งเป็น Founder ของทีม Avenger Planner ผ่านการแนะนำจากพี่หมอฟันที่สนิทกันใช้บริการอยู่

การมีคุณใหม่มาช่วยวางแผนการเงินแบบองค์รวม ทำให้รู้สึกอุ่นใจมาก เป็นความรู้สึกสบายใจว่าเราได้มีการลงมือทำในแผนการเงินที่ดีรองรับการใช้ชีวิตแบบมองครบทุกด้านแล้วจริงๆ แผนจากทางทีมมีความละเอียด รอบคอบ นึกถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ มีการแจ้งถึงผลประโยชน์ที่นักวางแผนจะได้รับอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส และสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือแนวทางของทีมที่นึกถึงความรู้สึกของผู้ใช้บริการว่าจะต้องเป็นแผนที่ทำให้เป้าหมายสำเร็จได้จริงโดยไม่อึดอัดที่จะทำด้วย

หลังจากคุณใหม่ดูแลมาขึ้นปีที่ 3 ก็มีความรู้สึกสนใจศาสตร์ด้านการวางแผนการเงิน อยากรู้เรื่องการจัดการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ดีและสำคัญมากไม่แพ้วิชาชีพในการทำงานหาเงินเลย แต่แปลกมากที่เรื่องนี้ไม่มีสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ออยเลยเริ่มแบ่งเวลาจากการทำงานมาศึกษาด้านการเงิน และพยายามสอบวัดผลเก็บระดับมาเรื่อยๆ

จนได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (IP License) กับทาง สำนักงาน กลต. โดยส่วนตัวคิดว่า การสอบจะดีกว่าการที่เราเรียนรู้เฉยๆ เพราะจะช่วยทำให้เรามีแรงที่จะพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นจากแรงกดดันในการต้องสอบ รวมถึงการทำข้อสอบจะช่วยวัดผลความเข้าใจในเนื้อหาของเราได้ด้วย

โดยช่วงที่กำลังสอบ ได้รับประกาศจากทางทีม Avenger Planner ว่าจะรับสมัครนักวางแผนการเงินรุ่นที่ 6 เลยรีบสมัครมาฟัง Open-House หลังฟังจบ ก็มีความคิดอยากลองที่จะทำงานภายใต้ทีมนี้ เพราะออยเคยเป็นลูกค้ามาก่อนเลยเข้าใจและชอบแนวทางของทีมอยู่แล้ว และคิดว่างานนี้ก็เป็นงานที่มีคุณค่าอย่างมากที่สามารถช่วยเหลือคนทางด้านการเงิน ไม่ต่างกับงานทันตแพทย์ที่ช่วยเหลือคนไข้ด้านสุขภาพช่องปาก

โดยหลักการสำคัญที่เหมือนกันของ 2 งานนี้คือ ทำงานภายใต้ความเชื่อใจจากลูกค้าหรือคนไข้ เลยยิ่งทำให้ออยอยากที่จะพัฒนาตัวเองและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีจากทีม เพื่อจะได้มีความมั่นใจในการทำงานให้คู่ควรแก่ความไว้ใจที่ลูกค้าให้

จนมาวันนี้ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมทีม ยิ่งทำให้รู้ว่ากว่าจะได้แผนการเงินแต่ละเล่มที่จะมานำเสนอให้ลูกค้ามันละเอียดและใช้เวลามากแค่ไหน ต้องใช้ทั้งความรู้เรื่องการออม ลงทุน ภาษี และความรู้รอบตัวทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายหลายเรื่อง อีกทั้งต้องมีความรอบคอบและระมัดระวังในการทำแผน คิดให้รอบด้านทุกองค์ประกอบจริงๆ

ในทีมมีการเรียนและสอบอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอน มีการสอบเลื่อนขั้นไม่ต่างกับโรงเรียนแพทย์เลย ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เตรียมนักวางแผนการเงินที่มีคุณภาพ ความรู้ความสามารถมากพอที่ออกไปให้คำปรึกษาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดต่อผลประโยชน์ลูกค้า

อีกทั้งในทีมก็เป็นสังคมที่คอยช่วยเหลือกันในการพัฒนาคนในทีมด้วยกันเองอยู่ตลอด มีการเรียนรู้และอัพเดทข้อมูลเรื่องการเงินอย่างสม่ำเสมอ ออยมั่นใจว่าทางทีมจะเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้น ให้คนไทยเรียนรู้ที่จะออมและออกจากวงจรของภาระหนี้สินได้

อยากให้คนที่ตั้งใจที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นทางด้านการเงินมาลองเปิดใจศึกษาข้อมูลและลองใช้บริการดูนะคะ
คุณค่าของนักวางแผนการเงินที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขจำนวนเงินที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถออมหรือลงทุนได้แต่เพียงอย่างเดียว แต่มันคือการพาให้คนคนนั้นมีอนาคตและชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินต่างๆ ได้อย่างอุ่นใจด้วยค่ะ