มาย - ธีรพงษ์ บูรณะประเสริฐสุข

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ผู้ประสานงานโครงการวิจัย
บริษัทเอกชนในธุรกิจรับวิจัยทางคลินิก

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จุดเริ่มต้นความสนใจด้านการเงินของผมเกิดจาก ความสนใจด้านการลงทุนในช่วงปีแรกๆ ของการทำงาน เพราะอยากจะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางด้านการเงิน โดยผมได้ลองศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินด้วยตนเอง ผ่านการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า “คนไทยฉลาดการเงิน” ที่เขียนโดยคุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ A-Academy, คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ The Money Coach, และคุณถนอม เกตุเอม TAXBugnoms

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จุดประกายความอยากรู้ และความต้องการที่จะจัดการด้านการเงินของตัวผมเองอย่างจริงจัง ผมได้ติดตามผลงานของนักเขียนทั้ง 3 ท่านใน YouTube ซึ่งทำให้ผมได้รู้จักกับช่อง A-Academy ของคุณเอ ศักดา ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ด้วยวิธีการอธิบายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองทางด้านการเงินของผม

และยังทำให้ผมตระหนักว่าการวางแผนการเงินนั้น ยังมีอีกหลายประเด็นที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเรื่องการลงทุนเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของการจัดการสภาพคล่อง การเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน การปิดความเสี่ยงด้วยประกันชีวิต และประกันสุขภาพต่างๆ

หลังจากได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองสักระยะนึง รวมถึงได้นำข้อมูลที่ได้เรียนรู้ไปแนะนำให้กับคนในครอบครัวและคนรู้จัก ผลก็คือ คนเหล่านั้นเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการใช้จ่าย เริ่มเก็บออม และให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินมากขึ้น ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขที่คำแนะนำหรือความรู้ที่ผมได้ศึกษามาสามารถก่อประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ ได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจอาชีพนักวางแผนการเงิน และได้เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพดังกล่าว

ซึ่งเมื่อได้ทราบว่าคุณเอได้ก่อตั้งทีม Avenger Planner ที่ให้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวม จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทีม Avenger Planner

หลังจากผ่านการอบรมเพื่อฝึกฝนการเป็นนักวางแผนทางการเงินของทางทีม Avenger Planner ก็รู้สึกประทับใจถึงอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณเอ คุณอ้น คุณใหม่ รวมถึงพี่ๆ เพื่อนๆ ในทีมนี้ ที่มีความตั้งใจในการทำงานด้านวางแผนทางการเงิน เพื่อให้คนไทยในทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการวางแผนการเงินได้ และมีความตั้งใจที่จะส่งมอบแผนการเงิน รวมถึงคำแนะนำต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ

และผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีม ที่สร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย ในการตระหนักและให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน ผมเชื่อว่าถ้าหากคนไทยมีการวางแผนจัดการเงินที่ดี คนเหล่านั้นก็จะมีทางเลือกในการทำสิ่งต่างๆ ที่สนใจ หรือแม้กระทั่งมีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ความสุขที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นก็จะแผ่ขยายออกไปในสังคมเป็นวงกว้างได้เรื่อย ๆ ทำให้สังคมไทยแวดล้อมไปด้วยคนที่มีความสุขมากขึ้นครับ
ผมมีความตั้งใจที่จะส่งมอบความรู้ และคำแนะนำด้านการวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้รับคำแนะนำสามารถเดินไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมั่นคง และมีความสุขครับ