บั๊ม - ธีระวัฒน์ ไกรวศิน

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.เกษตรศาสตร์)
ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
หลังจากได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความรู้ทางการเงินกับพี่หนุ่ม (Money Coach) และเอ (A-Academy) มาสักพักใหญ่ ก็มีความรู้สึกอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่่งของคนที่สามารถช่วยให้ความรู้ทางการเงินกับผู้คน

และโอกาสดังกล่าวก็มาถึง เมื่อพี่หนุ่มบอกว่าเอกำลังจะจัดตั้งทีม Avenger ขึ้น เลยได้พูดคุยกับเอว่าสนใจที่จะเข้าร่วมทีม แม้ตอนแรกยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถผ่านการทดสอบหรือไม่ และสุดท้ายก็โชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ ทำให้เราได้พัฒนาวิธีคิด จากการเข้าร่วมฝึกฝนวิธีการคิดและหลักการทำงานของทีม Avenger ทำให้เกิดความสุขและสนุกกับวิชาชีพนี้มากขึ้น

เพราะคำตอบสำหรับการวางแผนให้กับคนแต่ละคนไม่มีคำตอบสำเร็จรูป โดยนักวางแผนแต่ละคนจะมีวิธีคิด และแนวทางการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้การวางแผนให้กับผู้คนมีความหลากหลาย และสนุกกับการวางกลยุทธ์ให้กับแผนของผู้คนเหล่านั้น

Avenger Planner เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกัน ภายใต้แนวคิดให้วางแผนการเงิน ให้เหมือนเป็นแผนการที่ใช้กับตัวเอง โดยการร่วมกันวางแผนนั้นต้องตอบโจทย์ความต้องการของคนที่มารับคำแนะนำจริงๆ และเหล่า Avenger Planner จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีให้ผู้รับคำแนะนำ รวมทั้งเหล่า Avenger Planner ยังต้องเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา