ปล้อง - บุรินทร์ มงคลสวัสดิกุล

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี บริหารธุรกิจ
สาขาวางแผนการเงินและการลงทุน
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เด็กทุกคนคงจะเคยถูกถามว่า "โตขึ้นอยากเป็นอะไร"

คำถามนั้นเป็นคำถามที่ผมไม่เคยตอบได้เลย เพราะ การมีอาชีพอะไรนั้น ไม่ใช่เป้าหมายชีวิตสำหรับผม แต่เป็นการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย มั่นคง มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และมีเวลาทำสิ่งที่ชอบ แต่มันก็อาจกลับย้อนแย้งในคำตอบว่าหากต้องการชีวิตแบบนั้น ก็คงต้องมีการมีงานที่ดี ๆ ลงทุนให้ผลตอบแทนสูงๆ หาเงินให้ได้มากๆ ให้มีเงินเยอะจนใช้ไม่หมด และจะได้มีเวลาไปหาความสุข โดยไม่ต้องทำงานอีกต่อไป จนนำไปสู่โจทย์ชีวิตใหม่ ที่หลายๆ คนก็คงต้องการ คืออิสรภาพทางการเงิน

แต่หลังจากที่ผมได้รู้จักศาสตร์การวางแผนการเงินแบบองค์รวม ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าจริงๆ แล้วการมีชีวิตที่เรียบง่าย มั่นคง ไม่ได้จำเป็นต้องมีเงินเยอะจนใช้ไม่หมด แต่เป็นการที่เรามีแผนที่เหมาะสมให้กับชีวิตตัวเอง มองเห็นเส้นทางว่าแผนนั้นบรรลุได้ และค่อยๆ เดินไปตามเส้นทางนั้นทุกๆ วัน ถึงแม้การลงทุนจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้น แต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายรับ รายจ่าย หนี้สิน ประกัน ภาษี หรือแนวคิด ล้วนมีผลต่อชีวิตและการเงินของทุกคนทั้งสิ้น

การได้รู้จักการวางแผนการเงินจึงเหมือนเป็นการตอบโจทย์ของชีวิตผมจริงๆ และทำให้เกิดเจตนารมณ์ที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อื่นได้รับความรู้ทางการเงินเพิ่มขึ้น ได้มีแผนการเงินที่ดี ได้รับการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม และได้รับคำปรึกษาที่จริงใจ โดยหลังจากเรียนจบ ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม Open-House ของทางทีม Avenger Planner และเมื่อได้รับฟังแนวคิดและแนวทางของทีมแล้ว ผมรู้สึกประทับใจและเห็นตรงกันอย่างยิ่ง จึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วม และประกอบอาชีพนี้อย่างเต็มที่
เป้าหมายชีวิตอาจไม่ใช่การที่มีเงินล้นเหลือ แต่เป็นการได้ดำเนินชีวิตในแบบของคุณเอง